Jubel

Dit is de Jubel-postbus. Op deze pagina verschijnen artikels geschreven door specialisten in het recht, notariaat, fiscaliteit, accountancy en Legal Tech zonder eigen auteurspagina op Jubel.be.

De artikels geplaatst onder de Jubel-postbus, spelen in op de juridische en fiscale actualiteit in België. Om die reden is de Jubel-postbus een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van de juridische en fiscale wereld en het Belgisch recht.

De standpunten en opinies vertolkt in de artikels die onder de Jubel-postbus verschijnen, binden enkel de auteur van de bijdrage zelf en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van Jubel, de Jubel-redactie of KnopsPublishing.

Wil u zelf bijdragen aan de Jubel-postbus? Mail dan naar redactie@jubel.be. Na evaluatie door de redactie, wordt uw bijdrage gepubliceerd.

De Vlaamse minister bevoegd voor huisvesting vraagt aan de federale overheid om de tijdelijke btw-verlaging tot 6 procent voor sloop- en heropbouwwerken te verlengen.

In de besprekingen omtrent het fiscaal en parafiscaal statuut voor sportbeoefenaars, koppelt de federale overheid een – allicht ietwat gereduceerd – gunstregime voor die groepen aan de inspanningen die de sportclubs leveren voor jongerenopleiding.

Gezien de bevoegdheidsverdeling in ons federale land, is dat tweemaal vreemd.
Immers, niet de federale overheid maar de gewesten zijn bevoegd voor het woonbeleid. En ook voor de ondersteuning van de sportclubs is de federale overheid niet bevoegd. Dat is het domein van de gemeenschappen. En terecht staan die gewesten en gemeenschappen op hun strepen wanneer de federale regering zich zou willen mengen in hun bevoegdheden. Op dit principiële standpunt maken ze echter een uitzondering: als ze via fiscale gunstregimes kunnen mee-eten uit de federale begrotingspot, zoals het geval is in de twee hiervoor vermelde voorbeelden.

De jongste maanden worden vele pleidooien gehouden voor meer homogene bevoegdheidspakketten in de taakverdeling tussen de verschillende overheden van dit land. Deze pleidooien betreffen in eerste instantie de reglementaire en uitgavenbevoegdheden van die overheden. Bij de aanpak van de Coronacrisis bleek dat de bevoegdheden van de federale en gemeenschapsregeringen te verstrengeld zijn. Een gelijkaardige verstrengeling bestaat echter ook tussen fiscale en uitgavenbevoegdheden met betrekking tot dezelfde maatschappelijke vraagstukken.

Het is daarom aangewezen het debat over homogene bevoegdheidspakketten uit te breiden tot het domein van de fiscaliteit. Het ware logisch de federale overheid de bevoegdheid te ontnemen om bijkomende of ruimere fiscale stimulansen te geven inzake materies die niet tot haar uitgavenbevoegdheid behoren.

Wim Coumans, Lid van de afdeling “Fiscaliteit en Parafiscaliteit” van de Hoge Raad van Financiën

Jubel

Dit is de Jubel-postbus. Op deze pagina verschijnen artikels geschreven door specialisten in het recht, notariaat, fiscaliteit, accountancy en Legal Tech zonder eigen auteurspagina op Jubel.be.

De artikels geplaatst onder de Jubel-postbus, spelen in op de juridische en fiscale actualiteit in België. Om die reden is de Jubel-postbus een onmisbare hulp voor wie op de hoogte wil blijven van de juridische en fiscale wereld en het Belgisch recht.

De standpunten en opinies vertolkt in de artikels die onder de Jubel-postbus verschijnen, binden enkel de auteur van de bijdrage zelf en vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van Jubel, de Jubel-redactie of KnopsPublishing.

Wil u zelf bijdragen aan de Jubel-postbus? Mail dan naar redactie@jubel.be. Na evaluatie door de redactie, wordt uw bijdrage gepubliceerd.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.