De hypothecaire publiciteit: een bijkomende bescherming van uw cliënt

Salons van Edel Terbekehofdreef 13, Antwerppen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers De hypothecaire publiciteit is meer dan een noodzakelijk kwaad, meer dan alleen een verplichting: de hypothecaire publiciteit is een beschermingsmechanisme, in eerste instantie voor derden te goeder trouw. Maar de hypothecaire publiciteit kan ook conventioneel worden gebruikt om bijkomende bescherming te bieden aan uw cliënt. De […]

432euro (excl. BTW)

Deontologie & Tucht – Wat brengt het nieuwe tuchtrecht voor notarissen?

De Barrier Grote Baan 9, Houthalen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers De notaris is een openbare ambtenaar. Niet alleen dit bijzondere statuut maar ook zijn essentiële vertrouwensopdracht verklaart waarom de notaris onderworpen is aan een specifieke deontologie. Waar de deontologie de spontane naleving beoogt van professionele gedragsregels, is de tucht het sanctionerende luik van deze plichtenleer. De […]

432euro (excl. BTW)