Studio Legale

STUDIO | LEGALE Advocaten werd in 2009 opgericht door Mrs. Olivier Boes, Christian Clement en Joost Peeters. Het is een jong en dynamisch advocatenkantoor met slechts één doel voor ogen: u snel en pragmatisch bij juridische aangelegenheden helpen.

STUDIO | LEGALE is een juridische “ONE-STOP-SHOP” : u vindt er verschillende specialisten onder één dak. In tegenstelling tot de huidige trend naar meer nichekantoren tracht STUDIO | LEGALE net een FULL SERVICE kantoor te zijn. U wil immers één vertrouwenspersoon voor al uw juridische problemen. STUDIO | LEGALE biedt u die, en inhouse vindt die zo nodig bijstand bij zijn collega-specialisten. Zo moet u met uw juridische problemen niet steeds bij nieuwe advocaten aankloppen.

STUDIO | LEGALE vertegenwoordigt een zeer divers cliënteel, gaande van particulieren en KMO’s tot multinationals en overheden, nutsvoorzieningsmaatschappijen en investeringsmaatschappijen.

Bij STUDIO | LEGALE staan momenteel 17 advocaten en 5 administratieve medewerkers te uwer beschikking. U vindt ons in Antwerpen en Brussel.

Een collectieve schuldenregeling tracht de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen teneinde hem in staat te stellen zijn schulden af te lossen en een menswaardig leven te leiden. Dit gebeurt aan de hand van een minnelijke, dan wel een gerechtelijke aanzuiveringsregeling in geval er geen akkoord bereikt wordt.[1]

In een minnelijke procedure zijn partijen vrij een akkoord te bereiken over de verschuldigde sommen. Zij kunnen hierbij overeenkomen bepaalde schulden gedeeltelijk of volledig te laten vallen, ongeacht de aard. [2]

Ook in een gerechtelijke procedure is er een mogelijkheid tot kwijtschelding. Deze optie staat enkel open indien andere maatregelen niet volstaan om de schuldenaar in staat te stellen zijn schulden te betalen.[3] Men moet namelijk eerst overgaan tot uitstel of herschikking van betaling van de schulden in hoofdsom, interesten en kosten, een eventuele vermindering van de conventionele of wettelijke rentevoet en een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van moratoire intresten, vergoedingen en kosten. [4] Indien dit geen oplossing biedt, kan worden overgegaan tot elke andere gedeeltelijke kwijtschelding van schulden ingeval van naleving van de procedurevoorschriften.[5]

Toch worden een aantal schulden uitgesloten van de kwijtschelding. Het gaat hierbij om onderhoudsgelden, schulden die een schadevergoeding inhouden ten gevolge van door een misdrijf veroorzaakte lichamelijke schade en de schulden van een gefailleerde die overblijven na het sluiten van het faillissement.[6]

Onderhoudsgelden kunnen in geen geval worden kwijtgescholden. Dit geldt zowel t.a.v. onderhoudsgerechtigden, als t.a.v. de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) die over dezelfde rechten, vorderingen en waarborgen beschikken.[7]

Omtrent de penale boetes was er de voorbije jaren heel wat discussie. Middels een arrest van het Hof van Cassatie van 2016 werd hiermee komaf gemaakt. Het Hof stelt dat de kwijtschelding geen betrekking kan hebben op schulden als gevolg van de veroordeling tot een penale boete, ongeacht het feit dat deze categorie niet wordt vermeld in de lijst van niet-kwijtscheldbare schulden.[8] Het is wel mogelijk om beroep te doen op het koninklijk genaderecht van artikel 110 van de Grondwet waarbij de Koning het recht heeft om de uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen.

Als blijkt dat geen enkele minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling mogelijk is, omdat de schuldenaar over onvoldoende middelen beschikt, kan worden overgegaan tot de totale kwijtschelding van de schulden. Dit kan gepaard gaan met eventuele begeleidingsmaatregelen en gebeurt steeds onder voorbehoud van beter fortuin binnen 5 jaar na de beslissing.[9] Tot slot kan de schuldeiser uiteraard steeds de regeling doen herroepen binnen de vijf jaar zo er in hoofde van de schuldenaar sprake is van bedrieglijke handelingen die de schuldeisers tot nadeel strekken.[10]

Moest u nog vragen hebben, aarzel niet om onze specialisten ter zake te contacteren:  info@studio-legale.be.

Heeft u interesse in meer artikels van deze auteur? Klik hier.

Referenties:
[1] Art. 1675/3 Ger.W.

[2] Art. 1675/10, §3bis Ger.W.

[3] Art. 1675/13, §1 Ger.W.

[4] Art. 1675/12, §1 Ger.W.

[5] Art. 1675/13, §1 Ger.W.

