Alexander Delafonteyne

Alexander Delafonteyne studeerde in 2004 af als Licentiaat in de Rechten en in 2005 als Master in het Fiscaal Recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is sinds 2005 actief als advocaat aan de Balie van Brugge.

Alexander Delafonteyne is binnen het kantoor Bloom Law actief in het departement fiscaal recht. Hij legt zich zowel toe op adviesverlening als op fiscale geschillenbeslechting, en dit op het gebied van bezwaarschriften,
fiscale procedures voor de Rulingcommissie, hoven en rechtbanken, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof.

Deze dienstverlening levert hij in alle onderdelen van het fiscaal recht.

Sedert 2009 is Alexander Delafonteyne wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Fiscaal Recht van de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast is hij docent aan de Brugge Business School en Syntra West.