Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).


De Standaard, dinsdag 18 juli 2017, p. 22

Werknemers zijn deelbaar door twee (en door drie)

Waarom kunnen drie bedrijfjes geen boekhouder delen?” vraagt hr-consulent Sven De Cremer zich af in een interview met De Standaard.

De Bijbel geeft alvast een aanzet tot antwoord: niemand kan twee heren dienen. De algemeen gevormde jurist maakt er, met een kleine verdraaiing – juristen zijn daarin gespecialiseerd –  drie van: qui peut le moins, peut le plus.

De sociaaljurist weet (het) echter (altijd) beter. Hij draait de vraag om: waarom zouden verschillende werkgevers niet een werknemer kunnen delen?

Solidair werkgeverschap

Niets verzet zich inderdaad ertegen dat twee of meer werkgevers samen één enkele arbeidsovereenkomst sluiten met één enkele werknemer. Zij verbinden zich dan hoofdelijk of solidair tot nakoming van de verbintenissen die zij aangaan en tot de verplichtingen die de wetgeving en de cao’s op een werkgever leggen. Onder elkaar kunnen zij in samenspraak met de werknemer afspreken welke taken hij op welke dagen voor wie van hen beiden of gedrieën zal verrichten. De verrekening van de loon- en andere kosten kunnen de werkgevers onderling afspreken. De hoofdelijkheid of solidariteit houdt wel in dat ieder van hen voor het geheel kan worden aangesproken tot nakoming van die verbintenissen en verplichtingen.

Geen terbeschikkingstelling

Hoofdelijk werkgeverschap is geen terbeschikkingstelling van een werknemer door de ene werkgever aan de andere: beide of alle drie de ondernemingen zijn werkgever van de werknemer. Van terbeschikkingstelling is wel sprake bij de tweede vraag van Sven De Cremer: “…waarom kan een bedrijf iemand met jaren anciënniteit niet voor een tijdje uitwisselen?”. Het antwoord luidt: omdat de wet het uitlenen of –wisselen van werknemers in beginsel verbiedt (art. 31, § 1, eerste lid, Uitzendarbeidswet).

Een uitzondering op dat verbod vormt de terbeschikkingstelling van werknemers door een werkgeversgroepering (art. 186-193/1 wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen).

Conclusie

Boekhouders zien of een getal deelbaar is of niet. Sociaaljuristen zien dat boekhouders dat zelf ook zijn.

Willy van Eeckhoutte

Meer lezen van deze auteur? Bezoek dan hier ook zijn blogsite.

Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.