Tijdschrift Notarieel Management

Het Tijdschrift Notarieel Management biedt een antwoord op de vragen waar de notaris als manager mee geconfronteerd wordt bij het runnen van zijn of haar notariaat. Notaris zijn is lang niet alleen akten verlijden, maar ook het leiden van een team en het dragen van verantwoordelijkheden, zowel juridisch als niet-juridisch.

Het tijdschrift Notarieel Management bevat topics en onderwerpen die iedere begane notaris aanbelangen. Wat is belangrijk voor een succesvol notariaat, los van de juridische kennis en dossiers? Investeren in digitalisering, het correct verlonen van personeel, mentaal welzijn op het kantoor, strategische keuzes over associaties, etc.

Het managen van een notariaat omvat diverse aspecten die in dit tijdschrift (per kwartaal) worden behandeld.

Op zoek naar meer informatie of naar de abonnementsvoorwaarden? Ontdek het hier!

Wat is de investeringsaftrek juist?

Zoals de naam reeds doet vermoeden, is de investeringsaftrek een vrijstelling die genoten kan worden naar aanleiding van investeringen, meer bepaald investeringen in nieuwe materiële of immateriële vaste activa die in België uitsluitend beroepsmatig gebruikt worden. Naast de aftrekbare kost van de investering zelf via de afschrijvingen, zal er voor zulke investeringen een bijkomend fiscaal voordeel kunnen genoten worden in de vorm van een aftrek. In principe bedraagt die aftrek 8% van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investering. Zo zal een investering van 100.000 euro een aftrek van 8.000 euro tot gevolg hebben welke in mindering van het belastbare resultaat kan gebracht worden. Indien de aftrek niet volledig kan gebruikt worden, kan het saldo overgedragen worden naar de volgende belastbare tijdperken.

Welke voorwaarden zijn er gekoppeld aan de investeringsaftrek?

De gewone investeringsaftrek kan enkel genoten worden indien aan de volgende voorwaarden voldaan is:

 • het betreft een nijverheids-, handels- of landbouwonderneming (geëxploiteerd door een natuurlijk persoon of door een KMO-vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek Vennootschappen) of een beoefenaar van een vrij beroep;
 • de vaste activa worden in België voor de beroepswerkzaamheid gebruikt;
 • investeringen gebeuren in afschrijfbare materiële en immateriële vaste activa (geen gronden, schilderijen, etc.);
 • de activa zijn in nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht;
 • de afschrijvingen worden minstens over drie belastbare tijdperken verspreid;
 • de investering mag niet uitdrukkelijk door de wet uitgesloten zijn.

De wettelijke uitsluitingen betreffen onder andere:

 • vaste activa die niet uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid in België gebruikt worden,
 • personenwagens of wagens voor dubbel gebruik,
 • activa verkregen of tot stand gebracht om het recht van gebruik ervan aan een derde over te dragen bij leasing, erfpacht, opstal of gelijkaardige onroerende rechten of waarvan het gebruik op een andere manier aan derden afgestaan wordt,
 • gebouwen aangeschaft met het oog op wederverkoop,
 • etc.

Specifieke verhoogde aftrek

Voor bepaalde investeringen is er een ander percentage vastgesteld dan 8%. Zo zal voor octrooien, energiebesparende investeringen, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling en rook-, afzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen een aftrek verkregen worden van 13,50%. Voor investeringen in het beveiligen van beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen bedraagt de aftrek 20,50%.

De gespreide investeringsaftrek

[…]

Eline Potters

Senior Associate Tax & Legal Moore Stephens

Heeft u interesse in het volledige artikel?

Klik hier voor meer informatie over de abonnementen op Tijdschrift Notarieel Management.

Inschrijven op een abonnement kan ook per fax of per post via het onderstaand bestelformulier

Tijdschrift Notarieel Management

Het Tijdschrift Notarieel Management biedt een antwoord op de vragen waar de notaris als manager mee geconfronteerd wordt bij het runnen van zijn of haar notariaat. Notaris zijn is lang niet alleen akten verlijden, maar ook het leiden van een team en het dragen van verantwoordelijkheden, zowel juridisch als niet-juridisch.

Het tijdschrift Notarieel Management bevat topics en onderwerpen die iedere begane notaris aanbelangen. Wat is belangrijk voor een succesvol notariaat, los van de juridische kennis en dossiers? Investeren in digitalisering, het correct verlonen van personeel, mentaal welzijn op het kantoor, strategische keuzes over associaties, etc.

Het managen van een notariaat omvat diverse aspecten die in dit tijdschrift (per kwartaal) worden behandeld.

Op zoek naar meer informatie of naar de abonnementsvoorwaarden? Ontdek het hier!

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.