Verenigingen “on the move”: vereenvoudigde procedure sinds het WVV cover

13 nov 2023 | Corporate & Accountancy

Verenigingen “on the move”: vereenvoudigde procedure sinds het WVV

Door VGD

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Maar liefst 55% van de Vlamingen zou actief zijn binnen één of meerdere verenigingen. Gaande van jeugdbewegingen, theatergroepen, over bejaardenbonden en muziekverenigingen tot sportverenigingen. Van jong tot oud, sportief of eerder recreatief, cultureel of muzikaal gedreven maar als groep telkens verenigd door dezelfde overtuiging. Je kan het zo lang of breed niet bedenken: het verenigingsleven leeft.

Het bijhouden van de financiën en de eindeloze stroom aan paperassen blijkt steeds moeilijker behapbaar voor de beperkte groep vrijwilligers

Maar iets wat leeft, dat evolueert…

Als lid van een actieve vereniging word je er vroeg of laat mee geconfronteerd: de vereniging trekt na verloop van tijd steeds meer leden aan, krijgt naamsbekendheid en wint aan populariteit. De praktische organisatie van de activiteiten, het bijhouden van de financiën en de eindeloze stroom aan paperassen blijkt steeds moeilijker behapbaar voor de beperkte groep vrijwilligers en sympathisanten, die zich de harde kern van de vereniging mogen noemen. Daar sta je dan: als hard werkend lid van voetbalclub FC Eendracht vzw en iets verder in het dorp, voetbalclub FC Veerkracht vzw die, zoals na het laatste gemeentelijk voetbaltornooi en het daaropvolgend eetfestijn blijkt, toch wel een zeer gelijkaardige werking en mind-set heeft. Er zouden dus wel wat voordelen kunnen zijn om de krachten te bundelen en met de verenigingen “on the move” te gaan.

Zo gezegd, zo gedaan: fusioneren dan maar…

Na enig overleg zijn de clubs eruit: FC Eendracht zal FC Veerkracht overnemen, de nieuwe naam van de fusieclub wordt FC Eendrachtig & Veerkrachtig en de rechten van de huidige leden van beide clubs werden uitgebreid besproken. Kortom, de krijtlijnen zijn getrokken en het één en ander kan officieel worden gemaakt en op papier worden gezet.

Nieuw sinds het WVV

Vóór 1 mei 2019 was het voor verenigingen enkel middels de zogenaamde (tweeledige) procedure van ‘pseudo-fusie’ mogelijk om samen te gaan. Hierbij werd gebruik gemaakt van de procedure van inbreng om niet, waarbij FC Veerkracht, haar gehele vermogen middels een inbreng om niet zou inbrengen in FC Eendracht. FC Veerkracht bleef daarna als een lege doos achter om vervolgens te worden ontbonden en vereffend. Kortom, vrij complex voor een vzw voor iets wat in een fusie bij rechtspersonen eenvoudiger kan.

Het WVV voorziet een specifieke herstructureringsprocedure voor verenigingen zodat ook zij veel eenvoudiger kunnen herstructureren middels een formele fusie of splitsing

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet nu een specifieke herstructureringsprocedure voor (internationale) verenigingen en stichtingen zodat ook zij veel eenvoudiger kunnen herstructureren middels een formele fusie of splitsing.

Vereenvoudigde procedure voor verenigingen

Dankzij de in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingeschreven bepalingen inzake fusie en splitsing wordt het herstructureren van verenigingen en stichtingen onmisbaar vereenvoudigd en worden bovendien de procedurele spelregels vastgelegd. In eerste instantie zullen de bestuursorganen van FC Eendracht en FC Veerkracht een verrichtingsvoorstel opstellen, waaraan een recente staat van activa en passiva van elk van de verenigingen wordt toegevoegd. Dit verrichtingsvoorstel moet niet worden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De daaraan toegevoegde cijfers zullen vervolgens door een commissaris/bedrijfsrevisor beoordeeld worden om na te gaan of zij een getrouw beeld van de toestand van de verenigingen weergeven.

De effectieve beslissing tot fusie of splitsing zal uiteindelijk genomen worden door de leden van de verenigingen en zal notarieel worden vastgesteld.

Tot slot zal de notaris een uittreksel van de notariële fusieakte publiceren in het Belgisch Staatsblad, opdat de verrichting tegenstelbaar wordt aan derden.

Gevolgen voor de verenigingen

Ten gevolge van de fusie gaat het gehele vermogen van FC Veerkracht (zowel haar rechten als haar verplichtingen) over op FC Eendracht en houdt FC Veerkracht op te bestaan. Voor zover zij niet van rechtswege lid zijn geworden van FC Eendracht door een uitdrukkelijke bepaling in het verrichtingsvoorstel, verliezen de leden van FC Veerkracht hun hoedanigheid van lid van de overnemende vereniging.

Dus een fluitje van een cent?

De fusie kan in het vergelijking met het verleden plaatsvinden middels een relatief eenvoudige procedure, weliswaar rekening houdende met de krijtlijnen zoals voorgeschreven in het WVV. Die eenduidigheid en vereenvoudiging komt iedereen ten goede. Het volgend eetfestijn kan op die manier gebeuren onder de gefuseerde vzw, Eendrachtig & Veerkrachtig. U komt toch ook?!

Laurine Mys, legal advisor bij VGD Accountants en Belastingsconsulenten.

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.