Nieuwe vrijstelling van erf- en schenkbelasting in Andalusië

Door Cazimir

Recente vacatures

Notarieel jurist
Burgerlijk recht Fiscaal recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht
0 - 3 jaar
West-Vlaanderen
Notarieel jurist
Burgerlijk recht Vastgoed
0 - 3 jaar
Limburg
Advocaat
Omgevingsrecht Vastgoed
3 - 7 jaar
Antwerpen
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 04/06/2019 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

In Andalusië geldt sinds 11 april 2019 een nieuwe regeling inzake de belasting van schenkingen en nalatenschappen.

Spanje bestaat uit 17 afzonderlijke deelstaten die autonome fiscale bevoegdheden hebben. Zo hebben zij de bevoegdheid om individuele vrijstellingen en verminderingen toe te kennen onder meer wat schenkings- en successierechten betreft. De regionale overheid van Andalusië heeft recent gebruik gemaakt van deze bevoegdheid en voorziet een nieuwe regeling inzake erf- en schenkbelasting.

Tot 11 april 2019 gold een algemene vrijstelling van erfbelasting voor kinderen ten belope van één miljoen euro indien het kind in kwestie zelf over een netto vermogen beschikt dat lager ligt dan één miljoen. Een analoge vrijstelling voor schenkbelasting bestond niet.

De nieuwe regeling daarentegen houdt in dat een vermindering van 99% wordt toegepast op de in Andalusië verschuldigde schenk- èn erfbelasting en dit voor overdrachten tussen echtgenoten en aan ascendenten en descendenten.

In deze context is het belangrijk te weten dat het Spaanse aanknopingspunt voor de heffing van de successierechten en de schenkingsrechten niet de woonplaats van de erflater of schenker is, maar de woonplaats van de verkrijger (erfgenaam of begiftigde). Indien de verkrijger in Spanje woont, zullen op de verkrijging Spaanse belastingen verschuldigd zijn. Daarnaast heft Spanje altijd over Spaanse situsgoederen. Situsgoederen zijn in Spanje gelegen onroerende goederen, inclusief inboedel, Spaanse bankrekeningen en effectendepots, aandelen in Spaanse rechtspersonen en uitkeringen uit Spaanse levensverzekeringen, ongeacht de woonplaats van de erfgenaam of begiftigde. Voor een niet-ingezetene erfgenaam of begiftigde worden dus uitsluitend Spaanse situsgoederen belast.

Om toepassing te kunnen maken van de regionale regeling van Andalusië die sinds april een significante vrijstelling voorziet, is vereist dat de erflater inwoner was van Andalusië op het ogenblik van overlijden of dat het voorwerp van de overdracht in Andalusië gelegen is (bijvoorbeeld een vakantiewoning gelegen in Andalusië). Voor de toepassing van de voordelige regeling inzake schenkbelasting is eveneens vereist dat het voorwerp van de schenking in Andalusië gelegen is òf dat de begunstigde in Andalusië woonachtig is.

Let wel op, bovenstaande heeft geen uitstaans met het feit dat België uw wereldwijd vermogen zal belasten indien u komt te overlijden als Belgisch inwoner. Zo zal bij het overlijden van een Belgische rijksinwoner erfbelasting in België verschuldigd zijn op het wereldwijd vermogen van de overledene, inclusief de in Spanje gelegen goederen die aldaar van de nieuwe vrijstelling genieten!

Aangezien de nieuwe vrijstelling eveneens geldt voor de schenkbelasting, kan dit het ideale moment zijn om in Andalusië gelegen goederen reeds weg te schenken aan uw toekomstige erfgenamen opdat het bij overlijden niet langer deel zou uitmaken van de in België belaste nalatenschap. Denk hierbij evenwel ook aan eventuele Spaanse meerwaardebelasting die kan verschuldigd zijn!

Wenst u op de hoogte te blijven? Volg Cazimir op LinkedIn!

Recente vacatures

Notarieel jurist
Burgerlijk recht Fiscaal recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht
0 - 3 jaar
West-Vlaanderen
Notarieel jurist
Burgerlijk recht Vastgoed
0 - 3 jaar
Limburg
Advocaat
Omgevingsrecht Vastgoed
3 - 7 jaar
Antwerpen
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.