Ventôsewet

Hugo Lamon

Mr. Hugo Lamon is advocaat in Hasselt. Hij publiceert over o.m. ondernemingsrecht en deontologie van vrije beroepen. Hij mengt zich al jaren in het maatschappelijk debat over justitie. Iedere week verschijnt zijn column “LAMON op woensdag” op Jubel.be .

LAMON op woensdag

Mr. Hugo LAMON is advocaat aan de balie Limburg en bestuurder en woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies.
Iedere woensdag maakt hij op Jubel een beschouwing over justitie.

Van advocaten wordt, meer dan van wie ook, verwacht dat ze de wet kennen. Het mag dan ook niet verbazen dat er vorige vrijdag in Antwerpen meer dan 300 aanwezigen waren op de eerste interuniversitaire studiedag over nieuwe burgerlijke procedurewetten. Ze dienden € 145 neer te tellen om te vernemen wat de Potpourri V en VI-wetten aan nieuwe veranderingen in petto hebben en hoe ze Potpourri I op bepaalde punten al wijzigen. Ook de Waterzooi-wet passeerde de revue. De commentaren op het nieuwe arsenaal aan wetten klonken vertrouwd: enerzijds respect voor de branie van de minister, maar tegelijkertijd ook ontgoocheld door de voortvarendheid en nu en dan ronduit ergernis voor het ondoordachte “gebricoleer” aan de wetgeving. In een interview met de Standaard moest de minister van justitie toegeven dat “justitie nog altijd geen wolk van vreugde is”. En hij vervolgde: “juristen zijn erg mondig. Als overlevingsstrategie uit men zich fors, zoals een advocaat in een rechtbank”. Kritische stemmen zijn dus een overlevingsstrategie. Zo, dat weten we dan ook weer.

Voor de organisatoren van studiedagen zijn het intussen gouden tijden. Advocaten zitten de volgende weken minstens een dag per week opnieuw in de aula voor studiedagen over ondernemingsrecht, huwelijksvermogensrecht of de aankomende wijzigingen in het vennootschapsrecht (maar er zijn er nog talrijke andere). Gespijsde facturen aan inschrijvingsgeld en veelal een grote oncontroleerbare vertwijfeling nadien zijn vaak het concrete resultaat van al dat gestudeer. Zelfs wie slechts een kleine niche als vakdomein heeft, weet de volgende weken wat te doen. Advocaat zijn kost dus nu vooral geld om bij te blijven. Noem dat maar de ware overlevingsstrategie.

Niet alleen laat de minister van justitie de hersenen van alle advocaten vollopen met nieuwe wetgeving, hij wil nu ook gaan vastleggen hoeveel een advocaat mag verdienen. De discussie over de zogenaamde uitbreiding van de rechtsbijstandsverzekering is niet nieuw. De minister heeft vastgesteld dat minder mensen de weg naar het gerecht vinden. Hij wil daarom de burgers aanzetten zich te verzekeren voor het voeren van procedures. Dat zou de financiële drempels wegnemen. De redenering klinkt eenvoudig en aantrekkelijk: de burger krijgt een “fiscale stimulans”, want hij kan een deel van zijn verzekeringspremie fiscaal aftrekken. Op die manier zouden meer mensen zich verzekeren (hypothese) en zou het voeren van een procedure geen financiële strop mogen worden (afgeleide hypothese). Eerst zou er een Koninklijk Besluit komen om die fiscale aftrek mogelijk te maken, maar nu blijkt er toch een wetsontwerp in de maak. Dat ontwerp was blijkbaar vorige vrijdag geagendeerd in de ministerraad, maar de bespreking ervan zou zijn uitgesteld. Sommigen wijzen de Orde van Vlaamse Balies als de schuldige aan, maar het heeft allicht alles te maken met de grote vragen die bij dat plan kunnen worden gesteld. Indien het écht de bedoeling van de minister is om procederen gemakkelijker te maken, zijn er wel andere en eenvoudigere recepten te bedenken. Het terugdringen van de recent verhoogde gerechtskosten bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Het voorontwerp van wet kiest voor een systeem van vaste door de wetgever opgelegde tarieven, met forfaitaire eenheden. De zakenadvocatuur (die geen particulieren bedient) heeft geen boodschap aan die discussie, maar voor alle anderen zullen de wettelijke tarieven de nieuwe richtingwijzer zijn. Er komt dus één vast bedrag per uur (met forfaitair vastgestelde prestaties), inclusief de btw, de secretariaatskosten, de verplaatsingskosten, de wachttijden en de overheadkosten (investeringen in bibliotheek en studiedagen). Er circuleerden cijfers van €150 per uur, wat na aftrek van de btw en een voorzichtig geraamd forfait van 30 % voor de kosten (ook de verplaatsingen) zou neerkomen op € 84 per uur. Volgens de nieuwste geruchten zouden er barema’s per prestaties worden voorgesteld, die voor alle advocaten dezelfde zijn (ook voor diegenen die zich in september dagenlang opsluiten om de wettenstroom onder controle te krijgen) en dus ook voor diegenen die een grote reputatie hebben, sneller werken of gewoonweg beter zijn. De verzekeraar legt per zaak een pot aan, die echter moet worden gedeeld met anderen, bijvoorbeeld de gerechtsdeskundigen (die vaak eerst aan zet zijn en waarvoor geen beperkingen zouden gelden).

De kans is dus groot dat de burger die een dergelijke verzekering zou onderschrijven zijn procedure niet zal betaald krijgen met dat verzekeringspotje. In vele gevallen zal hij dus zelf moeten bijpassen. Is dat plan om de burger gratis naar de rechtbank te laten gaan enkel door hem een kleine verzekeringspremie te laten betalen dan eigenlijk niet meer dan wat boerenbedrog? Goed dus dat de ministerraad daar nog eens grondig over wil nadenken.

Hugo LAMON

Mr. Hugo LAMON is advocaat aan de balie Limburg en bestuurder en woordvoerder van de Orde van Vlaamse BaliesIedere woensdag maakt hij op Jubel een beschouwing over justitie.

Lees hier alle artikels van ‘LAMON op woensdag’.

Hugo Lamon

Mr. Hugo Lamon is advocaat in Hasselt. Hij publiceert over o.m. ondernemingsrecht en deontologie van vrije beroepen. Hij mengt zich al jaren in het maatschappelijk debat over justitie. Iedere week verschijnt zijn column “LAMON op woensdag” op Jubel.be .

Bekijk alle artikelen

3 reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  • Bestuurder Lamon waatschuwt hier terecht voor een rechtsbijstandsverzekering die de burger, noch de advocaat ten goede komt. Wij hebben hier in het verleden eveneens meermaals op gewezen. We moeten dienaangaande uiterst alert blijven.

  • Worden advocaten gedwongen om – zoals onze Turkse confraters buiten de regio Istanbul – ook nog een inkomen te vergaren als taxi-chauffeur, reisgids, verzekeringsagent, …

    Worden griffiers en rechters …

    Worden wij binnenkort verwacht om met de rechtbanken maanden lang “in staking” te gaan zoals jaren terug in Griekenland …

    Het vraagteken ontbreekt wel en degelijk!