11 sep 2019 | Actualia, Expertise

Deadline UBO-register

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 11/09/2019 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

In het verleden was het niet eenvoudig te achterhalen wie de aandeelhouders achter een vennootschap waren: de aandelenregisters zijn namelijk niet publiek. De overheid zou in de zeer nabije toekomst echter graag zicht hebben op wie de mensen juist zijn die er het meeste baat bij hebben dat een vennootschap goede cijfers haalt, namelijk de aandeelhouders. Men wil dus weten wie de uiteindelijke begunstigde is.

Om dit werkbaar te houden worden er voor vennootschappen wel indicatieve drempels ingebouwd, zodat kleinere aandeelhouders niet steeds in het register dienen opgenomen te worden. De overheid wil dit uiteraard niet enkel weten van de vennootschappen, maar wil ook weten wie de uiteindelijke begunstigden zijn van andere rechtspersonen, zoals vzw’s, stichtingen, trusts, … De uiteindelijke begunstigden moeten dan ook gezien worden als de personen die er het meeste baat bij hebben dat de rechtspersoon goede resultaten behaalt. 

De intrede van het UBO-register

Het is reeds lang aangekondigd, de deadline werd zelfs verlaat, maar nu is het bijna zo ver. U heeft nog tot 30 september om uw UBO-register op te stellen. Dit kan u doen bij de daartoe bestemde toepassing op het MyMinfin-portaal van de Federale Overheidsdienst Financiën. Hierbij wordt kort overlopen wie en wat u juist in dit register dient op te nemen.

In het UBO-register dient u de uiteindelijke begunstigde(n) op te nemen. Wie juist gezien wordt als uiteindelijke begunstigde is afhankelijk van de rechtspersoon waarvoor u dit dient op te maken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vennootschappen, (i)vzw’s en stichtingen en fiducieën, trusts en gelijkaardige juridische constructies.

Hoe, wat en waar registreren?

In een vennootschap zijn er drie categorieën personen die geregistreerd dienen te worden:

 1. De natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in het kapitaal van deze vennootschap houden. Meer dan 25% vormt een indicatie voor het hebben van een toereikend percentage;
 2. Eén of meerdere natuurlijke personen die zeggenschap hebben over deze vennootschap via andere middelen. Denk hierbij aan clausules in de aandeelhoudersovereenkomst die aan een bepaalde aandeelhouder de macht geven om bestuurders te benoemen, ondanks dat deze persoon een percentage van de aandelen heeft dat lager ligt dan 25%;
 3. Indien niemand van de twee hierboven bedoelde personen kan worden geïdentificeerd of indien er enige twijfel bestaat of de geïdentificeerde personen de uiteindelijke begunstigde zijn, is de uiteindelijke begunstigde de personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel.

In het geval van (i) vzw’s en stichtingen zijn er zes categorieën van personen die geregistreerd dienen te worden:

 1. De personen die lid zijn van de raad van bestuur;
 2. De personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
 3. De personen belast met het dagelijks bestuur;
 4. De stichters, enkel in het geval van een stichting;
 5. De natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is. Dit zijn de personen die zijn aangeduid in de statuten, bijvoorbeeld een school in de vorm van een vzw heeft scholieren als uiteindelijke begunstigden van de vierde categorie;
 6. Elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap uitoefent over de informatieplichtige.

In het geval van fiducieën, trusts of gelijkaardige juridische constructies zijn er vijf categorieën van personen die geregistreerd dienen te worden:

 1. De oprichters;
 2. De fiduciebeheerders of trustees;
 3. De eventuele protectors;
 4. De begunstigden, of wanneer ze nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de fiducie of de trust werd opgericht of werkzaam is;
 5. Elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij directe of indirecte eigenaar is of via andere middelen het uiteindelijke zeggenschap uitoefent.

Volgende informatie dient in het UBO-register opgenomen te worden van elke uiteindelijke begunstigde:

 • Naam en voornaam;
 • Geboortedatum;
 • Nationaliteit;
 • Volledig verblijfadres;
 • De datum waarop hij/zij UBO is geworden;
 • Identificatienummer van het Rijksregister van natuurlijke personen of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en, waar van toepassing, elk vergelijkbaar identificatiemiddel dat wordt afgeleverd door de staat waar hij/zij verblijft of waarvan hij onderdaan is;
 • De categorie van UBO waartoe hij/zij behoort;
 • Of het gaat om een alleenstaande of gegroepeerde UBO. Met een gegroepeerde UBO wordt de situatie bedoeld waarbij meerdere personen samen voldoen aan één van de categorieën. Bijvoorbeeld bij een vennootschap: twee echtgenoten hebben elk 20% dus voldoen niet aan de voorwaarden voor categorie 1. Wanneer art. 1401, §1, 5°  van het Burgerlijk Wetboek op hun huwelijksstelsel van toepassing is, of wanneer dit niet van toepassing is maar beide echtgenoten in feite gezamenlijk hun rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen, dan hebben zij samen 40% van de aandelen en zijn zij een gegroepeerde UBO.;
 • In het geval van vennootschappen: de omvang van het uiteindelijk belang in de informatieplichtige, namelijk:
  •          in het geval van een rechtstreekse UBO en wanneer de zeggenschap voortvloeit uit de eigendom van de aandelen of stemrechten: het percentage van de aandelen of stemrechten in de informatieplichtige
  • in het geval van een onrechtstreekse UBO en wanneer de zeggenschap voortvloeit uit de onrechtstreekse eigendom van de aandelen of stemrechten in de informatieplichtige: de gewogen percentages van aandelen of stemrechten in de informatieplichtige.

Het UBO-register bestaat uit de gegevens van de personen die er het meeste baat bij hebben dat de rechtspersoon goede resultaten haalt. De deadline om dit register op te stellen nadert snel.

Indien u advies wenst over uw registratieplicht of indien u hulp wenst bij het opstellen van het UBO-register, neem dan zo snel mogelijk contact op met Studio Legale Advocaten zodat u tijdig voldoet aan de wettelijke vereisten.

Studio Legale

Meer lezen van Studio Legale? Dat kan hier!

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.