Jubel

Dit is de Jubel-postbus. Op deze pagina verschijnen artikels geschreven door specialisten in het recht, notariaat, fiscaliteit, accountancy en Legal Tech zonder eigen auteurspagina op Jubel.be.

De artikels geplaatst onder de Jubel-postbus, spelen in op de juridische en fiscale actualiteit in België. Om die reden is de Jubel-postbus een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van de juridische en fiscale wereld en het Belgisch recht.

De standpunten en opinies vertolkt in de artikels die onder de Jubel-postbus verschijnen, binden enkel de auteur van de bijdrage zelf en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van Jubel, de Jubel-redactie of KnopsPublishing.

Wil u zelf bijdragen aan de Jubel-postbus? Mail dan naar redactie@jubel.be. Na evaluatie door de redactie, wordt uw bijdrage gepubliceerd.

Opgelet: dit artikel is meer dan één jaar oud en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Sinds de hervorming van het nieuwe erfrecht moeten schenkingen, voor de berekening van de inbreng en inkorting, geherwaardeerd worden.

Artikel 858 BW bepaalt immers dat de inbreng van schenkingen geschiedt volgens de intrinsieke waarde van het geschonken goed op de dag van de schenking, geïndexeerd vanaf deze dag tot op de dag van het overlijden. Dezelfde waarde wordt gebruikt om na te gaan of er inkorting is, aldus artikel 922 BW.

Dat is de algemene regel. Wanneer de begiftigde het recht niet had om te beschikken over de volle eigendom vanaf de dag van de schenking, maar later, dan gebeurt de waardering op de dag waarop hij het beschikkingsrecht krijgt. Is dat op het ogenblik van het overlijden, dan is er dus waardering bij het overlijden, en geen indexering meer. Is dat op een datum na het overlijden, dan waardeert men bij het overlijden, maar trekt men “de lasten die de uitoefening van het beschikkingsrecht over de volle eigendom verhinderen” er van af [1].

Maar hoe gebeurt nu de indexering?

Het indexcijfer der consumptieprijzen vindt men op: www.statbel.fgov.be/sites/default/files/2017-11/Historiek%201920%20conv%202013.xls

Men neemt vervolgens:

– de waarde bij de schenking;

– deelt door het indexcijfer van de maand van de schenking;

– en vermenigvuldigt met het indexcijfer van de maand van het overlijden.

Veronderstel bijvoorbeeld dat de erflater aan zijn erfgenamen een roerende schenking heeft gedaan van € 100.000 in januari 1980, en dat hij overlijdt in 2019, wanneer de index met basis 2013 (rechterkolom in de tabel) per hypothese op 108,50 staat.

De schenking van januari 1980 zal gewaardeerd worden als volgt: € 100 000 /38,55 x 108,50 = € 281.452,66, waarbij 38,55 de index is van januari 1980.

R. D.

De bovenstaande kwestie, hier praktisch uitgewerkt door de heer Deblauwe, werd eerder behandeld in een van de notariële opleidingen aangeboden door KnopsPublishing.
Klik hier en kom meer te weten over het najaarsprogramma van notariële studiedagen.

[1] Artikel 858 § 3 BW. Zie onder meer over de definitie van intrinsieke waarde: Deblauwe, het nieuwe erfrecht anno 2018, burgerrechtelijk en fiscaal, KnopsPublishing, 2018, 76, randnummer 196 en volgende, en voor de indexatie pagina 80 randnummer 212.

2 reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

 • Hoe verloopt de taxatie ingeval er reeds schenkingsrechten werden betaald op het ogenblik van schenking en de schenker overlijdt als nog binnen de 3 jaar na schenking.

  Bedankt voor uw reactie

  • Geachte mevrouw De Bois,

   Daarvoor verwijzen we u graag door naar de auteur van dit artikel.
   U kan dhr. Rik Deblauwe bereiken via rik.deblauwe@tiberghien.com.

   Met vriendelijke groet,

   De Jubel-redactie