[6] Art. 1675/13, §3 Ger.W.

[7] Art. 16, §3 Wet 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën (1), BS 28 maart 2003, 15784.

[8] Cass. 21 november 2016, S.16.0001.N.

[9] Art. 1675/13bis Ger.W.

[10] Art. 1675/15, §2 Ger.W.

 

Studio Legale

STUDIO | LEGALE Advocaten werd in 2009 opgericht door Mrs. Olivier Boes, Christian Clement en Joost Peeters. Het is een jong en dynamisch advocatenkantoor met slechts één doel voor ogen: u snel en pragmatisch bij juridische aangelegenheden helpen.

STUDIO | LEGALE is een juridische “ONE-STOP-SHOP” : u vindt er verschillende specialisten onder één dak. In tegenstelling tot de huidige trend naar meer nichekantoren tracht STUDIO | LEGALE net een FULL SERVICE kantoor te zijn. U wil immers één vertrouwenspersoon voor al uw juridische problemen. STUDIO | LEGALE biedt u die, en inhouse vindt die zo nodig bijstand bij zijn collega-specialisten. Zo moet u met uw juridische problemen niet steeds bij nieuwe advocaten aankloppen.

STUDIO | LEGALE vertegenwoordigt een zeer divers cliënteel, gaande van particulieren en KMO’s tot multinationals en overheden, nutsvoorzieningsmaatschappijen en investeringsmaatschappijen.

Bij STUDIO | LEGALE staan momenteel 17 advocaten en 5 administratieve medewerkers te uwer beschikking. U vindt ons in Antwerpen en Brussel.

Bekijk alle artikelen

11 reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 • Mijn zoon heeft 10.000 euro toename boeten hij word in augustus 22 jaar en ziet het niet meer zitten is het mogelijk om via de koning eerherstel aan te vragen zo dat deze mss kunnen kwijtgescholden worden met vriendelijke groeten.

  • Beste,

   Wij zorgen bij Jubel.be voor juridische verslaggeving maar bieden geen juridisch advies. Ik kan u doorverwijzen naar de auteur van het artikel, advocatenkantoor Studio Legale (info@studio-legale.be), of naar het Bureau van Juridische Bijstand. Het secretariaat van het Bureau voor Juridische Bijstand kan u elke dag tussen 09u00 en 12u00 telefonisch bereiken op het nummer 03/260.72.80.

   Met vriendelijke groeten,

   Het Jubel-team

 • De schuldbemiddelaar die mij is aangestel in 2004 (we zijn nu 2018),is recentelijk veroordeeld door de rechtbank wegens fraude. Het gaat over een bedrag van om en bij de 860.000€ waarvan 14.000€ mij toebehoort.
  De schuldbemiddeling is nog altijd van kracht maar er is amper iets afbetaald. Mijn dossier is nu in handen van een andere schuldbemiddelaar.

  • geachte mijn zuster is heeft een mandataris omdat ze iemand had om te komen kuisen nu heeft ze een schuld gekregen van 420000eu + 1200kosten hare mandataris nl foubert raf peperstraat beveren waas heeft dit dossier gesloten kunnen jullie mij helpen.Mijn zuster is minder valide en heeft een minimumloon van de fod

 • Ben bijna 66 en al 3 a 4 jaar onder schuldbemiddeling en ik moet nog een klein €10.000 aflossen . gezien mijn huidige levenssituatie..gepensioneerd alleenstaande kan ik normaal gezien, als ik de procedure volg die mij is opgelegd door schuldbemiddeling , mij niet voorzien in mijn dagelijkse noden. Mijn restschuld is bij een NL bank en betaal hier Kan ik dit aanvechten om kwijtschelding te bekomen ? ook omdat ik er meer en meer geestelik begin onder te lijden ? ook vind ik dat de termijnen en intresten niet kloppen

  • Geachte heer Smets,

   Hartelijk dank voor uw reactie.

   Wij verwijzen u met uw vraag graag door naar de schrijver van het artikel, advocatenkantoor Studio Legale. U kan hen bereiken via het e-mailadres info@studio-legale.be.
   Meer informatie over juridisch advies door de dienst Justitie, vindt u via de volgende pagina https://justitie.belgium.be/nl/juridisch_advies_nodig of via het telefoonnr. 02 542 65 11

   Met vriendelijke groeten,

   Het Jubel.be-team

  • Ik heb onlangs een 3 jaar samen met een vriendin. In begin hed ze mij gezegt dat geen schulden had. Maar ze staat bij inschreven.
   Nu blijkt dat toch een 8.000 duizend euro schulden heeft. Nu verlangen dat ik deze betalen moet.
   Kan ik deze kweidschelden.
   Moet ik toch geen schuld betalen die ik niet gemaakt heb