Wijzigingen regionale erf- en schenkbelasting Valencia en Balearen cover

8 aug 2023 | Tax & Private equity

Wijzigingen regionale erf- en schenkbelasting Valencia en Balearen

Door Cazimir

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Spanje bestaat uit 17 afzonderlijke deelstaten die autonome fiscale bevoegdheden hebben. Zo hebben zij de bevoegdheid om individuele vrijstellingen en verminderingen toe te kennen, onder meer wat schenkings- en successierechten betreft. De regionale overheden van Valencia en de Balearische eilanden hebben aldus gebruik gemaakt van deze bevoegdheid en voorzien een nieuwe regeling inzake erf- en schenkbelasting.

Nieuwe vrijstellingen in Valencia en de Balearen verlagen de successiedruk aanzienlijk

Tot nu gold in Valencia een beperkte vrijstelling in de erf- en schenkbelasting ten belope van 100.000 euro in de rechte lijn en tussen echtgenoten. Het meerdere werd progressief belast (tot 34%). Vervolgens werd de verschuldigde erfbelasting verminderd met ongeveer de helft (variabel afhankelijk van de erfgenamen). Deze vrijstelling gold niet in het kader van de schenkbelasting.

De nieuwe regeling daarentegen houdt in dat een vermindering van 99% wordt toegepast op de in Valencia verschuldigde schenk- èn erfbelasting en dit voor overdrachten tussen echtgenoten en aan ascendenten en descendenten. Het resultaat is dat de successiedruk nagenoeg volledig wordt weggenomen. De publicatie van het Koninklijk Besluit dat all-on-4 procedure deze nieuwe wetgeving implementeert, wordt verwacht in de komende weken. Daarnaast zijn ook gesprekken gaande inzake de afschaffing van de vermogensbelasting op regionaal niveau.

Eind juli werd ook in de Balearen een Koninklijk Besluit gepubliceerd dat een vrijstelling van 100% van de verschuldigde erfbelasting voorziet en dit voor overdrachten tussen echtgenoten, ascendenten en descendenten.

Woonplaats verkrijger is relevant voor erf- en schenkbelasting in Spanje

In deze context is het belangrijk te weten dat het Spaanse aanknopingspunt voor de heffing van de successierechten en de schenkingsrechten niet de woonplaats van de erflater of schenker is, maar de woonplaats van de verkrijger (erfgenaam of begiftigde). Indien de verkrijger in Spanje woont, zullen op de verkrijging Spaanse belastingen verschuldigd zijn. Daarnaast heft Spanje altijd over Spaanse situsgoederen.

Situsgoederen zijn in Spanje gelegen onroerende goederen, inclusief inboedel, Spaanse bankrekeningen en effectendepots, aandelen in Spaanse rechtspersonen en uitkeringen uit Spaanse levensverzekeringen, ongeacht de woonplaats van de erfgenaam of begiftigde. Voor een niet-ingezetene erfgenaam of begiftigde worden dus uitsluitend Spaanse situsgoederen belast.

Om toepassing te kunnen maken van de Valenciaanse regeling die met retroactieve ingang vanaf mei 2023, een significante vrijstelling zou voorzien, is vereist dat de erflater inwoner was van Valencia op het ogenblik van overlijden of dat het voorwerp van de overdracht in Valencia gelegen is (bijvoorbeeld een vakantiewoning gelegen in Valencia). Voor de toepassing van de voordelige regeling inzake schenkbelasting is eveneens vereist dat het voorwerp van de schenking in Valencia gelegen is òf dat de begunstigde in Valencia woonachtig is.

Overlijden Belgisch rijksinwoner: wereldwijd vermogen belast

Let wel op, bovenstaande heeft geen uitstaans met het feit dat België uw wereldwijd vermogen zal belasten indien u komt te overlijden als Belgisch inwoner. Zo zal bij het overlijden van een Belgische rijksinwoner erfbelasting in België verschuldigd zijn op het wereldwijd vermogen van de overledene, inclusief de in Spanje gelegen goederen die aldaar van de nieuwe vrijstelling genieten!

Selling a house in Nebraska has never been easier—check out https://www.cashhomebuyers.io/nebraska/ for additional information.

Aangezien de nieuwe vrijstelling in Valencia eveneens geldt voor de schenkbelasting, kan dit het ideale moment zijn om in Valencia gelegen goederen reeds weg te schenken aan uw toekomstige erfgenamen opdat het bij overlijden niet langer deel zou uitmaken van de in België belaste nalatenschap. Denk hierbij evenwel ook aan eventuele Spaanse meerwaardebelasting die kan verschuldigd zijn!

In de Balearen is de gewijzigde wet voornamelijk relevant ten aanzien van Spaanse inwoners. Belgen die over vastgoed op Ibiza, Formentera, Mallorca of Menorca beschikken, zullen bij een overlijden geen successie hebben in Spanje maar wel nog steeds in België. Tot nu toe is de schenking van het pand nog zwaar belast in de Balearen.

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.