Rechtskroniek voor het Notariaat

Het Instituut voor Notarieel Recht van de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent beoogt door de "Rechtskroniek voor het Notariaat" in het bijzonder ten behoeve van de notarissen en de kandidaat-notarissen, de advocaten en de advocaten-stagiairs, de magistraten en hun aller medewerkers, alsook in het algemeen aan alle praktijkjuristen, een accurate, wetenschappelijk onderbouwde toelichting te geven bij nieuwe wetten of nieuwe ontwikkelingen in rechtspraak of rechtsleer.

De publicaties in deze reeks komen tot stand n.a.v. het congres aan de RUGent, Instituut Notarieel Recht.

De reeks "Rechtskroniek voor het Notariaat" wordt sedert november 2019 uitgegeven door KnopsPublishing. De wetenschappelijke leiding is in handen van de professoren Annelies Wylleman, Jan Bael, Diederik Bruloot en Gerd Verschelden.

In deze bijdrage bekijken we het statuut van de geassocieerde notaris niet-titularis.

Overlijden, ontslag of afzetting van notaris-titularis

Wat gebeurt er met een geassocieerd notaris niet-titularis bij het overlijden, het ontslag of de afzetting van de notaris-titularis? In principe leidt dat niet tot het einde van de associatie. De plaats die is opengevallen moet worden ingevuld door een opvolger, die van rechtswege vennoot van de associatie wordt. Tot die tijd kan de geassocieerd notaris niet-titularis zijn of haar ambt verder blijven uitoefenen. Uiteraard is het niet de bedoeling dat deze situatie blijft voortduren.

Om dat te vermijden bepaalt de Potpourri-wet V dat binnen de twee jaar na de dag waarop de plaats van notaris-titularis vacant werd een nieuwe titularis de eed moet afleggen. Als dat niet gebeurt komt er van rechtswege een einde aan de aanstelling van de geassocieerde notaris niet-titularis. Tegelijkertijd wordt de continuïteit van de dienstverlening verzekerd: de betrokken Kamer van notarissen voorziet in een plaatsvervanging bij beëindiging van de aanstelling van de geassocieerde notaris niet-titularis tenzij de standplaats zou worden afgeschaft.

Ter financiële bescherming van de (rechtsopvolgers van de) voormalige notaris-titularis, bepaalt de wetgever bovendien dat de betaling van de vergoeding die, ingevolge de bepalingen van het associatiecontract toekomt aan de notaris niet-titularis wiens aanstelling aldus beëindigd wordt, wordt geschorst tot de eedaflegging van de nieuwe notaris-titularis, of tot de afschaffing van de standplaats.

Standplaats van de geassocieerd notaris niet-titularis

Vroeger had enkel de notaris-titularis een ‘standplaats’. Ook daar is door Potpourri V verandering in gekomen. Ook de geassocieerde notaris niet-titularis heeft vanaf nu een standplaats, die vermeld wordt in zijn of haar ministerieel benoemingsbesluit.

Deze nieuwigheid kan worden afgeleid uit enkele wijzigingen die door de Potpourri-wet V werden doorgevoerd (i) zo bepaalt artikel 12 OWN voortaan dat, voor iedere notaris die de akte verlijdt, melding moet worden gemaakt van zijn of haar standplaats en (ii) artikel 27 OWN en artikel 51, § 5 OWN bepalen nu dat iedere notaris, geassocieerd of niet, een eigen zegel of stempel moet hebben met de vermelding van zijn of haar naam, de hoedanigheid van ‘notaris’ en de standplaats, alsook het Rijkswapen naar een eenvormig model.

 

Auteur Hans De Decker is naast notaris eveneens professor aan de VUB voor de Manama Notariaat, waar hij de cursussen Inrichting Notariaat en Notariële Deontologie doceert.

 

In de reeks Organisatie van het Notariaat worden in een aantal korte bijdragen de verschillende aspecten van de inrichting van het notariaat belicht. Deze reeks is gebaseerd op de bijdrage van de heer notaris Hans De Decker “Inrichting van het Notariaat: dynamischer dan je op het eerste gezicht zou vermoeden!” in Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 36. Zijn volledige artikel kunt u daar lezen.

Geïnteresseerd? Het ABONNEMENT 2020 omvat twee delen Rechtskroniek voor het Notariaat: deel 36 & 37.

Rechtskroniek voor het Notariaat

Het Instituut voor Notarieel Recht van de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent beoogt door de "Rechtskroniek voor het Notariaat" in het bijzonder ten behoeve van de notarissen en de kandidaat-notarissen, de advocaten en de advocaten-stagiairs, de magistraten en hun aller medewerkers, alsook in het algemeen aan alle praktijkjuristen, een accurate, wetenschappelijk onderbouwde toelichting te geven bij nieuwe wetten of nieuwe ontwikkelingen in rechtspraak of rechtsleer.

De publicaties in deze reeks komen tot stand n.a.v. het congres aan de RUGent, Instituut Notarieel Recht.

De reeks "Rechtskroniek voor het Notariaat" wordt sedert november 2019 uitgegeven door KnopsPublishing. De wetenschappelijke leiding is in handen van de professoren Annelies Wylleman, Jan Bael, Diederik Bruloot en Gerd Verschelden.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.