En de ‘meute’dan?

En de ‘meute’dan?

Meester Frank Van Vlaenderen schreef deze column “En de ‘meute’ dan” [1] naar aanleiding van de procedure die momenteel loopt tegen de aanpassing van de structuren van de OVB. Hij schrijft deze bijdrage in eigen naam. Een proces Drie advocaten startten voor de Raad...