Nexus (UAntwerpen)

Nexus is de juridische hub van de Faculteit Rechten UAntwerpen waar kennis vernieuwen en delen samenvallen.

Nieuwe wetgeving wordt op de voet gevolgd net als belangrijke juridische innovaties en tendensen in rechtspraak en rechtsleer.

Nexus verbindt op die manier alle postacademische opleidingen en initiatieven rond permanente vorming.

Bij de opstelling van de programma’s wordt Nexus geadviseerd door een denktank waarin alle juridische beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn.

Postacademische Opleiding Bemiddeling 2018/2019

Bemiddeling is een manier van conflictregeling die sinds 2005 wettelijk werd verankerd.

Een bemiddelaar helpt de partijen om over hun meningsverschil te onderhandelen.
Daarbij hanteert hij principes als meerpartijdigheid, inhoudelijke neutraliteit, procesdirectiviteit, vertrouwelijkheid, vrijwillige toegang. Dit betekent bijvoorbeeld dat een bemiddelaar geen informatie aan derden geeft en partijen vrijwillig op hem of haar beroep doen.

Concreet waakt de bemiddelaar erover dat de standpunten van alle betrokkenen gerespecteerd worden en dat elke partij zich erkend voelt. Hij geeft geen advies en stuurt niet aan op een welbepaalde regeling.
De bemiddelaar structureert de onderhandelingen volgens een bepaalde methodiek en volgt daarbij een geëigende procedure.

Bemiddeling is niet enkel een methode van werken maar impliceert bepaalde filosofische, ethische, psychologische en pedagogische inzichten en uitgangspunten.

Vanuit dit concept biedt het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) Universiteit Antwerpen in samenwerking met Gandaius Permanente Vorming Universiteit Gent al zowat tien jaar een multidisciplinaire, wetenschappelijk verantwoorde en praktijkgerichte opleiding aan, de Postacademische Opleiding Bemiddeling.

Deze opleiding omvat naast een theoretisch luik ook trainingen in de bemiddelingspraktijk.

De aangeboden modules (basismodule, uitstroommodule familiale zaken, uitstroommodule burgerlijke en handelszaken) kunnen samen of apart worden gevolgd.

De basismodule vormt de grondslag voor de nodige kennis en vaardigheden als bemiddelaar waarbij het theoretisch luik inzoomt op sociologische, filosofische, en psychologische inhoud en het trainingsluik 35 uren omvat.
De uitstroommodules bieden meer contextgebonden specialisaties waarbij de theoretische lesgevers worden bijgestaan door praktiserende bemiddelaars.

Na het volgen van de opleiding kan de bemiddelaar in spe zijn erkenning aanvragen bij de Federale Commissie Bemiddeling. Vanzelfsprekend zijn de aangeleerde technieken en vaardigheden van conflictbemiddeling nuttig in elk ander beroep.

Praktische informatie

De theoretische lessen worden voor een deel in Antwerpen en voor een deel in Gent gegeven.

De praktijktrainingen gebeuren in Antwerpen samen met T&O, in Gent samen met VCOK.

Op de websites vindt u het volledige programma en alle informatie over de bemiddelingsmodellen.

De Federale Bemiddelingscommissie erkende deze opleiding en ook aan de Orde van Vlaamse Balies en de Kamer van Notarissen werd erkenning gevraagd.

Bijkomende inlichtingen en elektronische inschrijvingen op:

Deelnemers getuigen:

– “Ik heb geleerd anders naar mensen en conflicten te kijken, en aandacht gekregen voor zaken waar ik vroeger geen aandacht voor had.”

– “Er werd veel nadruk op reflectie gelegd, de lesgever stimuleert je om voortdurend je eigen functioneren in vraag te stellen.”

CBR

Nexus (UAntwerpen)

Nexus is de juridische hub van de Faculteit Rechten UAntwerpen waar kennis vernieuwen en delen samenvallen.

Nieuwe wetgeving wordt op de voet gevolgd net als belangrijke juridische innovaties en tendensen in rechtspraak en rechtsleer.

Nexus verbindt op die manier alle postacademische opleidingen en initiatieven rond permanente vorming.

Bij de opstelling van de programma’s wordt Nexus geadviseerd door een denktank waarin alle juridische beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.