16 jul 2019 | Expertise

(Tijdelijk) Verhuizen naar Dubai? Wij lichten graag enkele aandachtspunten toe!

Door Cazimir

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 16/07/2019 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Dagelijks verhuizen er Belgen naar het buitenland. Het merendeel van onze landgenoten doet dit uit economische overwegingen en viseert een job buiten België. Een dergelijke verhuis kan permanent zijn, maar is in vele gevallen ook tijdelijk. Zo krijgen wij meer en meer vragen van Belgen die een tijdelijke tewerkstelling in de Verenigde Arabische Emiraten overwegen, meer bepaald in Dubai, en dit naar aanleiding van de Wereldexpo die daar in 2020 gehouden wordt.

Overweegt u ook tijdelijk te emigreren naar Dubai? Dan weet u dat dergelijke beslissing niet ondoordacht wordt genomen. Daarom lijsten wij graag de voornaamste (juridische) aandachtspunten op.

Fiscaliteit; werken in het buitenland en toch belast in België?

De Belgische personenbelasting is verschuldigd op het wereldwijd inkomen van een natuurlijke persoon die voor fiscale doeleinden als Belgisch rijksinwoner wordt aangemerkt. Niet-inwoners daarentegen worden in België enkel belast op hun inkomen van Belgische oorsprong.

Het al dan niet rijksinwoner zijn is een feitenkwestie.

Natuurlijke personen die hun woonplaats gevestigd hebben in België worden als Belgisch rijksinwoner aangemerkt. Dit criterium veronderstelt de duurzame en stabiele fysieke aanwezigheid in België, rekening houdend met de aanwezigheid van familie en de omgang met andere personen. De plaats van vestiging is dan de plaats waar de familiale, professionele, culturele, economische en andere belangen van de natuurlijke persoon zijn gelegen, hetgeen gekenmerkt wordt door een zekere permanentie of continuïteit.

Natuurlijke personen wiens zetel van fortuin in België is gelegen, worden eveneens aangemerkt als Belgisch rijksinwoner. De zetel van fortuin kan gedefinieerd worden als de plaats van waaruit het privé-vermogen van de natuurlijke persoon wordt beheerd en/of de plaats waar het centrum van zijn economische belangen is gelegen.

Om als Belgisch fiscaal rijksinwoner te worden beschouwd is het voldoende dat één van deze twee criteria (woonplaats of zetel van fortuin) is voldaan.

De bewijslast van het voorhanden zijn van een van deze criteria rust bij de Belgische fiscus.

Er bestaat geen algemeen geldende minimumtermijn gedurende dewelke iemand in het buitenland moet verblijven om door de Belgische administratie als niet-inwoner te worden beschouwd. Er dient telkens rekening te worden gehouden met een geheel van feitelijke gegevens.

Toch worden er door de administratie enkele indicatieve criteria vastgelegd. Zo stelt men een minimumtermijn van 24 maanden verblijf op een vaste plaats in het buitenland voorop om in aanmerking te komen voor de vestiging van de woonplaats in het buitenland. De fiscale woonplaats veronderstelt immers een zekere bestendigheid.

Daarenboven heeft de Belgische wetgever twee wettelijke vermoedens van Belgisch fiscaal rijksinwonerschap in het leven geroepen, met name:

  • Wanneer een natuurlijke persoon is ingeschreven in het bevolkingsregister zal deze geacht worden voor fiscale doeleinden zijn woonplaats in België te hebben.
  • Voor gehuwden wordt de fiscale woonplaats geacht zich te bevinden daar waar het gezin is gevestigd. Het gaat hier om een onweerlegbaar vermoeden.

Wij merken tot slot nog op dat België een verdrag tot het vermijden van dubbele belastingen heeft afgesloten met de Verenigde Arabische Emiraten. Maar de Belgische administratie past het verdrag niet toe aangezien er geen sprake is van inkomstenbelastingen in Dubai.

