De derde weg: het nieuwe verbintenissenrecht verankert buitengerechtelijke ontbinding en vernietiging cover

2 dec 2022 | Employment & Benefits

Wat houdt de goedgekeurde arbeidsdeal in?

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 02/12/2022 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Het parlement heeft op 29 september 2022 de wet aangaande diverse arbeidsbepalingen goedgekeurd. Deze wet moet de maatregelen uitvoeren waartoe de regering heeft besloten in het kader van de arbeidsdeal. Nu is het wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad, maar de datum van inwerkingtreding is alvast voorzien op 1 januari 2023.

Hoe kan je je als werkgever voorbereiden op de invoering van de arbeidsdeal? De arbeidsdeal kan ook een belangrijke impact hebben op het notariskantoor. Er liggen kansen om meer flexibiliteit te geven als werkgever in een moeilijke arbeidsmarkt. Maar er zijn ook nieuwe verplichtingen, afhankelijk van het aantal medewerkers. Wij overlopen de bepalingen die voor HR de grootste impact zullen hebben.

Arbeidsdeal: naar een betere work-life balance

De bedoeling van de arbeidsdeal is om de werkgelegenheidsgraad in ons land op te krikken naar 80% met behoud van werkbaar werk en een goed evenwicht tussen werk en privé.

Wisselend weekregime

Binnen dit kader kan de voltijdse werknemer verzoeken om te werken volgens een wisselend weekregime. Deze maatregel is bedoeld om ouders in een co-ouderregeling meer ruimte te geven de ene week en hen toe te laten om wat meer te werken de andere week. De werknemer zal immers de ene week meer werken, namelijk tot 9 uur per dag en 45 uur per week, en de andere week minder, op voorwaarde dat de normale arbeidsduur gemiddeld over twee weken wordt gerespecteerd.

Uiterlijk bij aanvang van de arbeidsprestaties in het kader van de regeling inzake het wisselend weekregime, moet de werkgever een schriftelijke overeenkomst opstellen met onder andere de overeengekomen cyclus, het begin van de cyclus en de begin- en einddatum van de periode.

Het arbeidsreglement moet worden aangepast.

De werknemer moet dit aanvragen, de werkgever kan dit weigeren, maar zal zijn weigering moeten motiveren.

Vierdagenwerkweek

Een werknemer kan zijn voltijdse werkweek over vier dagen spreiden. De werknemer kan maximaal 9,5 uur (of 10 uur) per dag werken om tot zijn voltijdse werkweek van 38 uur (of 40 uur) te komen.

Uiterlijk op het ogenblik waarop de werknemer de vierdagenwerkweek aanvangt, moet de werkgever een schriftelijke overeenkomst opstellen met het concrete uurrooster en de begin- en einddatum van de periode waarin de voltijdse werkweek over vier dagen wordt gespreid.

Het arbeidsreglement moet worden aangepast. Bij hogere grenzen, zoals tien uur per dag en veertig uur per week, moet dit in een collectieve arbeidsovereenkomst worden vastgelegd.

De werknemer moet dit aanvragen, de werkgever kan dit weigeren, maar zal zijn weigering moeten motiveren.

Bekendmaking van deeltijdse variabele uurroosters

De bekendmakingstermijn van het variabel uurrooster wordt verlengd van vijf tot zeven werkdagen, tenzij in een sectorale of ondernemings-cao een andere termijn is voorzien.

Het arbeidsreglement moet negen maanden na de inwerkingtreding van de arbeidsdeal worden aangepast.

Recht op deconnectie

Ondernemingen met minimum twintig werknemers moeten afspraken maken met betrekking tot het recht op deconnectie buiten de werkuren zoals onder andere richtlijnen betreffende het gebruik van digitale hulpmiddelen.

Deze bepalingen moeten worden opgenomen in een ondernemings-cao of arbeidsreglement en ten laatste op 1 januari 2023 neergelegd worden op de griffie van de FOD WASO.

Opleidingen

Werknemers in ondernemingen met minstens tien werknemers hebben een individueel opleidingsrecht. In ondernemingen met ten minste twintig werknemers bedraagt het recht op individuele opleiding vier dagen in 2023 en vijf dagen per jaar vanaf 2024.

Werkgevers moeten één keer per jaar vóór 31 maart een opleidingsplan opstellen, dat de aangeboden opleidingen bevat en de doelgroep van de werknemers.

Transitietrajecten tijdens de opzeggingstermijn

Een ontslagen werknemer kan vragen of aangeboden worden om tijdens zijn opzeggingstermijn te beginnen werken bij een nieuwe werkgever.

De voorwaarden en de duur van een transitietraject of terbeschikkingstelling liggen vast in een geschrift dat de werkgever, werknemer, werkgever-gebruiker, uitzendbureau of gewestelijke openbare dienst voor arbeidsbemiddeling vooraf ondertekenen.

Inzetbaarheid verhogen tijdens de opzeggingstermijn

Voor werknemers die ontslagen worden en die recht hebben op een opzeggingstermijn van méér dan dertig weken, zal de werkgever verplicht zijn om voor één derde van deze termijn/vergoeding te investeren in “inzetbaarheidsbevorderende maatregelen”. Het gaat daarbij vooral om outplacement. Dit wordt gefinancierd via een deel van de patronale RSZ-bijdragen en maakt dus geen bijkomende kost uit voor de werkgever.

Conclusie: voorbereiden op arbeidsdeal?

Om uw HR beleid klaar te maken voor de arbeidsdeal is daarom van belang om uw huiswerk te maken: (i) bekijken voor welke functies het omwille van operationele redenen niet mogelijk is om ze in wisselende weekregimes of een vier dagen week te laten werken, (ii) voor bedrijven met méér dan twintig werknemers: overleggen over de invulling binnen het bedrijf of organisatie van het recht op deconnectie, (iii) een opleidingsplan voorbereiden en bekijken hoe het recht op vorming binnen het bedrijf zal worden ingevuld, (iv) de ontslagdocumenten aanpassen voor werknemers die méér dan dertig weken opzeggingstermijn krijgen (v) in het kader van mogelijke wisselende weekregimes en een vierdagenweek, het aanpassen van het arbeidsreglement.

Dylan Casaer & Samya Ouahyani, Moore Law

Deze tekst verscheen eerder in Tijdschrift Notarieel Management, 2022/1. Voor meer info en abonnementsvoorwaarden.


Op de hoogte blijven van alle nieuwigheden binnen de juridische en fiscale wereld?

Volg Jubel.be op LinkedIn

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.