26 jun 2021 | Column

Advocaten en voetbalmakelaars: belang van het onderscheid

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 26/06/2021 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

De zomertransferperiode in het voetbal is intussen volop begonnen. Tussen 15 juni en 31 augustus 2021 kunnen de Belgische profclubs opnieuw spelers transfereren van en naar binnen- en buitenland. Het is gebruikelijk een zeer drukke periode, niet alleen voor de verschillende clubs en spelers, maar ook voor de betrokken makelaars en advocaten. Hoewel de advocaat en de makelaar in wezen elk hun eigen rol hebben bij transfers en contractverlengingen, wordt de lijn tussen beiden steeds dunner, en komen ze meer en meer in elkaars vaarwater.

Advocaat versus makelaar: het onderscheid

Een advocaat en een makelaar hebben in wezen een duidelijk onderscheiden rol. Een makelaar speurt in hoofdorde de markt af op zoek naar talent, en contacteert clubs met het oog op de plaatsing van spelers. Hij is letterlijk een tussenpersoon, die vraag en aanbod op elkaar afstemt. Hierbij moet tevens het onderscheid gemaakt worden tussen de spelersmakelaar en de clubmakelaar, afhankelijk van welke partij de makelaar vertegenwoordigt. Een advocaat daarentegen is een juridisch onafhankelijk expert die zijn cliënt doorheen de complexe wereld van het internationaal profvoetbal laveert en één doel voor ogen heeft: het juridisch en desgevallend fiscaal beschermen van zijn cliënt.

De markt is momenteel echter in volle transitie en makelaars en advocaten komen, meer dan vroeger, in elkaars vaarwater. Enerzijds gaan bepaalde advocaten zich profileren als makelaar. Sommige advocaten staan geregistreerd als tussenpersoon bij de KBVB en/of als arbeidsbemiddelaar bij de verschillende gewesten, of vragen bv. een percentage op het loon van de speler bij een arbeidscontractonderhandeling, of zelfs een deel van de transfervergoeding bij een transferonderhandeling, als vergoeding voor juridische diensten. Anderzijds profileren bepaalde makelaars zich als juridische en fiscale dienstverleners. Sommigen opteren er zelfs voor om zich aan te sluiten bij de balie, al dan niet bij wijze van rebranding, als tegenzet voor de negatieve perceptie rond makelaars. Beide tendensen op de markt zijn spijtig en komen voort uit een eenzelfde, verkeerde, focus, namelijk de focus op het realiseren van zoveel mogelijk lucratieve transacties. Maar eigenlijk zouden beide beroepscategorieën terug hun geijkte rol moeten opnemen.

Propere Handen

Niettegenstaande de diverse strafonderzoeken, waarbij makelaars en clubverantwoordelijken tot op heden nog steeds worden onderzocht in het kader van hun mogelijke betrokkenheid bij misdrijven zoals fiscale fraude, witwas, oplichting etc., blijven clubs en spelers gretig gebruik maken van de bemiddelingsdiensten van (de verdachte) makelaars. Uit het laatste rapport inzake tussenpersonen dat in april werd gepubliceerd door de KBVB blijkt immers dat alle Belgische profclubs samen tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 maar liefst 38.368.943,86 euro uitbetaalden aan makelaars, terwijl profspelers in België zelf maar 79.080,17 euro uitbetaalden aan hun makelaars. Nochtans werken de meeste makelaars voor de spelers en niet voor de clubs. In de praktijk blijkt echter dat meestal de club de makelaar betaalt, hetzij voor rekening van de club zelf, hetzij voor rekening van de speler, waardoor de speler uiteindelijk belast zal worden op het voordeel alle aard van deze betaling. De problematiek die hier rijst is dat, in het eerste scenario, de club en de makelaar zich schuldig maken aan fiscale fraude indien de makelaar in werkelijkheid optrad als vertegenwoordiger van de speler, of, in het tweede scenario, dat de speler vaak niet op de hoogte is van het bedrag van de totale commissie, dan wel van het feit dat hij een serieuze belastingaanslag mag verwachten op basis van het toegekende voordeel alle aard. Deze en nog diverse andere problematieken met betrekking tot makelaars zijn bijgevolg nog steeds alom aanwezig.

KBVB en FIFA to the rescue?

Sinds de komst van, enerzijds, het in juli 2020 aangepaste KBVB reglement inzake tussenpersonen, dat een grondige registratieprocedure en strikte regels inzake de vertegenwoordigingsovereenkomsten, belangenconflicten en minderjarigen voorziet, en, anderzijds het KBVB clearing departement dat elke transactie en betaling tussen clubs en/of spelers en makelaars onder de loep neemt, is er toch stilaan wat meer controle, en werden reeds diverse onregelmatigheden in verschillende transacties zoveel als mogelijk rechtgezet. Weldra zullen ook het nieuwe FIFA Clearing House en de nieuwe FIFA Agent Regulations in werking treden (verwacht 2021/2022), wat deze positieve evolutie inzake transparantie en fiscale en juridische correctheid van de transacties hopelijk kan verderzetten. Zo zullen de nieuwe FIFA-regels opnieuw een licentie invoegen voor makelaars, te bekomen na het afleggen van een examen, met nadien een verplichting tot permanente vorming. Ook zal FIFA opnieuw de geschillenbeslechting met betrekking tot makelaars op zich nemen.

Besluit

De complexiteit van voetbaljungle wordt nog steeds vaak onderschat. Voetbal is een mondiale business: de vragen inzake internationale fiscaliteit en internationale juridische relaties en contracten met diverse internationale partijen zijn vragen waar meer en meer sectorspecifieke kennis voor nodig is. Topspelers en clubs hebben in eerste instantie dan ook nood aan fiscale en juridische specialisten bij het sluiten van een arbeids- of transferovereenkomst. De toegevoegde waarde van makelaars, die vooral bestaat uit hun internationaal netwerk op basis waarvan zij bepaalde clubs of spelers met elkaar of met andere clubs in contact kunnen brengen, is voor de grote sterren zoals Messi, Neymar en De Bruyne minder van belang, aangezien de grote clubs zelf met contractvoorstellen komen. Voor andere spelers is het netwerk en de persoonlijke begeleiding van de makelaar dan wel weer van grote waarde. Al is hierbij een samenwerking met competente advocaten eveneens onontbeerlijk ter verdediging van de belangen van de speler zelf, eerder dan dat de makelaar zelf deze rol op zich zou nemen, of de advocaat zich als makelaar zou gedragen.

Willem-Alexander Devlies


Over de auteur

Willem-Alexander Devlies is advocaat sportrecht bij Altius, member of ATFIELD, aan de balie van Brussel, waar hij een breed scala van Belgische en internationale cliënten over alle aspecten van het sportrecht adviseert. Hij treedt onder meer op voor atleten, clubs, tussenpersonen en sportfederaties. Willem-Alexander is houder van een Master Rechten (KU Leuven) en een Master International Sports Law (ISDE Madrid). Na enkele internationale ervaringen bij de Europese Volleybalbond (CEV) te Luxemburg en bij een gerenommeerd advocatenkantoor te Londen, is hij sinds 2014 op regelmatige basis actief als ad hoc clerk bij het Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne. In 2018 werd hij tevens benoemd als lid van de Nederlandstalige Kamer van Eerste Aanleg binnen de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond. Willem-Alexander wordt door het internationaal gerenommeerde onderzoeksbureau Who’s Who Legal sinds 2018 jaarlijks erkend als ‘global leader’ in het sportrecht.

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.