28 nov 2018 | Kantoor & beleid

De derdenrekeningen verdwijnen van de balans

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 28/11/2018 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

De afgelopen jaren publiceerde de Commissie voor Boekhoudkundige Normen jaarlijks een 20 à 25-tal adviezen. Een recent advies van de Commissie omtrent de boekhoudkundige verwerking van de derdenrekening verdient bijzondere aandacht van de advocatuur. In advies 2018/04 geeft de Commissie namelijk toelichting bij de wijzigingen omtrent het beheer van derdenrekeningen die sinds 1 juni 2014 van kracht zijn.

De Orde van Vlaamse Balies legt op dat elke advocaat een derdenrekening opent, hetzij zelf, hetzij via de associatie of groepering waartoe hij of zij behoort. Toch bestond er in de rechtsleer lange tijd discussie over het burgerrechtelijk statuut van derdenrekeningen, in het bijzonder of deze rekeningen deel uitmaken van het vermogen van de titularis. De wettelijke bepalingen voor de verschillende beroepsbeoefenaars waren niet expliciet en liepen bovendien uiteen. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders bleek het onderscheid wel wettelijk vastgelegd, voor advocaten en vastgoedmakelaars was dit niet expliciet opgenomen.

Een aantal wijzigingen in de wetgeving de afgelopen jaren hebben klaarheid gebracht binnen deze rechtsonzekerheid door voor elke categorie van beroepsbeoefenaars expliciet een duidelijk onderscheid tussen de eigen gelden en derdengelden wettelijk vast te leggen.

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen adviseerde reeds in 2011 over het gebruik van derdenrekeningen. In haar Advies 2011/16 besteedde ze ruim aandacht aan de deontologische verplichtingen en de burgerlijke rechten van de (verschillende) beroepsbeoefenaars in kwestie en concludeerde dat er op basis van de toen geldende wettelijke bepalingen op juridisch vlak niet genoeg elementen voorhanden waren om te kunnen besluiten dat het creditsaldo van de derdenrekeningen geen deel zou uitmaken van het vermogen van de titularis. In Advies 2018/04 keert de Commissie daar echter op terug. Ze formuleert uitdrukkelijk dat derdenrekeningen niet (meer) mogen worden beschouwd als een actief van de beroepsbeoefenaars (of van zijn vennootschap) en dat ze in de toelichting moeten worden opgenomen bij de “Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen”.

Op welke (boekhoudkundige) rekeningen moeten deze gelden dan worden geregistreerd? Welke boekhoudkundige verwerkingen worden aanbevolen voor de (eventuele) interesten die voortvloeien uit de sommen die werden gestort op een derdenrekening? Welke bedrijfsmatige consequenties heeft het nieuwe advies voor advocatenkantoren?

…..

Bent u benieuwd naar het vervolg van dit artikel?

Het volledige artikel van Stijn Goeminne, professor bij de vakgroep Economie aan de Universiteit Gent, verscheen in het recentste nummer van het tijdschrift Today’s Lawyer. Klik hier voor meer informatie en abonnementsvoorwaarden.

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.