“Wat waarderen we?”

“Wat waarderen we?”

"Wat waarderen we?" als krachtige leidende vraag hanteren bij het vormgeven van een gezonde organisatiecultuur is cruciaal voor langetermijnsucces.Deze vraag fungeert als een kompas dat de acties, gedragingen en houdingen van individuen binnen de organisatie...