Brussels, we have a solution

Brussels, we have a solution

Het recente nieuws dat het hof van beroep te Brussel pas in 2040 uitspraak zou doen in een zaak veroorzaakt – terecht – veel commotie. De emoties laaien hoog op. Vele vragen rijzen. Ja, vele stakeholders hebben steken laten vallen. In het verleden en sommigen tot op...
De Brusselse schande

De Brusselse schande

Toegegeven, de Brusselse advocaat Pierre-Philippe Hendrickx zal het ons niet kwalijk nemen als we schrijven dat hij zeker in Vlaanderen onbekend is. Vorige week stuurde hij via LinkedIn een kopie van een brief van de griffie van het hof van beroep te Brussel, waarin...
De rechters doen aan politiek, maar met mate

De rechters doen aan politiek, maar met mate

Het arrest van 30 november van het hof van beroep in Brussel in de ‘klimaatzaak’ kan hier niet onbesproken blijven. Toch is er in eerste instantie schroom, want is milieurecht niet iets voor hypergespecialiseerde bollebozen? Maar als ministers al na enkele uren weten...
Het lag in de verkeerde kast en blunderende politici

Het lag in de verkeerde kast en blunderende politici

De Brusselse justitie zorgde weer voor controverse, met als voorlopig hoogtepunt het ontslag van de minister van Justitie. Wie de film even terugspoelt ziet een week lang politiek gewauwel over illegalen in dit land (100.000, misschien 200.000 – we weten het eigenlijk...