Jubel.be

Nationaal

Duurzaamheidsdebat

Nationaal
Duurzaamheids-debat

Lees meer

Editie 2023

20 april 2023 - 12:45 - Brussel

Antwoorden met ‘het recht’
op interdisciplinaire vragen over
duurzaamheid / klimaatneutraliteit in bedrijfscontext.

Het Nationaal Duurzaamheidsdebat brengt academici, advocaten, bedrijfsjuristen, ondernemers, stakeholders en financiële instanties samen om zich te buigen over essentiële vragen betreffende de aanpak van de klimatologische en ecologische ontregelingen.

Beperkt aantal deelnemers in functie van een interactief debat.
Deelname enkel op uitnodiging.

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw interesse om deel te nemen aan het nationaal duurzaamheidsdebat op 20 april. Wij hebben uw vraag tot deelname in goede orde geregistreerd.

Om de interactiviteit van de opleidingsdag te kunnen waarborgen, zal uw vraag voorgelegd worden aan het organiserend comité. Dank voor uw geduld. Wij berichten u zo spoedig mogelijk.

Bij eventuele vragen, kan u ons bereiken op .

Met vriendelijke groeten,
Het Jubel-team

Inspirerende uiteenzettingen van

Apprendre du passé pour créer notre futur

dr.
Marie Cavitte

Climatologue à l’UCL et chargée de Recherches FNRS

Economie de nos responsabilités climatiques

prof. dr.
Christian Gollier

Prof. UToulouse, président European Association of Environmental and Resources Economists

Klimaatneutraal in 2050?

prof. dr.
Johan Albrecht

Prof. UGent, stichtend lid van de denktank Itinera

Question sur la durabilité sociale

prof. dr.
Isabelle Ferreras

Research Professor, Belgian National Science Foundation (FNRS)/University of Louvain & Center for Labor and a Just Economy at Harvard Law School

Panelgesprek

Hier moet nog een short copy komen voor het panelgesprek in te kleden

mr.  Amélie Adam

Avocate Barreau de Liège

dhr. Serge de Gheldere

Voorzitter Klimaatzaak, ceo Futureproofed

prof. em. Hilde barones Laga

Chairman GIMV

dhr. Olivier Lambrecht

Climate change consultant ERM

dhr. 
Serge de Gheldere

voorzitter ‘Klimaatzaak’

prof. em.
Hilde barones Laga

chairman GIMV

dhr. 
Olivier Lambrecht

consultant ERM

Interdisciplinair debat

Experten en panelleden gaan in overleg en bevragen 60 vooraanstaande juristen in de zaal vanuit een economische, sociologische en klimatologische invalshoek.
Centraal staat een klimaatneutrale economie met oog voor opportuniteiten en bedreigingen. Verantwoordelijkheden, doelstellingen, recht en economie worden met elkaar verbonden en kritisch benaderd.

prof. dr. em. Ludo Cornelis

VUB en ere-advocaat Eubelius

prof. dr. Alain François

VUB en partner Eubelius

mr. Sandra Gobert

Advocaat balie Brussel, executive director GUBERNA en partner Sub Rosa

mr. Jean-Marc Gollier

Avocat Eubelius et prof Corporate Social Responsibility - Compliance UCL - Louvain School of Management

prof. Philippe Lambrecht

UCLouvain et vice president Cepani

Locatie

Groene Campus van de VUB

Het nationaal duurzaamheidsdebat zal plaatsvinden op de Campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel, Promotiezaal "Aloïs Gerlo".
De zaal bevindt zich op de groene Campus van de VUB te 1050 Etterbeek, Pleinlaan 2. U kan best via ingang 13 de zaal bereiken met de auto. U dient hiervoor bij uw registratie uw nummerplaat door te geven aan de organisatie.
De zaal is bovendien zeer gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (trein, tram, bus).

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik deelnemen?Deelname aan het event kan enkel op uitnodiging, dit om de exclusiviteit van het debat te bewaken. Uitzonderlijk kunnen andere deelnemers toegelaten worden, na voorlegging van de vraag aan het wetenschappelijk organiserend comité en tegen betaling. U kan dergelijke aanvraag bovenaan deze website indienen.

Hoe ziet het programma eruit?Hoe ziet het programma eruit?
12u45-13u30 Ontvangst & lunch
13u30-13u40 Inleiding door mr. Sandra Gobert
13u40-14u00 Dr. Célia Sapart - Apprendre du passé pour créer notre futur
14u00-14u30 Prof. Dr. Christian Gollier - Economie de nos responsabilités climatiques.
14u30-15u00 Prof. Dr. Johan Albrecht - Klimaatneutraal in 2050?
15u00-15u30 Prof. Dr. Isabelle Ferreras -Question sociale sur la durabilité
15u30-15u55 Pauze
15u55-16u00 Heropening. Start debat - mr. Sandra Gobert
16u00-16u30 Tussenkomst panelleden 
- Amélie Adam
- Olivier Lambrecht
- Hilde Laga
- Serge De Gheldere
16u30-18u00 Debat & juridische tussenkomst
18u00 Afsluitende drink

Wie zijn de initiatiefnemers van het event?Jubel.be heeft samen met het wetenschappelijk comité dit ambitieuze project vorm gegeven. Het comité bestaat uit prof. dr. em. Ludo Cornelis (VUB en ere-advocaat Eubelius) prof. dr. Alain François (VUB en partner Eubelius), mr. Sandra Gobert (executive director GUBERNA en partner Sub Rosa), mr. Jean-Marc Gollier (avocat Eubelius et prof. Corporate Social Responsibility - Compliance UCL - Louvain School of Management) en prof. Philippe Lambrecht (UCLouvain et vice-president Cepani).

Kan ik deelnemen als partner?Voor partnermogelijkheden kan u uw voorstel richten aan info@jubel.be

Komt er nog een editie?Ja, er komt nog een editie. Als hoofdspeler in de markt van juridische platformen, wil Jubel events en congressen rond specifieke thema’s blijven aanbieden. Duurzaamheid, maar ook andere topics zullen aan bod komen. Houd zeker jubel.be in het oog voor meer.

Is deze studiedag geaccrediteerd?Erkenning aangevraagd bij de Orde van Vlaamse Balies (OVB) voor 4 punten en bij het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) voor 4 punten. Aanwezigheidsattesten worden in de loop van de maand na afloop van de opleiding aan de deelnemers bezorgd of opgeladen op het elektronisch platform van de desbetreffende organisatie. Heeft u deze informatie om dringende redenen toch eerder nodig neem dan contact op met ons per e-mail.

© Jubel.be