De actieve rechter in de rechtstaat

De actieve rechter in de rechtstaat

VROUWE JUSTITIA Zij kan verbieden (stikstofarrest) maar kan zij ook verplichten (opvang asielzoekers) ? Is zij een behoeder van de rechtstaat of een spelregelaar? SPREKERS – prof. dr. Maurice Adams, hoogleraar rechtstheorie en publiekrecht Universiteit Tilburg...