Strengere regels in B2B-relaties

Strengere regels in B2B-relaties

Wetsvoorstel 21 maart 2019 Op 21 maart 2019 keurde het parlement een wetsvoorstel goed tot wijziging van het Wetboek Economisch Recht wat het misbruik van een aanmerkelijke machtspositie betreft. Dit wetsvoorstel beoogt (zwakkere) ondernemers te beschermen in hun...