Today's Lawyer

Advocaten moeten goede juristen zijn, maar ook - en steeds meer - goede ondernemers. Sommige advocaten zijn daar zeer bedreven in. Andere doen het met wat tegenzin, omdat ze te veel van het ambachtelijke advocatenwerk houden. Maar iedereen wordt met de zakelijke aspecten van de beroepsuitoefening geconfronteerd:

- Hoe bepaal ik mijn tarieven?
- Zijn er nieuwe businessmodellen voor de advocatuur?
- Welke marketinginspanningen zijn noodzakelijk of nuttig voor een advocatenkantoor?
- Etc...

Today’s Lawyer behandelt dit soort vragen: in een directe stijl en a.d.h.v. korte, toegankelijke artikels. Soms als aanzet tot reflectie en actie. Dan weer om uw blik te verruimen. Om u de bevestiging te geven van wat u al langer aanvoelde, of misschien juist om uw eigen werkmethodes in vraag te stellen en nieuwe ideeën op te pikken. Dit tijdschrift informeert u over alle onderwerpen die de ondernemende advocaat interesseren en aanbelangen.

De kernredactie bestaat uit advocaten die gepassioneerd zijn door hun beroep en die zelf graag stilstaan bij de nieuwe evoluties. Daarnaast is er een schare co-auteurs die beknopt en to-the-point hun expertise (in marketing, IT, accountancy, deontologie, sociaal recht, enz.) samenballen in leesbare, toegankelijke bijdragen.

De afgelopen jaren publiceerde de Commissie voor Boekhoudkundige Normen jaarlijks een 20 à 25-tal adviezen. Een recent advies van de Commissie omtrent de boekhoudkundige verwerking van de derdenrekening verdient bijzondere aandacht van de advocatuur. In advies 2018/04 geeft de Commissie namelijk toelichting bij de wijzigingen omtrent het beheer van derdenrekeningen die sinds 1 juni 2014 van kracht zijn.

De Orde van Vlaamse Balies legt op dat elke advocaat een derdenrekening opent, hetzij zelf, hetzij via de associatie of groepering waartoe hij of zij behoort. Toch bestond er in de rechtsleer lange tijd discussie over het burgerrechtelijk statuut van derdenrekeningen, in het bijzonder of deze rekeningen deel uitmaken van het vermogen van de titularis. De wettelijke bepalingen voor de verschillende beroepsbeoefenaars waren niet expliciet en liepen bovendien uiteen. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders bleek het onderscheid wel wettelijk vastgelegd, voor advocaten en vastgoedmakelaars was dit niet expliciet opgenomen.

Een aantal wijzigingen in de wetgeving de afgelopen jaren hebben klaarheid gebracht binnen deze rechtsonzekerheid door voor elke categorie van beroepsbeoefenaars expliciet een duidelijk onderscheid tussen de eigen gelden en derdengelden wettelijk vast te leggen.

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen adviseerde reeds in 2011 over het gebruik van derdenrekeningen. In haar Advies 2011/16 besteedde ze ruim aandacht aan de deontologische verplichtingen en de burgerlijke rechten van de (verschillende) beroepsbeoefenaars in kwestie en concludeerde dat er op basis van de toen geldende wettelijke bepalingen op juridisch vlak niet genoeg elementen voorhanden waren om te kunnen besluiten dat het creditsaldo van de derdenrekeningen geen deel zou uitmaken van het vermogen van de titularis. In Advies 2018/04 keert de Commissie daar echter op terug. Ze formuleert uitdrukkelijk dat derdenrekeningen niet (meer) mogen worden beschouwd als een actief van de beroepsbeoefenaars (of van zijn vennootschap) en dat ze in de toelichting moeten worden opgenomen bij de “Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen”.

Op welke (boekhoudkundige) rekeningen moeten deze gelden dan worden geregistreerd? Welke boekhoudkundige verwerkingen worden aanbevolen voor de (eventuele) interesten die voortvloeien uit de sommen die werden gestort op een derdenrekening? Welke bedrijfsmatige consequenties heeft het nieuwe advies voor advocatenkantoren?

…..

Bent u benieuwd naar het vervolg van dit artikel?

Het volledige artikel van Stijn Goeminne, professor bij de vakgroep Economie aan de Universiteit Gent, verscheen in het recentste nummer van het tijdschrift Today’s Lawyer. Klik hier voor meer informatie en abonnementsvoorwaarden.

Today's Lawyer

Advocaten moeten goede juristen zijn, maar ook - en steeds meer - goede ondernemers. Sommige advocaten zijn daar zeer bedreven in. Andere doen het met wat tegenzin, omdat ze te veel van het ambachtelijke advocatenwerk houden. Maar iedereen wordt met de zakelijke aspecten van de beroepsuitoefening geconfronteerd:

- Hoe bepaal ik mijn tarieven?
- Zijn er nieuwe businessmodellen voor de advocatuur?
- Welke marketinginspanningen zijn noodzakelijk of nuttig voor een advocatenkantoor?
- Etc...

Today’s Lawyer behandelt dit soort vragen: in een directe stijl en a.d.h.v. korte, toegankelijke artikels. Soms als aanzet tot reflectie en actie. Dan weer om uw blik te verruimen. Om u de bevestiging te geven van wat u al langer aanvoelde, of misschien juist om uw eigen werkmethodes in vraag te stellen en nieuwe ideeën op te pikken. Dit tijdschrift informeert u over alle onderwerpen die de ondernemende advocaat interesseren en aanbelangen.

De kernredactie bestaat uit advocaten die gepassioneerd zijn door hun beroep en die zelf graag stilstaan bij de nieuwe evoluties. Daarnaast is er een schare co-auteurs die beknopt en to-the-point hun expertise (in marketing, IT, accountancy, deontologie, sociaal recht, enz.) samenballen in leesbare, toegankelijke bijdragen.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.