Actualia Rechtuit

Rechtsbijstandverzekering als eenvoudigere toegang tot de advocatuur

Stafhouder Marco Schoups is een voorstander van de rechtsbijstandverzekering. Hoewel dit concept ook enige tegenkanting kent, kozen de OVB en OBFG er toch voor het idee te omarmen met als hoofddoel om de toegang tot het Belgische recht voor de particuliere burger toegankelijker te maken. Voor de camera van Advocatennet lichtte Stafhouder Schoups zijn bevindingen toe.

Volgens meester Schoups  zijn er omtrent het debat aangaande de rechtsbijstandverzekering nog steeds heel wat uitdagingen verbonden. Tegenstanders stelden in het recente verleden dat het idee te weinig garanties inhield en daarom niet de steun van de advocatuur verdiende. Toch beslisten de OVB en OBFG uiteindelijk samen om hun steun toe te zeggen aan de implementatie van de rechtsbijstandverzekering binnen het Belgische justitiële kader.

Hoewel de rechtsbijstandverzekering voor de particuliere rechtzoekende (nog) niet het volledige ereloon van advocaten zal dekken, kan de burger via die verzekering toch een aanzienlijke tegemoetkoming bekomen op advocatenkosten die gepaard gaan met een juridisch geschil.  Het is daarbij de ambitie van de Balie om de toegang tot de advocaat te vereenvoudigen voor onder andere diegenen die net boven de inkomensgrens zitten voor kosteloze juridische bijstand.

In de praktijk stelt meester Marco Schoups immers vast dat voor die tussencategorie burgers  het juridische advies van een advocaat vaak een (te) zware kost is, mede door de tot op heden ongunstige btw-regelgeving inzake juridische bijstand. Dat is niet enkel een verlies voor de Balie, maar ook voor justitie in het algemeen. Via het nieuwe systeem van de rechtsbijstandsverzekering, kan de Belgische advocatuur daarentegen een deel van de markt terugwinnen. Particulieren die bij een klein geschil zoals een burenruzie, betwisting van facturen, etc. op dit moment ervoor kiezen om geen advocaat in te schakelen net omwille van de hoge kosten aan erelonen, kunnen op die manier de weg naar de advocatuur terugvinden.  Dat kan volgens Stafhouder Schoups enkel maar resulteren in een win-winsituatie die zowel de particuliere burger als de advocatuur en het justitiële kader ten goede komt.

 

Mr. Marco Schoups (Stafhouder Balie Provincie Antwerpen)


 

In het vijfde nummer (2018) van het Tijdschrift Today’s Lawyer verschenen recent de resultaten van een imago-onderzoek over de (Nederlandse) advocatuur bij ondernemers en particulieren. Deze enquête werd uitgevoerd door SamConsult in opdracht van het Nederlandse juridische magazine Advocatenblad.nl. Daaruit bleek tevens dat het hoge kostenplaatje zowat de belangrijkste associatie was met de advocatuur bij zowel particulieren als ondernemers. Die associatie botst echter vaak met de wens van de rechtszoekende om bijgestaan te worden door een specialist ter zake.

Het volledige artikel lezen? Klik hier voor meer informatie en de abonnementsvoorwaarden van het Tijdschrift Today’s Lawyer.

1 Comment

  • Jammer dat dit wordt gesteund door de OVB. De indruk wordt (door politici) gewekt dat men een procedure kan voeren met de waarborgen. De dekkingen zullen o.m. voor bouwzaken (met expertise) ontoereikend zijn. Wie zal bij de burger de zwarte piet krijgen: de advocaat die te duur is. De burger wordt MISLEID, hem wordt voorgehouden dat hij nu kan procederen.

Laat een reactie achter op De Vleeschauwer Marianne X

Uw naam wordt privé weergegeven op de website en is niet zichtbaar voor anderen. Uw e-mailadres wordt opgeslagen maar niet gepubliceerd.