Today's Lawyer

Advocaten moeten goede juristen zijn, maar ook - en steeds meer - goede ondernemers. Sommige advocaten zijn daar zeer bedreven in. Andere doen het met wat tegenzin, omdat ze te veel van het ambachtelijke advocatenwerk houden. Maar iedereen wordt met de zakelijke aspecten van de beroepsuitoefening geconfronteerd:

- Hoe bepaal ik mijn tarieven?
- Zijn er nieuwe businessmodellen voor de advocatuur?
- Welke marketinginspanningen zijn noodzakelijk of nuttig voor een advocatenkantoor?
- Etc...

Today’s Lawyer behandelt dit soort vragen: in een directe stijl en a.d.h.v. korte, toegankelijke artikels. Soms als aanzet tot reflectie en actie. Dan weer om uw blik te verruimen. Om u de bevestiging te geven van wat u al langer aanvoelde, of misschien juist om uw eigen werkmethodes in vraag te stellen en nieuwe ideeën op te pikken. Dit tijdschrift informeert u over alle onderwerpen die de ondernemende advocaat interesseren en aanbelangen.

De kernredactie bestaat uit advocaten die gepassioneerd zijn door hun beroep en die zelf graag stilstaan bij de nieuwe evoluties. Daarnaast is er een schare co-auteurs die beknopt en to-the-point hun expertise (in marketing, IT, accountancy, deontologie, sociaal recht, enz.) samenballen in leesbare, toegankelijke bijdragen.

Is het fiscaal opportuun voor de partners in een associatie om een managementvennootschap op te richten?

De term ‘managementvennootschappen’ doet terstond denken aan (para)fiscale optimalisatie. Is deze koppeling echter nog altijd correct? En is het interessant voor advocaten in een associatie om dergelijke vennootschap op te richten? Deze bijdrage analyseert de positieve en negatieve aspecten van managementvennootschappen.

Voordelen van managementvennootschappen

Klassiek wordt verwezen naar de verschillen in belastingdruk tussen de personenbelasting en de vennootschapsbelasting om de voordelen van de managementvennootschap te onderlijnen. Dit onderscheid wordt nog eens fel benadrukt met de lastenverlaging vanaf aanslagjaar 2019. Infra volgt een schematische vergelijking tussen beide belastingen.

  • Vennootschapsbelasting

[…]

  • Personenbelasting AJ 2019:

[…]

De managementvennootschap zal btw-plichtig zijn, en dus ook recht hebben op aftrek van btw.

Wanneer de keuze van de vennootschapsbelasting wordt afgezet tegen de personenbelasting worden de beweegredenen om een managementvennootschap op te richten duidelijk. Toch moet men niet te vroeg victorie kraaien.

Nadelen van managementvennootschappen

De oprichting van de partners in een associatie is slechts gunstig indien de fiscale besparing de oprichtings- en werkingskosten overtreft.

Wat vele oprichters van een managementvennootschap vergeten, is dat de reserves die zich bevinden in de vennootschap nog steeds moeten worden overgeheveld naar de privésfeer. Afhankelijk van de wijze waarop dit tot stand komt, zal een bijkomende belasting verschuldigd zijn.

[…]

Conclusie

De oprichting van een managementvennootschap zal fiscaal slechts echt opportuun zijn indien de partners voldoende geduldig zijn om zo ten volle te kunnen genieten van de verlaagde tarieven in de roerende voorheffing bij de uitkering van de winsten en/of reserves van de vennootschap. De opportuniteit ervan dient uiteraard geval per geval te worden beoordeeld, en dus rekening houdend met de omvang van de inkomsten, de noodzaak om privégelden te kunnen benuttigen, de administratieve kosten, …

Thierry Lauwers

 

Overweegt u zelf om een managementvennootschap op te richten en wil u het volledige artikel raadplegen? 

U vindt dit artikel van meester Thierry Lauwers, advocaat-vennoot bij Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten, terug in het meest recente nummer van Today’s Lawyer (vol. 5, 2018). Klik hier voor meer informatie en abonnementsvoorwaarden.

Today's Lawyer

Advocaten moeten goede juristen zijn, maar ook - en steeds meer - goede ondernemers. Sommige advocaten zijn daar zeer bedreven in. Andere doen het met wat tegenzin, omdat ze te veel van het ambachtelijke advocatenwerk houden. Maar iedereen wordt met de zakelijke aspecten van de beroepsuitoefening geconfronteerd:

- Hoe bepaal ik mijn tarieven?
- Zijn er nieuwe businessmodellen voor de advocatuur?
- Welke marketinginspanningen zijn noodzakelijk of nuttig voor een advocatenkantoor?
- Etc...

Today’s Lawyer behandelt dit soort vragen: in een directe stijl en a.d.h.v. korte, toegankelijke artikels. Soms als aanzet tot reflectie en actie. Dan weer om uw blik te verruimen. Om u de bevestiging te geven van wat u al langer aanvoelde, of misschien juist om uw eigen werkmethodes in vraag te stellen en nieuwe ideeën op te pikken. Dit tijdschrift informeert u over alle onderwerpen die de ondernemende advocaat interesseren en aanbelangen.

De kernredactie bestaat uit advocaten die gepassioneerd zijn door hun beroep en die zelf graag stilstaan bij de nieuwe evoluties. Daarnaast is er een schare co-auteurs die beknopt en to-the-point hun expertise (in marketing, IT, accountancy, deontologie, sociaal recht, enz.) samenballen in leesbare, toegankelijke bijdragen.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.