Nieuw antiwitwasreglement voor vastgoedmakelaars cover

4 nov 2022 | Criminal Law

Nieuw antiwitwasreglement voor vastgoedmakelaars
  • Seeds of Law

    Seeds of Law is een full service advocatenkantoor, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, vastgoed- en bouwrecht en administratief recht. Onze cliënten - ondernemingen, overheden en particulieren - zijn actief over heel de wereld en in een brede waaier van diverse sectoren. Wij zijn een meerwaarde voor hen omdat wij, van bij de start van ieder project, strategisch meedenken en duurzame oplossingen bieden vanuit een klantgerichte en pragmatische aanpak. Indien nodig staan we hen natuurlijk ook bij in procedurekwesties. Onze cliënten vinden in ons een waardevolle partner voor de uitbouw van hun toekomst en de realisatie van hun plannen. Het is enkel zo dat zij zich op een serene manier volledig kunnen focussen op wat echt voor hen telt. Seeds of Law heeft een jong en dynamisch, multicultureel en divers team en is daar trots op. Onze diensten zijn dan ook mogelijk in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Russisch en Arabisch. Het motto van Seeds of Law is “All the flowers of tomorrow are in the seeds of today”.

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 04/11/2022 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Sinds 1 juli 2022 is een nieuwe antiwitwasreglement voor vastgoedmakelaars in werking getreden. Dit nieuw reglement heft het voormalige antiwitwasreglement van 2013 op. Het voert niet veel nieuwe zaken in maar geeft een duidelijker beeld van de wijze waarop vastgoedmakelaars moeten voldoen aan de verplichtingen uit de antiwitwaswet van 2017.

Toepassingsgebied

In tegenstelling tot de vorige versie, heeft de nieuwe versie van het antiwitwasreglement een beperkt toepassingsgebied. Bemiddelaars en rentmeesters vallen onder het toepassingsgebied van dit reglement maar syndici daarentegen blijven uitgesloten.

De bemiddelaars zijn vastgoedmakelaars die voor rekening van derden bijstand verlenen in het kader van een overeenkomst tot aankoop, verkoop, verhuur, ruil, overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.

Rentmeesters zijn zelf vastgoedmakelaars die voor rekening van derden beheersactiviteiten ontwikkelen m.b.t. onroerende goederen of onroerende rechten anders dan activiteiten van een syndicus.

De bepalingen van de antiwitwaswet van 2017 en het antiwitwasreglement van 2022 zijn van toepassing op personen waarmee de vastgoedmakelaar een contract afsluit in het kader van:

  • een bemiddeling met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen (klantencontrole is dus vereist van de kopers, huurders, overnemers handelsfonds, … enz.) of
  • het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, andere dan de activiteit als syndicus.

Klantencontrole is eveneens vereist op personen die door de bemiddeling van een vastgoedmakelaar een overeenkomst sluiten met betrekking tot één van de voormelde doelen zonder dat zij hiervoor een rechtstreekse overeenkomst afsluiten met de vastgoedmakelaar (kopers, huurders, overnemers van een handelsfonds, …).

Als een cliënt in onverdeeldheid gaat, moet elke eigenaar in onverdeeldheid gecontroleerd worden.

Belangrijke toevoeging van het nieuwe antiwitwasreglement betreft het vermoeden dat wanneer u als vastgoedmakelaar op een correcte manier gebruik maakt van de antiwitwastools van het BIV (www.antiwitwas.be), u voldoet aan de verplichtingen terzake.

Waar moeten vastgoedmakelaars zich aan houden?

Als vastgoedmakelaar heeft u allerlei verplichtingen opgelegd door de antiwitwaswet.

Om dit doel te bereiken  zijn er allerlei procedures en tools die u kan gebruiken. Zo moet u rekening houden met algemene waakzaamheidsverplichtingen, de waakzaamheid ten aanzien van cliënten, de risicobeoordelingsplichten en de verhoogde waakzaamheid.

Het reglement gaat dieper in op een aantal aspecten met betrekking tot de waakzaamheidsverplichtingen.

Deze waakzaamheid betreft meer bepaald de identificatie en verificatie van de identiteit, de identificatie van de kenmerken van de cliënt en het doel en de aard van de zakelijke relatie of de voorgenomen occasionele verplichting.

