Beperkte beslagbaarheid van goederen

Beperkte beslagbaarheid van goederen

Sinds 25 juni 2023 geldt de update van de lijst van onbeslagbare goederen uit artikel 1408 Ger.W. De ‘oude’ lijst met onbeslagbare goederen dateert nog van 1976 en dat was te merken aan de relikwieën die de bepaling nog bevatte. Zo zijn tegenwoordig een smartphone,...