Indien u België verlaat voor een periode die minder dan 24 maanden bedraagt of u laat uw gezin achter in België, dan is de kans groot dat de administratie u zelfs tijdens de buitenlandse tewerkstelling als Belgisch fiscaal inwoner zal beschouwen en u onderworpen blijft aan de Belgische inkomstenbelasting op de buitenlandse inkomsten.

Sociale Zekerheid; wie betaalt uw medische kosten?

Indien men niet meer in België werkt, heeft dit gevolgen op de onderwerping aan het Belgische sociale zekerheidsregime. U valt bijgevolg onder de sociale wetgeving en de sociale zekerheid van het land waar u uw beroepsactiviteit zult uitoefenen en niet langer onder het Belgische stelsel.

Wat de geneeskundige verzorging betreft, hebt u geen recht meer op de geneeskundige verstrekkingen ten laste van de Belgische wetgeving en moet u de verzekeringsinstelling van uw land van tewerkstelling contacteren omdat die alleen bevoegd is voor alle aspecten van de ziekteverzekering.

In principe worden buitenlanders in Dubai uitgesloten van het nationale sociale zekerheidsstelsel.

Uw werkgever is dienaangaande verplicht u een private ziekteverzekering aan te bieden. Het is uitermate belangrijk uw polis te verifiëren om na te gaan of er ook een dekking voorzien is voor uw meereizende gezinsleden. Indien nodig, dient u bijkomende private verzekeringen af te sluiten. Dit impliceert dat u gedurende de buitenlandse tewerkstelling in de regel niet kan terugkeren naar België om hier medische zorgen te genieten waarvoor u de gewoonlijke terugbetaling zal genieten. Na uw terugkeer kan u wel terug instappen in het Belgische systeem maar in de meeste gevallen zal er een wachttermijn van toepassing zijn.

Het is dan ook aangeraden om contact op te nemen met wat vroeger bekend stond als de overzeese sociale zekerheid van de Rijksdienst Sociale Zekerheid. Deze dienst biedt personen die buiten Europa werken de kans om – aanvullend op hun deelname aan een pensioenregeling – een verzekering voor ‘geneeskundige verzorging’ af te sluiten. Deze verzekering laat u toe om middels de betaling van bijdragen tòch de terugbetaling te genieten van de in het buitenland en in België genoten medische zorgen.

Indien u niet langer tewerkgesteld bent in België zal dit een impact hebben op uw onderwerping aan de Belgische sociale zekerheid wat vervolgens gevolgen heeft voor de opbouw van uw pensioen, de terugbetaling van medische kosten etc., voor uzelf en uw gezin.

Het is belangrijk om voorafgaand aan uw vertrek de nodige acties te ondernemen!

Verblijfsvergunningen; heeft u toegang tot het grondgebied?

In tegenstelling tot een verhuis binnen de Europese Unie, is een verhuis daarbuiten enkel mogelijk wanneer men over de vereiste verblijfsmachtiging beschikt die wordt afgeleverd in de vorm van een visum. Indien u in Dubai gaat werken, dringt een grondige analyse van de immigratiewetgeving zich op. In de meeste gevallen zal uw werkgever als sponsor optreden en de aanvraag van het visum en de bijhorende arbeidsmachtiging ondersteunen. Desgevallend moeten ook uw gezinsleden in het bezit zijn van de juiste documenten om u te kunnen vergezellen. Belangrijk om te weten is dat deze verblijfsprocedures heel wat tijd in beslag kunnen nemen. Het is niet ongewoon dat de behandeling van een visumaanvraag enkele maanden vraagt. Tijdig starten is aldus de boodschap!

Indien u voor een langere periode naar Dubai wenst te verhuizen en er eveneens wil werken, dan heeft u de daartoe vereiste vergunningen nodig. Het is cruciaal om tijdig af te stemmen of u in aanmerking komt voor dergelijke vergunning en welke formaliteiten daarvoor vervuld dienen te worden.

Wenst u op de hoogte te blijven? Volg Cazimir ook op LinkedIn!

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.