Het reglement biedt meer duidelijkheid over het specifieke tijdstip waarop de vastgoedmakelaar deze waakzaamheidsverplichtingen moet vervullen, namelijk:

  • ten opzichte van zijn eigen cliënten (de perso(o)n(en) met wie hij een bemiddelingsovereenkomst van vastgoedmakelaar of beheersovereenkomst van rentmeester aangaat): vooraleer de overeenkomst aan te gaan;
  • ten opzichte van de kopers, huurders, overnemers van een handelsfonds … etc, namelijk de contracterende partij(en) en de voorgenomen verrichting: vooraleer er rechtshandelingen worden verricht die de sluiting van deze verrichting mogelijk maken, zoals een compromis of een verkoop- of aankoopbelofte.

Wanneer de vastgoedmakelaar deze waakzaamheidsmaatregelen niet kan nemen of wanneer de persoon in kwestie of een lasthebber of een uiteindelijke begunstigde voorkomt op de lijst van de FOD Financiën van personen of entiteiten op wie bevriezingsmaatregelen van toepassing zijn, dan kan hij ten opzichte van zijn eigen cliënt zijn taak niet verder zetten en ten opzichte van de contracterende partij(en) kan de voorgenomen verrichting niet doorgaan.

Daarnaast moet de vastgoedmakelaar zelf overwegen of het opportuun is om de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) te informeren.

Wanneer meerdere vastgoedmakelaars in dezelfde verrichting tussenkomen, kunnen zij overeenkomen dat één van hen namens de anderen alle of een deel van deze waakzaamheidsverplichtingen zal uitvoeren. Echter, als vastgoedmakelaar zal men de eigen contractant(en) wel nog steeds moeten doorlichten.

Daarnaast definieert het reglement de hoogrisicofactoren die gelden ten aanzien van cliënten (natuurlijke personen en rechtspersonen) alsook in verband met verrichtingen (atypische verrichtingen).

Het reglement voegt bijkomende hoogrisicofactoren toe aan de lijst die voorkomt in bijlage 3 van de witwaswet van 2017.

Het reglement behandelt ook de beperking van betalingen in contanten.

De verkoopovereenkomst moet het nummer van de financiële rekening vermelden waarvan het voorschot en/of de prijs betaald zal worden alsook de identiteit van de houder(s) ervan. Stel dat u als vastgoedmakelaar niet beschikt over deze gegevens, dan vraagt u een verklaring van de partijen, waarin dit nummer vermeld wordt. Is het niet de koper zelf die vanuit zijn rekeningnummer betaalt, dan moet aangegeven worden op welke wijze de koopprijs gefinancierd zal worden.

Tip! U doet er als vastgoedmakelaar goed aan om telkens na te gaan of de betalingen wel degelijk van de aangegeven rekening(en) afkomstig zijn.

Besluit

Het nieuwe reglement voert niet veel nieuwe spelregels in, maar gaat dieper in op de bestaande verplichtingen zodat meer duidelijkheid geboden wordt.

Belangrijke toevoeging is dat wanneer u als vastgoedmakelaar de antiwitwastool van het BIV gebruikt, het wettelijke vermoeden bestaat dat u daarmee aan de verplichtingen voldaan heeft.

Tracy Enta (Seeds of Law)


Op de hoogte blijven van alle nieuwigheden binnen de juridische en fiscale wereld?
Volg Jubel.be op LinkedIn

  • Seeds of Law

    Seeds of Law is een full service advocatenkantoor, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, vastgoed- en bouwrecht en administratief recht. Onze cliënten - ondernemingen, overheden en particulieren - zijn actief over heel de wereld en in een brede waaier van diverse sectoren. Wij zijn een meerwaarde voor hen omdat wij, van bij de start van ieder project, strategisch meedenken en duurzame oplossingen bieden vanuit een klantgerichte en pragmatische aanpak. Indien nodig staan we hen natuurlijk ook bij in procedurekwesties. Onze cliënten vinden in ons een waardevolle partner voor de uitbouw van hun toekomst en de realisatie van hun plannen. Het is enkel zo dat zij zich op een serene manier volledig kunnen focussen op wat echt voor hen telt. Seeds of Law heeft een jong en dynamisch, multicultureel en divers team en is daar trots op. Onze diensten zijn dan ook mogelijk in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Russisch en Arabisch. Het motto van Seeds of Law is “All the flowers of tomorrow are in the seeds of today”.

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.