Stappers Advocaten

Stappers Advocaten werd in 1948 opgericht door Mr. Jan Stappers.

In de eerste plaats zijn wij gespecialiseerd in alle juridische kwesties met betrekking tot het arbeidsrecht (waaronder individueel en collectief arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, sociaal strafrecht en internationaal sociaal recht).

Daarnaast heeft Stappers Advocaten ook een uitstekende expertise in het ondernemingsrecht (waaronder contracten en aanneming, aansprakelijkheid en verzekeringen, consumentenrecht, contracten, informatietechnologie, ondernemingen in moeilijkheden, onroerend goed, vennootschapsrecht en intellectuele eigendom).

Met 16 advocaten en 4 ondersteunde personeelsleden staan we zowel grote ondernemingen, kmo's als particulieren bij. Als onafhankelijk, middelgroot kantoor garanderen we een persoonlijke aanpak, het belang van de cliënt staat voor ons onvoorwaardelijk centraal.

Wij streven steeds naar concrete resultaten die voor de cliënt een meerwaarde betekenen.

Krachtens artikel 19 van cao nr. 108 mag een uitzendkantoor geen uitzendkrachten bij een gebruiker tewerkstellen of aan het werk houden in geval van staking of lock-out. Als er bv. een (nationale) stakingsdag is en er zijn stakende werknemers binnen het bedrijf, rijst de vraag of de uitzendkrachten die dag wel mogen werken. Het verbod is immers algemeen geformuleerd.

Het Openbaar Ministerie had in een recente zaak een uitzendkantoor gedagvaard omdat er bij twee gebruikers uitzendkrachten werden tewerkgesteld tijdens de nationale stakingsdag tegen de regering Michel. Het uitzendkantoor werd o.m. vervolgd wegens een vermeende inbreuk op artikel 19 van cao nr. 108. De correctionele rechtbank van Mechelen deed uitspraak in deze zaak met vonnis van 22 februari 2019.

De rechtbank definieert het begrip ‘staking’ als het vrijwillig, tijdelijk en collectief stopzetten van de bedongen arbeid door een groep van werknemers als protest of drukkingsmiddel. Het is niet van belang of het protest gericht is tegen de werkgever of de overheid.

De correctionele rechtbank verwijst naar de ratio legis van dit verbod om uitzendkrachten te werk te stellen ingeval van staking, m.n. dat dit verbod erin bestaat dat er geen misbruik van de uitzendarbeid mag worden gemaakt om stakingen te breken.

Volgens de correctionele rechtbank is een algemeen verbod echter in strijd met artikel 10 en 11 van de Grondwet. Een algemeen verbod is disproportioneel in de mate dat het verbod ook betrekking heeft op uitzendkrachten die voor de aanvang van de staking al enige tijd ononderbroken bij de gebruiker zijn tewerkgesteld en voor wie niet is aangetoond dat zij na aanvang van de staking bij de gebruiker worden ingezet met de bedoeling om de stakende werknemers te vervangen of de staking te breken.

Dat de uitzendkrachten op de stakingsdag aan het werk waren met deze bedoeling werd niet aangetoond door het Openbaar Ministerie. De correctionele rechtbank van Mechelen sprak het uitzendkantoor vrij.

Dit artikel werd geschreven op basis van één vonnis van de correctionele rechtbank te Mechelen, maar ook het hof van beroep te Antwerpen verwees in een recent arrest naar de ratio legis van het verbod om uitzendkrachten te werk te stellen tijdens een staking, nl. dat men wil voorkomen dat de gebruikers stakingsacties van vaste werknemers zouden breken door deze vaste werknemers te vervangen door uitzendkrachten, zodat het productieverlies dat deze staking met zich meebrengt, wordt opgevangen door uitzendkrachten.

Hoewel artikel 19 van cao nr. 108 op het eerste zicht een algemeen verbod lijkt te bevatten, houden rechters in dergelijke zaken dus rekening met de effectieve bedoeling van het verbod. Op basis van deze rechtspraak kan dus geargumenteerd worden dat een staking niet noodzakelijk als gevolg heeft dat de uitzendkrachten die dag niet mogen werken. Voor de beoordeling hiervan zal men onder meer rekening moeten houden met wanneer de uitzendkrachten werden ingeschakeld bij de gebruiker en met welk doel.

Pierrick De Deken

Stappers advocaten

Stappers Advocaten

Stappers Advocaten werd in 1948 opgericht door Mr. Jan Stappers.

In de eerste plaats zijn wij gespecialiseerd in alle juridische kwesties met betrekking tot het arbeidsrecht (waaronder individueel en collectief arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, sociaal strafrecht en internationaal sociaal recht).

Daarnaast heeft Stappers Advocaten ook een uitstekende expertise in het ondernemingsrecht (waaronder contracten en aanneming, aansprakelijkheid en verzekeringen, consumentenrecht, contracten, informatietechnologie, ondernemingen in moeilijkheden, onroerend goed, vennootschapsrecht en intellectuele eigendom).

Met 16 advocaten en 4 ondersteunde personeelsleden staan we zowel grote ondernemingen, kmo's als particulieren bij. Als onafhankelijk, middelgroot kantoor garanderen we een persoonlijke aanpak, het belang van de cliënt staat voor ons onvoorwaardelijk centraal.

Wij streven steeds naar concrete resultaten die voor de cliënt een meerwaarde betekenen.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.