Jubel

Dit is de Jubel-postbus. Op deze pagina verschijnen artikels geschreven door specialisten in het recht, notariaat, fiscaliteit, accountancy en Legal Tech zonder eigen auteurspagina op Jubel.be.

De artikels geplaatst onder de Jubel-postbus, spelen in op de juridische en fiscale actualiteit in België. Om die reden is de Jubel-postbus een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van de juridische en fiscale wereld en het Belgisch recht.

De standpunten en opinies vertolkt in de artikels die onder de Jubel-postbus verschijnen, binden enkel de auteur van de bijdrage zelf en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van Jubel, de Jubel-redactie of KnopsPublishing.

Wil u zelf bijdragen aan de Jubel-postbus? Mail dan naar redactie@jubel.be. Na evaluatie door de redactie, wordt uw bijdrage gepubliceerd.

Een hard feit

De advocatuur legt de stagiairs de verplichting op bijstand te verlenen aan de minvermogenden. Een deel van de advocaten blijft na de stage deze diensten verlenen.

Als een dolle hond bang voor water, blijft de overheid erbarmelijk in gebreke deze advocaten behoorlijk te vergoeden voor hun kosten en diensten.

Een kleine bruto 30 euro per uur[1], dat is het dan wel voor wat de sociale advocatuur wordt genoemd.

De voornamelijk jonge advocaten – de toekomst in de advocatuur – werken in precaire omstandigheden, zijn zeer kwetsbaar en onbeschermd.

Totaal onverantwoord wordt door de laksheid van de advocatuur haar onafhankelijkheid, dé kernwaarde, in gevaar gebracht.

Een plechtige verklaring

AHJUCAF (Association des Hautes Juridictions de Cassation des Pays ayant en partage l’Usage du Français) verklaarde op 10 oktober 2017 te Brussel plechtig dat een rechter een behoorlijke vergoeding moet genieten om hem/haar te beschermen tegen de verleidingen van de politiek en economische machten, om zijn/haar onafhankelijkheid te vrijwaren.

Twee onderzoeken: Verenigde Naties en Nederland

Een: de Commissie Mensenrechten van de Verenigde Naties stelde in 1994 de stijgende aanvallen vast op de onafhankelijkheid van rechters en advocaten en stelde een speciale verslaggever aan om de problemen te onderzoeken.[2]

Deze speciale verslaggever, Diego GARCIA-SAYAN, meldde recent in Londen (UK) dat corruptie een groeiende bedreiging is voor rechters en advocaten.[3]

Twee: in Nederland adviseerde zeer recent de commissie VAN DER MEER[4] dat een verhoging van de vergoeding[5] voor de sociale advocatuur noodzakelijk is om deze advocaten een behoorlijke inkomen te garanderen en aldus de kwaliteit van de rechtsbijstand te vrijwaren.

Een vraag aan de OVB en de OBFG

Wat hindert de Vlaamse/Belgische advocatuur haar toekomst te verdedigen, plechtig en publiek te verklaren dat de onafhankelijkheid van de advocaat essentieel is voor een rechtsstaat? De advocaten die diensten leveren in eerste- en tweedelijnsbijstand horen voor hun dienstverlening een decent inkomen te genieten, ook dit is de toekomst van de advocatuur en de samenleving vrijwaren.

De balies, nieuwerwets ondernemersverenigingen, weten nog niet voldoende dat de markt concurrentie én samenwerking behoeft, twee gegevens die de advocatuur van nature kenmerken, maar waarvan het samenspel in evenwicht moet gebracht worden.

De verantwoordelijken van de advocatuur zijn de samenleving verplicht zonder dralen, onverholen en scherp de overheid te duiden op haar bijzondere taak de Belgische sociale advocatuur marktconform te vergoeden.[6]

Een oproep aan de advocaten-experten

Aan de advocaten-experten aangesteld door de minister van justitie[7] vraag ik eerst én vooral in het belang van de samenleving, de onafhankelijkheid van de advocaat te vrijwaren.

De experten weten perfect dat de ‘andere tijden’ er zijn[8], hun verslag aan de minister van justitie kan dit onmogelijk verbloemen.

In Frankrijk verbood in 1995 de Conseil d’Etat het gooien met kleine mensen[9] omdat het leidt naar een algemeen verlies van de menselijke waardigheid.

Het is om dezelfde reden uitdrukkelijk verboden te gooien met kleine advocaten.

Frank Van Vlaenderen

Advocaat


Voetnoten

[1] Kosten én het ereloon (BTW in of ex)

[2] ‘Corruption threat to judicial independence.’ M. CROSS in The Law Society Gazette 24.11.2017.

[3]UN to the rescue of judicial independence’ M. FOUZDER in The Law Society Gazette 24.11.2017.

[4]VAN DER MEER zet de nieuwe ministers meteen voor blok.’ Advocatenblad 2017/9, blz.14.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/10/25/tk-eindrapport-andere-tijden

[5] Verhoging van het budget met 127 miljoen euro naar een jaarlijks budget van 400 miljoen euro voor rechtsbijstand.

Noot: In België: de basisallocatie tweedelijnsbijstand bedraagt 75,75 miljoen euro in 2017 en 94,9 miljoen euro in 2018

of 1/3 van het huidig budget in Nederland.

De retributies voor het fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand worden geraamd op 8,0 miljoen euro in 2017 en 16,1 miljoen euro in 2018.

[6] Artikel 495 Ger.W.

[7] https://www.koengeens.be/news/2017/06/16/aanstelling-twee-experten-voor-opmaak-beleidsplan-modernisering-van-het-beroep-van-advoca

[8] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/10/25/tk-eindrapport-andere-tijden.

[9] J. Tirole, Economics for the common good, blz.44

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Les-decisions-les-plus-importantes-du-Conseil-d-Etat/27-octobre-1995-Commune-de-Morsang-sur-Orge

Bron afbeeldinghttp://www.advocatenvooradvocaten.nl/nl/

Jubel

Dit is de Jubel-postbus. Op deze pagina verschijnen artikels geschreven door specialisten in het recht, notariaat, fiscaliteit, accountancy en Legal Tech zonder eigen auteurspagina op Jubel.be.

De artikels geplaatst onder de Jubel-postbus, spelen in op de juridische en fiscale actualiteit in België. Om die reden is de Jubel-postbus een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van de juridische en fiscale wereld en het Belgisch recht.

De standpunten en opinies vertolkt in de artikels die onder de Jubel-postbus verschijnen, binden enkel de auteur van de bijdrage zelf en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van Jubel, de Jubel-redactie of KnopsPublishing.

Wil u zelf bijdragen aan de Jubel-postbus? Mail dan naar redactie@jubel.be. Na evaluatie door de redactie, wordt uw bijdrage gepubliceerd.

Bekijk alle artikelen

1 reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.