Arbeidsongeschiktheid wegens medische overmacht: nieuwe regels van kracht cover

9 dec 2022 | Employment & Benefits

Arbeidsongeschiktheid wegens medische overmacht: nieuwe regels van kracht

Door Jubel

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 09/12/2022 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid van de werknemer zijn recent een aantal regels gewijzigd. Indien het voor de werknemer definitief onmogelijk wordt het overeengekomen werk te verrichten, kan dit een einde maken aan de arbeidsovereenkomst wegens overmacht.

De wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid (hierna de Wet Diverse Bepalingen Arbeidsongeschiktheid) die de huidige regeling m.b.t. medische overmacht vervat in artikel 34 van de Arbeidsovereenkomstenwet vervangt, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 november 2022. Door die publicatie is de nieuwe regeling sinds 28 november 2022 in werking getreden.

Geen geneeskundig getuigschrift voor eerste dag arbeidsongeschiktheid

Een zieke werknemer moet in beginsel geen geneeskundig getuigschrift indienen (= de regel). Een geneeskundig getuigschrift moest slechts ingediend worden indien:

  • een cao of het arbeidsreglement dit voorschrijft (= 1ste uitzondering),
  • als de werkgever daarom uitdrukkelijk vraagt (= 2de uitzondering).

De Wet Diverse Bepalingen Arbeidsongeschiktheid wijzigt de regeling in die zin dat de werknemer voortaan driemaal per kalenderjaar geen geneeskundig getuigschrift moet voorleggen voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid.

Dat wil zeggen dat:

  • De werkgever niet mag vragen om een ziektebriefje voor de eerste ziektedag (driemaal per jaar, vanaf de vierde ziekteperiode mag het wel).
  • Een bepaling van een cao of het arbeidsreglement die – altijd – de voorlegging van een ziektebriefje oplegt, geen uitwerking meer zal kunnen hebben voor de eerste ziektedag (driemaal per jaar; vanaf de vierde ziekteperiode mag het wel).

Om klaarheid te scheppen, lijkt het raadzaam het arbeidsreglement of de cao aan te passen.

Verblijfsadres meedelen

Aan de nieuwe regel wordt de verplichting voor de werknemer toegevoegd om de werkgever onmiddellijk mee te delen op welk adres hij zal verblijven tijdens de eerste dag van arbeidsongeschiktheid, tenzij dit adres overeenstemt met zijn gewone verblijfplaats die bij de werkgever gekend is.

Afwijkingsmogelijkheid voor kmo’s

Ondernemingen die minder dan vijftig werknemers tewerkstellen, kunnen afwijken van de nieuwe regel d.m.v. een cao of het arbeidsreglement. Zij kunnen dus wel een geneeskundig getuigschrift vragen voor de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.

Om te beoordelen hoeveel werknemers de onderneming tewerkstelt, moet men zich plaatsen op 1 januari van het kalenderjaar waarin de arbeidsongeschiktheid zich voordoet.

Gewaarborgd loon bij progressieve werkhervatting

Werknemers die tijdens een periode van gedeeltelijke werkhervatting met toestemming van de adviserend arts van het ziekenfonds, weerom het werk moeten onderbreken omwille van arbeidsongeschiktheid, hadden vroeger geen recht op gewaarborgd loon (zie Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2022-2023, nr. 3947).

De Wet Diverse Bepalingen Arbeidsongeschiktheid past dit aan in die zin dat de periode waarin er geen recht is op gewaarborgd loon voor de werknemer in progressieve werkhervatting, beperkt wordt tot een periode van twintig weken vanaf de aanvang van de uitvoering van het aangepast of ander werk. Na verloop van twintig weken is er dus wel opnieuw recht op gewaarborgd loon.

BRON: Wet 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, BS 18 november 2022.

Ann Taghon
Bellaw

Lees ook de artikels van meester Willy van Eeckhoutte van Bellaw.

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.