Jubel

Dit is de Jubel-postbus. Op deze pagina verschijnen artikels geschreven door specialisten in het recht, notariaat, fiscaliteit, accountancy en Legal Tech zonder eigen auteurspagina op Jubel.be.

De artikels geplaatst onder de Jubel-postbus, spelen in op de juridische en fiscale actualiteit in België. Om die reden is de Jubel-postbus een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van de juridische en fiscale wereld en het Belgisch recht.

De standpunten en opinies vertolkt in de artikels die onder de Jubel-postbus verschijnen, binden enkel de auteur van de bijdrage zelf en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van Jubel, de Jubel-redactie of KnopsPublishing.

Wil u zelf bijdragen aan de Jubel-postbus? Mail dan naar redactie@jubel.be. Na evaluatie door de redactie, wordt uw bijdrage gepubliceerd.

Op 18.05.2018 werd de nieuwe niet-vertrouwelijke omzendbrief COL 7/2018 van 17.05.2018  inzake de Wet van 08.06.2006 verspreid.

Datum van inwerkingtreding is datum van verspreiding.

Deze omzendbrief heft de omzendbrief COL 8/2009 van 18.06.2009 op.

Samenvatting

De wet van 08.06.2016 werd andermaal gewijzigd door de wet van 07.01.2018

De nieuwe definitie van het begrip ‘verboden wapen’ door bestemming, het einde van het vrij bezit van laders, de strafbaarstelling van de poging tot het plegen van een inbreuk op de wapenwet, en de nieuwe tijdelijke aangifte- en amnestieperiode zijn enkele van de door deze wet ingevoerde wijzigingen.

Een persoon die vóór 31.12.2018 een vergunningsplichtig wapen aangeeft dat hij illegaal in zijn bezit had, is niet strafbaar wanneer dit wapen vóór 9 juni 2006 op zijn naam was geregistreerd in het Centraal Wapenregister, en zelfs niet als het illegale bezit ervan reeds het voorwerp zou hebben uitgemaakt van een proces-verbaal of aanleiding heeft gegeven tot het instellen van gerechtelijke vervolgingen. Als het wapen niet op de naam van de aangever was geregistreerd in het Centraal Wapenregister, zal de betrokkene slechts amnestie kunnen krijgen voor zover voor dit illegale wapenbezit op het moment van de aangifte niet al een proces-verbaal werd opgesteld noch aanleiding heeft gegeven tot een specifieke onderzoekhandeling door een politiedienst of een gerechtelijke overheid.

De nieuwe circulaire, die mede gebaseerd is op het koninklijk besluit van 26.02.2018 (B.S. 28.02.2018) en de ministeriële omzendbrief van 28.02.2018 (B.S. 01.03.2018) ter uitvoering van de Wapenwet, bevat alle richtlijnen terzake en vervangt de omzendbrief COL 8/2009.

In deze circulaire komen alle mogelijke situaties aan bod die zich in de praktijk kunnen voordoen, zowel tijdens als na het verstrijken van de amnestieperiode, en wordt een stijging van het bedrag van de minnelijke schikkingen vastgelegd die kunnen worden voorgesteld aan de personen die deze mogelijkheid niet hebben benut om hun situatie te regulariseren.

De integrale omzendbrief is te lezen via deze bijlage.

Met dank aan Peter De Smet, advocaat-generaal Parket bij het Hof van Beroep in Gent.

Wilt u meer weten over de huidige wapenwetgeving? Het compendium ‘De wapenwetgeving (2018)’ (Peter De Smet, KnopsBooks) biedt u een overzicht van alle recente Europese en nationale reglementering.

Jubel

Dit is de Jubel-postbus. Op deze pagina verschijnen artikels geschreven door specialisten in het recht, notariaat, fiscaliteit, accountancy en Legal Tech zonder eigen auteurspagina op Jubel.be.

De artikels geplaatst onder de Jubel-postbus, spelen in op de juridische en fiscale actualiteit in België. Om die reden is de Jubel-postbus een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van de juridische en fiscale wereld en het Belgisch recht.

De standpunten en opinies vertolkt in de artikels die onder de Jubel-postbus verschijnen, binden enkel de auteur van de bijdrage zelf en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van Jubel, de Jubel-redactie of KnopsPublishing.

Wil u zelf bijdragen aan de Jubel-postbus? Mail dan naar redactie@jubel.be. Na evaluatie door de redactie, wordt uw bijdrage gepubliceerd.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.