6% btw voor afbraak en heropbouw

Door DELBOO

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 11/02/2021 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

In enkele centrumsteden, zoals Antwerpen, Brugge en Kortrijk, kan er onder bepaalde voorwaarden reeds geruime tijd gebruik worden gemaakt van het verlaagde btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van woningen. Deze gunstregeling wordt tijdelijk uitgebreid naar heel België. Met deze regeling hoopt de overheid een fiscale stimulans te bieden die ervoor zorgt dat de orderboekjes van aannemers opnieuw gevuld geraken. Wie gebruik wil maken van dit gunstregime, kan zich best goed informeren, want er zijn heel wat voorwaarden na te leven. De belangrijkste daarvan zetten wij hieronder op een rijtje.

Welke projecten komen in aanmerking?

Het moet in principe gaan om de volledige afbraak van een gebouw (niet noodzakelijk een woning), gevolgd door de heropbouw van een woning op dezelfde locatie. Om in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief moet het gebouw worden afgebroken en heropgebouwd door dezelfde persoon. Of deze persoon een bouwheer-natuurlijk persoon is die voor zichzelf bouwt of een bouwpromotor die de heropgebouwde woning nadien verkoopt, maakt voor deze regeling geen verschil.

Het gebouw moet vervolgens gedurende vijf jaar de ‘eerste en enige’ woning zijn van de bouwheer of de koper die er zonder uitstel zijn domicilie moet vestigen en de woning dus niet mag verhuren (deze voorwaarden gelden niet bij het ter beschikking stellen van de heropgebouwde woning aan een sociaal verhuurkantoor gedurende minstens 15 jaar). Om te bepalen of het gaat om de enige woning van de bouwheer of de koper, wordt ook gekeken naar diens buitenlandse onroerende goederen. Woningen waarvan de bouwheer of de koper al mede-eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker is door een erfenis, worden dan weer wel buiten beschouwing gelaten.

Een laatste niet te verwaarlozen voorwaarde is dat de bewoonbare oppervlakte van de heropgebouwde woning niet meer mag bedragen dan 200 m2. De bewoonbare oppervlakte wordt bepaald door de oppervlaktes van alle woonvertrekken samen te tellen, gemeten vanaf en tot de binnenkanten van de muren. Ook ruimtes die gebruikt worden voor een economische activiteit worden meegerekend. Deze voorwaarde geldt ook hier niet als de heropgebouwde woning gedurende minstens 15 jaar ter beschikking wordt gesteld aan een sociaal verhuurkantoor.

Formaliteiten

Om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief moet er vóór de aanvang van afbraakwerken een verklaring worden ingediend bij het bevoegde btw-kantoor, waarin wordt bevestigd dat aan alle voorwaarden is voldaan. Bij deze aangifte moeten een afschrift van de omgevingsvergunning en de aannemingscontracten worden toegevoegd. De formulieren zijn beschikbaar op de MyMinfin-applicatie van de FOD Financiën of kunnen op papier worden aangevraagd.

 Looptijd van de nieuwe regeling

De nieuwe maatregel geldt gedurende twee jaar, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Voor bouwprojecten die gestart zijn vóór 1 januari 2021, kan het verlaagde tarief van 6% worden toegepast voor werken die gefactureerd worden na 1 januari 2021. Belangrijk is dan wel dat de verklaring voor de btw-administratie wordt ingediend vóór 31 maart 2021. Voor bouwprojecten waarvan de omgevingsvergunning pas na 1 juli 2022 wordt ingediend, komt in principe slechts 25% van het totale bedrag in aanmerking voor de gunstregeling.

Hebt u dus zoals de meeste Vlamingen een baksteen in de maag? Dan is het nu het perfecte moment om uw bouwproject te verwezenlijken!

 

 

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.