De helft afstaan op je inkomsten van OnlyFans, is dat nu écht oneerlijk? cover

18 jan 2023 | Column, Tax & Private equity

De helft afstaan op je inkomsten van OnlyFans, is dat nu écht oneerlijk?

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 18/01/2023 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

In een interview vertelde ‘Temptation’ Megan dat ze het oneerlijk vindt dat ze de helft van haar inkomsten zou moeten afgeven als ze haar belastingaangifte correct invult. Maar, is het nu écht “oneerlijk” dat je belastingen moet betalen op inkomsten die je verkrijgt via OnlyFans? Zijn deze ‘creators’ niet, net zoals iedereen die een beroepsactiviteit uitoefent, onderworpen aan onze fiscale wetgeving?

Creator op OnlyFans als beroepsactiviteit

Inkomsten die worden behaald in de uitoefening van een beroepswerkzaamheid vallen onder de term ‘beroepsinkomsten’ (art. 23 WIB92). Het Hof van Cassatie bepaalde al meermaals dat een beroepsactiviteit een geheel van herhaalde, voldoende talrijke en onderling verbonden verrichtingen veronderstelt die een bijzondere vaardigheid of organisatie vereisen.[1] De handelingen moeten een professioneel karakter vertonen, maar het morele of immorele karakter ervan blijft buiten beschouwing.[2]

Een beroepsactiviteit veronderstelt een geheel van herhaalde, voldoende talrijke en onderling verbonden verrichtingen die een bijzondere vaardigheid of organisatie vereisen

De FOD Financiën heeft recent richtlijnen voor influencers uitgewerkt op hun website. Daaruit blijkt dat de inkomsten die influencers verkrijgen vaak gekwalificeerd moeten worden als baten (beroepsinkomsten) en dat ze die dus als zodanig zullen moeten aangeven in hun belastingaangifte.

Deze lijn kan mijns inziens worden doorgetrokken naar creators op OnlyFans. Baten zijn namelijk onder meer “alle niet als winst of als bezoldigingen aan te merken inkomsten uit een winstgevende bezigheid” (art. 27 WIB92). Het valt niet te ontkennen dat OnlyFans een zeer winstgevende bezigheid kan zijn. Een volger of ‘fan’ krijgt toegang tot een pagina van een creator door een vast bedrag per maand te betalen. Daarbovenop kunnen specifiek voor bepaalde ‘fans’ video’s worden gecreëerd tegen extra betaling. Megan gaf in een interview aan dat er ooit maanden zijn geweest waarin ze 20.000 euro verdiende.

Gelet op het feit dat er op regelmatige tijdstippen foto’s en/ of video’s worden geplaatst, dat ‘fans’ een vast bedrag per maand betalen en dat het onmiskenbaar een winstgevende bezigheid is, lijkt het mij onbetwistbaar dat een creator op OnlyFans kan worden gekwalificeerd als zelfstandige. Bijgevolg moeten de inkomsten dan ook worden aangegeven en zullen daarop ook belastingen moeten worden betaald. Die belasting wordt berekend op de inkomsten na aftrek van de beroepskosten[3] aan de hand van het progressief tarief toepasselijk op beroepsinkomsten (art. 130 WIB92).

De inkomsten die influencers verkrijgen, moeten vaak gekwalificeerd worden als baten (beroepsinkomsten) en als zodanig worden aangeven in hun belastingaangifte

En hoe zit het met btw?

OnlyFans werkt als een ‘tussenplatform’ waardoor de creator een dienst verricht aan OnlyFans en OnlyFans de dienst verricht ten aanzien van de ‘fans’. In hun FAQ staat vooreerst dat beide diensten vallen onder de toepassing van de btw. Daarnaast rekenen ze 20% kosten op de inkomsten van de creator. Daarin vervat zit de verschuldigde btw die OnlyFans zelf afdraagt ten aanzien van de lokale autoriteiten. Voor creators gevestigd binnen de EU, zelfs wanneer ze geregistreerd zijn voor btw-doeleinden, wordt de btw dus telkens door OnlyFans betaald. Het betreft namelijk een B2B-transactie met een bedrijf gevestigd buiten de EU (in de UK) waardoor in België geen btw moet worden afgedragen door de creator.[4]

Voor creators gevestigd in de UK en daar geregistreerd voor btw-doeleinden is dit een ander verhaal. Zij moeten in dat geval zelf een deel van de btw te betalen.[5]

Een ontsnappingsroute naar Dubai?

