Hoe omgaan met ethische dilemma’s in bemiddeling?

UAntwerpen Stadscampus Prinsstraat 13, Antwerpen

Programma Na een korte recapitulatie van methode en denkwijze gaan Agnes Verbruggen (lector HOGent) en Barbara Gayse (attaché Federale Bemiddelingscommissie) in deze supervisie aan de slag met kleine groepjes deelnemers om casuïstieke ethische knopen of spanningen helder te ontrafelen. Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze bereid zijn om in een veilige omgeving in gesprek te gaan rond gevoelige thema's.

€165

De psychologie van verandering

UAntwerpen Stadscampus Prinsstraat 13, Antwerpen

Programma Het begrijpen van het menselijk keuzegedrag en de beïnvloeding ervan zijn essentieel om hen te motiveren tot verandering. Want laten we eerlijk zijn, verandering is moeilijk! Els Compernolle (HumanInsight) ontsluiert de elementen die bijdragen tot verandering. Daarbij spelen drie niveaus een rol: het aansturen van het rationele denken, het motiveren van het emotionele denken en het vormgeven […]

€165

Bemiddelen in bouwgeschillen

UAntwerpen Stadscampus Prinsstraat 13, Antwerpen

Programma Marco Schoups (erkend advocaat-bemiddelaar) en Joris Lagey (erkend advocaat-bemiddelaar) overlopen tijdens het eerste deel van deze middag de unieke mogelijkheden die bemiddeling in alle fasen van het bouwproces biedt tussen de verschillende actoren binnen het bouwproces, uitgaande van de materieelrechtelijke basisprincipes van het privatieve bouwrecht. Tijdens een korte opfrissing bezorgen ze de deelnemers de noodzakelijke juridische handvaten in dergelijke […]

€165

De impact van Boek 6 op de vennootschap

UAntwerpen Stadscampus Prinsstraat 13, Antwerpen

Programma Nico Goossens, Julie Calaerts en Louise Rooms (advocaten balie provincie Antwerpen) delen hun kennis en ervaringen op wederkerige basis met deelnemers. Na een inleiding rond de impact van Boek 6 op enkele vennootschappelijke topics, worden de concrete praktische gevolgen van deze regelgeving besproken in een interactief debat met de deelnemers. Enerzijds wordt het corporate perspectief belicht met de bespreking […]

€150

Impact van het vernieuwde bewijsrecht in de praktijk

UAntwerpen Stadscampus Prinsstraat 13, Antwerpen

Programma Op 1 november 2024 is het vier jaar geleden dat boek 8 “Bewijs” in werking trad. Dit Lab beoogt een praktische evaluatie van de vernieuwde regels over de bewijslast en de bewijsstandaard. Inleidend schetst Beatrix Vanlerberghe (UAntwerpen, advocaat bij het Hof van Cassatie) kort de actuele principes rond de bewijslast en de bewijsstandaard. Vervolgens gaat ze samen […]

€150

Fiscale implicaties bij alimentatie, mag het nog wat complexer?

UAntwerpen Stadscampus Prinsstraat 13, Antwerpen

Programma Luc Maes (emeritus UAntwerpen) en Steven Brouwers (advocaat-bemiddelaar) gaan met praktische voorbeelden en rekensommen aan de slag om deelnemers wegwijs te maken in deze materie. Voor kinderalimentatie staan ze o.a. stil bij de belastingvrije som, aftrekbaarheid en belastbaarheid, geen cumulatie, het terugbetaalbaar belastingskrediet. Wat partneralimentatie betreft staan ze o.a. stil bij de feitelijke scheiding van de echtgenoten, het huwelijksquotiënt, […]

€165