Studio Legale

STUDIO | LEGALE Advocaten werd in 2009 opgericht door Mrs. Olivier Boes, Christian Clement en Joost Peeters. Het is een jong en dynamisch advocatenkantoor met slechts één doel voor ogen: u snel en pragmatisch bij juridische aangelegenheden helpen.

STUDIO | LEGALE is een juridische “ONE-STOP-SHOP” : u vindt er verschillende specialisten onder één dak. In tegenstelling tot de huidige trend naar meer nichekantoren tracht STUDIO | LEGALE net een FULL SERVICE kantoor te zijn. U wil immers één vertrouwenspersoon voor al uw juridische problemen. STUDIO | LEGALE biedt u die, en inhouse vindt die zo nodig bijstand bij zijn collega-specialisten. Zo moet u met uw juridische problemen niet steeds bij nieuwe advocaten aankloppen.

STUDIO | LEGALE vertegenwoordigt een zeer divers cliënteel, gaande van particulieren en KMO’s tot multinationals en overheden, nutsvoorzieningsmaatschappijen en investeringsmaatschappijen.

Bij STUDIO | LEGALE staan momenteel 17 advocaten en 5 administratieve medewerkers te uwer beschikking. U vindt ons in Antwerpen en Brussel.

In ons artikel ‘Update UBO-register’ kon u al lezen dat vennootschappen en vzw’s de tijd hebben tot 31 augustus 2021 om zich te conformeren aan de bepalingen betreffende het UBO-register. Ondertussen zijn we iets meer dan twee maanden verder en is het de FOD Financiën menens. Wie niet in orde is met de registratie mag een administratieve boete verwachten.

Het UBO-register is een register waar alle ‘Ultimate Beneficial Owners’ of ‘uiteindelijk begunstigden’ van een vennootschap of een andere juridische entiteit in geregistreerd staan. Het register kadert in de strijd tegen witwaspraktijken en tracht een einde te stellen aan de praktijken van witwassers van geld die door middel van de oprichting van vennootschappen als tussenpersoon ongestoord geld witwassen. Via dergelijk UBO-register moet het mogelijk worden te achterhalen wie achter bepaalde juridische constructies en entiteiten zit. Het is dan ook de bedoeling om gegevens van de meest invloedrijke actoren te registreren.

Het nieuwe UBO-registerverplicht onder andere vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen, en trusts en andere juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden of UBO’s in te winnen en bij te houden. Daarnaast voorziet de Wet in de verplichting voor bestuurders om binnen de maand gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen, op straffe van geldboetes.

Vennootschappen

Uiteindelijke begunstigden in het geval van vennootschappen zijn onder andere natuurlijke personen die een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in de vennootschap houden. Een percentage van 25% geldt als een toereikend percentage. Ook natuurlijke personen die via andere middelen een zekere mate van zeggenschap hebben of behoren tot het hoger leidinggevend personeel zijn uiteindelijke begunstigden.

(Internationale) vzw’s en stichtingen

Uiteindelijke begunstigden in het kader van vzw’s en stichtingen zijn onder meer:

 1. de leden van de raad van bestuur,
 2. de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen,
 3. de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting,
 4. de stichters van een stichting,
 5. de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is,
 6. elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent.

Trusts en andere juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van trusts, fiducieën en andere juridische constructies die daarmee vergelijkbaar zijn:

 1. de oprichter,
 2. de fiduciebeheerder(s) of trustee(s),
 3. de eventuele protector,
 4. de begunstigden, of wanneer de personen die de begunstigden van de fiducie of van de trust zijn, nog niet werden aangeduid, de categorie van personen in wier hoofdzakelijk belang de fiducie of de trust werd opgericht of werkzaam is,
 5. elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij directe of indirecte eigenaar is of via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap over de fiducie of de trust uitoefent.

Een mooi initiatief maar de praktische uitwerking ervan blijkt toch heel wat voeten in de aarde te hebben. De deadline voor het registreren van de uiteindelijke begunstigden in het UBO-register werd immers meermaals verlengd. Zo is vanaf 11 oktober 2020 elke informatieplichtige entiteit verplicht om elk document dat de adequaatheid, accuraatheid en actualiteit van de gegevens ondersteunt en aantoont, in het UBO-register op te nemen. Het enkel kunnen voorleggen ter controle volstaat niet langer. Het gaat hierbij onder meer over de identiteitskaart van de UBO, de oprichtingsakte en de statuten van de vennootschap, enz.

Vervolgens zou men de tijd krijgen tot 30 april 2021 om deze documenten over te maken, maar ook nu werd de uiterste datum voor het uploaden van bewijsstukken en jaarlijkse bevestiging van de informatie in het UBO-register verlengd tot 31 augustus 2021. Dit volgens minister van Financiën, Vincent Van Peteghem om instanties te kunnen ondersteunen om zich te conformeren aan de nieuwe regels opgelegd in het KB van 23 september 2020[1].

Ondertussen zijn we begin november 2021 en is het de FOD Financiën menens geworden. Zo zullen bedrijven die geen gevolg hebben gegeven aan de aanmaningsbrieven van de fiscus om de registratie in orde te brengen, zich aan een administratieve boete van 500,00 euro per bestuurder mogen verwachten. Hierbij zou het gaan om ongeveer 80.000 bedrijven die tot op vandaag niet in orde zijn met de registratie[2].

Indien u na het lezen van dit artikel nog vragen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Studio Legale


Referenties

[1] https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register

[2] https://www.tijd.be/netto/analyse/belastingen/vermijd-een-boete-en-breng-uw-ubo-registratie-in-orde/10339219

Studio Legale

STUDIO | LEGALE Advocaten werd in 2009 opgericht door Mrs. Olivier Boes, Christian Clement en Joost Peeters. Het is een jong en dynamisch advocatenkantoor met slechts één doel voor ogen: u snel en pragmatisch bij juridische aangelegenheden helpen.

STUDIO | LEGALE is een juridische “ONE-STOP-SHOP” : u vindt er verschillende specialisten onder één dak. In tegenstelling tot de huidige trend naar meer nichekantoren tracht STUDIO | LEGALE net een FULL SERVICE kantoor te zijn. U wil immers één vertrouwenspersoon voor al uw juridische problemen. STUDIO | LEGALE biedt u die, en inhouse vindt die zo nodig bijstand bij zijn collega-specialisten. Zo moet u met uw juridische problemen niet steeds bij nieuwe advocaten aankloppen.

STUDIO | LEGALE vertegenwoordigt een zeer divers cliënteel, gaande van particulieren en KMO’s tot multinationals en overheden, nutsvoorzieningsmaatschappijen en investeringsmaatschappijen.

Bij STUDIO | LEGALE staan momenteel 17 advocaten en 5 administratieve medewerkers te uwer beschikking. U vindt ons in Antwerpen en Brussel.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.