Is vluchten naar Dubai een optie om te voorkomen dat belastingen moeten worden betaald? Het gaat in casu om inkomsten die verkregen werden tijdens een belastbaar tijdperk waarin de creator inwoner was van België en waardoor ze dus hier belastingplichtig was (art. 5 WIB92). Wanneer geen (tijdige) belastingaangifte wordt ingediend, kan de fiscus een ‘aanslag van ambtswege’ vestigen (art. 351 jo. art. 342 WIB92). In hetzelfde geval beschikt de fiscus over verlengde aanslagtermijnen. Ingevolge de wet van 20 november 2022[6] zijn deze termijnen vanaf aanslagjaar 2023 verlengd naar vier jaar bij niet (tijdige) aangifte (art. 354 §1, tweede lid WIB92) en tien jaar in het geval van frauduleus opzet (art. 354 §2 WIB92).

De belastingen op het niet aangegeven inkomstengedeelte kunnen potentieel daarbovenop vermeerderd worden met een belastingverhoging tussen de 10 en 200%.[7]De fiscus kan er anderzijds ook voor kiezen om een administratieve boete van 50 tot 1.250 euro op te leggen.[8]Ingevolge artikel 449 WIB92 is (zware) fiscale fraude ook onderworpen aan strafrechtelijke vervolging. De mogelijke sanctie bestaat dan uit een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en/ of een geldboete van 250 tot 500.000,00 euro.[9] Post factum verhuizen heeft bijgevolg geen enkele invloed op de verschuldigde belasting en mogelijke sancties. Van zodra de creator verhuist naar het buitenland, zal ze voor de inkomsten die ze vanaf dat moment genereert wel onderworpen zijn aan de belastingregels van dat land.

Tot slot: vergeet ook de andere juridische gevolgen niet

Tot slot belangrijk om op te merken, is dat creators op OnlyFans als ‘zelfstandige’ ook vaak onderworpen zijn aan sociale zekerheid en zich allicht ook zullen moeten inschrijven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO).

Hoogstwaarschijnlijk dus geen slechte tip om toch maar een boekhouder onder de arm te nemen en je belastingen correct te betalen. Beter voorkomen dan genezen, gelet op de zware sancties die hier mogelijks aan gekoppeld kunnen zijn.

Voor meer informatie omtrent het ‘ondernemersbegrip’ en ook de fiscale aspecten van influencer-marketing die grotendeels kunnen worden doorgetrokken naar creators op OnlyFans, verwijs ik graag door naar ons webinar hierover.

Céline Vangheel (doctoraatsonderzoeker Universiteit Gent)


Uw opinie op Jubel? Mail de redactie

Referenties

[1]Cass. 27 oktober 1983, FJF 84/104; Cass. 12 juni 1974, Bull.Bel. nr. 528, 595.

[2] I. VAN DE WOESTEYNE, Handboek personenbelasting 2022-2023, Mortsel, Intersentia, 2022, 152-153.

[3]Werkelijke kosten o.b.v. art. 49 WIB92 of forfait o.b.v. art.51 WIB92.

[4] Art. 21 §2 btw-wetboek; https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/internationaal/brexit#q2.

[5] https://onlyfans.com/help/3/120/129.

[6] BS 30 november 2022.

[7] Art. 444 WIB92 en art. 225 e.v. KB uitv. WIB92.

[8]Art. 445 WIB92 en art. 229/1 e.v. KB uitv. WIB92; beiden samen zijn onmogelijk, zie Cass. 21 april 2022, AR F.20.0156.N, Fisc. 2022, 1752/11.

[9]Art. 449 WIB92; merk wel op: una via-regeling, zie L. VANDENBERGHE en I. DE TROYER, Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen (dertiende editie), Mortsel, Intersentia, 2022, 34-36.

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.