Rik Deblauwe

Vroeger advocaat en nu wetenschappelijk adviseur bij Tiberghien Advocaten.

Auteur van o.a. Inleiding tot de Successierechten (2013), Het Recht van terugkeer of de anomale erfopvolging (2014), Inleiding tot de Vlaamse Registratiebelasting (2017) en 'Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting, 3de editie (2021') en 'Het erfrecht praktisch toegelicht – Modellen van brieven en akten – 2de editie, 2021 - alle uitgegeven bij KnopsPublishing.

Vakgebieden: Vlaamse registratie- en successiebelasting, erfrecht.

Rik Deblauwe is lid van de redactiecomités van diverse wetenschappelijke tijdschriften en veelgevraagd spreker.

Rik Deblauwe (wetenschappelijk adviseur Tiberghien) en Annick Ghysens (adviseur kenniscel erf- en registratiebelasting VLABEL) geven tijdens de opleiding “Erfbelasting 2019 in de Notariële Praktijk” antwoorden op vragen omtrent de erfbelasting 2019. Met wat dient de notaris rekening te houden bij het uitwerken van successieplanning? Sprekers Rik Deblauwe en Annick Ghysens lichten hieronder alvast een concreet voorbeeld toe.

Bij overlijden van iemand met laatste woonplaats in België moet een aangifte van nalatenschap ingediend worden. Dat is voldoende bekend. Maar kan het ook gebeuren dat er meer dan één aangifte ingediend moet worden?

In bepaalde situaties is dit laatste inderdaad best mogelijk.

Het vooroverleden kind

Veronderstel dat X en Y gehuwd zijn, en 3 kinderen hebben, A, B en C. Wanneer X overlijdt, erft Y het vruchtgebruik van de nalatenschap, zijn kinderen de blote eigendom.

Daarna overlijdt A, één van de kinderen, en zijn echtgenote verkrijgt het vruchtgebruik van de nalatenschap, zijn kinderen de blote eigendom. De goederen die A geërfd heeft van zijn vader, behoren ook tot zijn nalatenschap, maar zijn echtgenote kan hierop het vruchtgebruik (nog) niet uitoefenen, aangezien het nog aan Y toebehoort. De echtgenote heeft alleen een toekomstig recht op een terugvallend vruchtgebruik op deze goederen.

Daarna overlijdt Y.

Uiteraard zal voor de goederen die Y nalaat een aangifte ingediend moeten worden, maar de echtgenote van A krijgt nu ook het vruchtgebruik op de goederen die A geërfd had van zijn vader X. Het terugvallend vruchtgebruik op deze goederen is nu actueel geworden. De opschortende voorwaarde, namelijk dat zij nog in leven is op het ogenblik van het overlijden van Y, is vervuld.

Ook in de nalatenschap van A zal dus een nieuwe aangifte ingediend moeten worden waaruit zal blijken:

  • dat A overleden is op … nalatende zijn echtgenote en zijn kinderen
  • Dat de 1e aangifte werd ingediend op …
  • dat de echtgenote van A het vruchtgebruik ontvangen heeft in de nalatenschap van A;
  • dat het vruchtgebruik toen nog niet actueel was;
  • maar dat dit vruchtgebruik nu actueel geworden is door het overlijden van Y;
  • en dat de waarde van de goederen bij het overlijden van Y bedraagt: …

Er zal dus bij het overlijden van Y een nieuwe aanslag gevestigd worden in de nalatenschap van A.

Het is dus belangrijk hieraan te denken, onder meer bij de aangifte van een erflater met een vooroverleden kind dat getrouwd was.

 

Annick Ghysens (adviseur kenniscel erf- en registratiebelasting VLABEL)

Rik Deblauwe (wetenschappelijk adviseur Tiberghien)

 

Meer weten over de opleiding “Erfbelasting 2019 in de Notariële Praktijk”? U vindt de opleidingsdata en inschrijvingsvoorwaarden hier.

Rik Deblauwe

Vroeger advocaat en nu wetenschappelijk adviseur bij Tiberghien Advocaten.

Auteur van o.a. Inleiding tot de Successierechten (2013), Het Recht van terugkeer of de anomale erfopvolging (2014), Inleiding tot de Vlaamse Registratiebelasting (2017) en 'Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting, 3de editie (2021') en 'Het erfrecht praktisch toegelicht – Modellen van brieven en akten – 2de editie, 2021 - alle uitgegeven bij KnopsPublishing.

Vakgebieden: Vlaamse registratie- en successiebelasting, erfrecht.

Rik Deblauwe is lid van de redactiecomités van diverse wetenschappelijke tijdschriften en veelgevraagd spreker.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.