IBJ - IJE

HET INSTITUUT VOOR BEDRIJFSJURISTEN

Het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) werd op 1 maart 2000 bij wet opgericht.
Het IBJ is de federale beroepsorganisatie van en voor de bedrijfsjurist.
De toegang tot het beroep is bij wet gereglementeerd en de titel van bedrijfsjurist is wettelijk beschermd.

De bedrijfsjurist is onderworpen aan een deontologie. Het Instituut bewaakt de naleving van deze deontologische code en heeft tuchtbevoegdheid.

Het Instituut ondersteunt zijn leden in de uitoefening van hun beroep door opleiding en uitwisseling van kennis.

Het Instituut vertegenwoordigt en beschermt de belangen van het beroep in het algemeen en van de bedrijfsjurist in het bijzonder.

Equip yourself for the future, bereid je voor op de toekomst: dat was het thema van de Day of the Practice, die het Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ) recent organiseerde in Brussel. Bedrijfsjuristen moeten immers voorbereid zijn op wat komen gaat om de bedrijven proactief en adequaat te kunnen adviseren.

Waarom een Day of the Practice? IBJ-voorzitter Marc Beyens moet niet lang nadenken om een antwoord te formuleren op deze vraag. “In feite is de rol van de bedrijfsjurist sterk aan het evolueren. Waarom? Omdat wij ons in een evoluerende en sterk wijzigende wereld bevinden met een steeds toenemende regelgeving op maatschappelijk én technisch niveau. De jurist moet over de nodige terreinkennis beschikken en hij moet zich ook up-to-date houden. Vandaar het belang van de permanente vorming door ons instituut, die onze leden de gelegenheid geeft om op de hoogte te blijven van de actualiteit.”

“En niet alleen dat. De rol van de bedrijfsjurist is immers uitgegroeid van een zuiver adviserende rol naar die van een echte businesspartner. Vooral op een hoger niveau moet de bedrijfsjurist een strategische visie hebben. En daarom bieden wij een unieke gelegenheid om collega’s uit dezelfde sector te ontmoeten.”

Praktijkgroepen

Het IBJ heeft praktijkgroepen gecreëerd binnen het Instituut voor Bedrijfsjuristen. Waarom? “Ten eerste omdat er verschillende soorten bedrijfsjuristen zijn”, gaat Marc Beyens verder. “Er zijn degenen die geïnteresseerd zijn in bepaalde rechtstakken. Anderen zijn leden van eenzelfde industrie of moeten een bepaalde rol spelen, zoals bijvoorbeeld juridische directeurs of general counsels.”

“Binnen onze praktijkgroepen hebben zij de gelegenheid om met elkaar te praten en ideeën en praktijken uit te wisselen van bedrijfsjurist tot bedrijfsjurist. Er kan informatie uitgewisseld worden en bepaalde dingen kunnen onderzocht worden binnen een kader van confidentialiteit. Het is essentieel dat de mensen zich thuisvoelen en dat zij met collega’s-bedrijfsjuristen over alles kunnen spreken.”

Permanente vorming

The Day of the Practice biedt het IBJ de gelegenheid om deze praktijkgroepen ook visibiliteit te geven. “Niet iedereen binnen ons instituut is lid van zo’n groep”, legt Marc Beyens uit. “Maar het is ook een kans om een overzicht te geven van de grote trends in de verschillende rechtstakken, activiteiten of domeinen, zowel vanuit een juridisch als vanuit een praktisch oogpunt. Dat kan ook gekaderd worden binnen de permanente vorming. Waarom? Het is een garantie voor de kwaliteit van de adviezen die wij verlenen als bedrijfsjurist.”

“En last but not least is het een unieke networkingactiviteit om mensen te ontmoeten en te kunnen profiteren van de aanwezigheid van anderen om banden te smeden die van belang kunnen zijn voor de dagelijkse activiteiten van de bedrijfsjurist.”

Bekijk hieronder het interview van Advocatennet met IBJ-voorzitter Marc Beyens.

IBJ - IJE

HET INSTITUUT VOOR BEDRIJFSJURISTEN

Het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) werd op 1 maart 2000 bij wet opgericht.
Het IBJ is de federale beroepsorganisatie van en voor de bedrijfsjurist.
De toegang tot het beroep is bij wet gereglementeerd en de titel van bedrijfsjurist is wettelijk beschermd.

De bedrijfsjurist is onderworpen aan een deontologie. Het Instituut bewaakt de naleving van deze deontologische code en heeft tuchtbevoegdheid.

Het Instituut ondersteunt zijn leden in de uitoefening van hun beroep door opleiding en uitwisseling van kennis.

Het Instituut vertegenwoordigt en beschermt de belangen van het beroep in het algemeen en van de bedrijfsjurist in het bijzonder.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.