Corona Actua

Tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Avatar
Geschreven door Vandelanotte

In deze uitzonderlijke tijden is het geen evidentie om als zelfstandige opvang te vinden voor uw kinderen. Daarom werd naast het corona-ouderschapsverlof voor werknemers, het tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen ingevoerd. Zelfstandigen die door de coronamaatregelen hun activiteit in de periode van mei tot en met september gedurende één of meerdere maanden verminderen, met als doel om voor hun kinderen te zorgen, komen in aanmerking voor deze uitkering. Een regeling die vergelijkbaar is met het met het corona-ouderschapsverlof voor werknemers.

Welke zelfstandigen hebben recht op het tijdelijk ouderschapsverlof?

  • zelfstandige in hoofdberoep, meewerkend partner of student-zelfstandige;
  • zelfstandige in bijberoep en de zelfstandigen die actief zijn na de wettelijke pensioenleeftijd, op voorwaarde dat het bedrag van hun wettelijke verschuldigde voorlopige bijdragen gelijk is aan de bijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep;
  • zelfstandigen die hun activiteit moeten verminderen – of zelfs stopzetten – om te zorgen voor één of meerdere kinderen die jonger zijn dan 12 jaar;
  • zelfstandige met kinderen met een beperking geldt de leeftijdsgrens van 21 jaar;
  • in het geval beide ouders zelfstandig zijn, dan kunnen ze beide in aanmerking komen voor de tijdelijke ouderschapsuitkering.

Bedrag van de ouderschapsuitkering?

Cumulatie met andere uitkeringen?

  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een moederschapsuitkering, een adoptie-uitkering of pleegouderverlofuitkering als zelfstandige;
  • een uitkering in het kader van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen, het relance-overbruggingsrecht, een uitkering als zelfstandige mantelzorger, een vaderschaps- of geboorte-uitkering;
  • een rustpensioen

Aanvraagprocedure en aanvraagtermijn?

Alexia De Poorter – Advisor Vandelanotte

***

Dit artikel verscheen eerder op de website van Vandelanotte. U kan het originele bericht hier bekijken.

Opmerking plaatsen

Uw naam wordt privé weergegeven op de website en is niet zichtbaar voor anderen. Uw e-mailadres wordt opgeslagen maar niet gepubliceerd.