15 jun 2021 | Civil Law & Litigation

Begroting van ereloon en kosten van curator bij faillissement

Door Jubel

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen
Jurist
bestuursrecht internationaal recht Omgevingsrecht Publiek recht sociaal recht
Brussel

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 15/06/2021 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Over de auteur

Mr. Ben De Groof is advocaat-vennoot in het kantoor Schuermans advocaten te Turnhout en Antwerpen. Hij behandelt er dagelijks dossiers met betrekking tot het ondernemings-, vennootschaps-en insolventierecht. Hij is auteur van hiermee gerelateerde bijdragen in diverse toonaangevende juridische tijdschriften.


In een vonnis van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt van 15 april 2021 sprak de rechtbank zich uit omtrent de begroting van het ereloon en de kosten van de curator bij faillissement.

Rechtsvraag

De curator verzocht de rechtbank het faillissement te sluiten bij gebreke aan actief en zijn ereloon en kosten te begroten ten laste van de kredietverschaffende bank van de gefailleerde op basis van een na faillissement op de rekening ontvangen betaling vanwege een leverancier van de gefailleerde.

Rechtsgronden

De curator steunde zich daarvoor op twee rechtsgronden:

  • Enerzijds het Koninklijk Besluit van 26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en barema’s tot bepaling van de kosten en het ereloon van insolventiefunctionarissen.
  • Anderzijds de artikelen 1984 e.v. (oud) Burgerlijk Wetboek betreffende het mandaat cq. de lastgeving.

Oordeel van de rechtbank

In een goed gemotiveerd vonnis wees de rechtbank de vordering van de curator tot begroting van zijn ereloon en kosten ten laste van de bank af.

De gronslag van de ereloonbegroting en bijhorende kosten

Wat betreft de grondslag van de ereloonbegroting en bijhorende kosten zoals vervat in artikel 6 §1 van voormeld KB dd. 26 april 2018, wees de rechtbank er terecht op dat het na faillissement ontvangen bedrag geen “bedrag is dat naar aanleiding van het faillissement aan de boedel is te beurt gevallen” zoals nochtans vereist volgens zelfde artikel 6 §1 KB dd. 26 april 2018.

De door de bank ingeroepen inpandgeving van de schuldvorderingen van de gefailleerde was immers wel degelijk tegenwerpelijk aan de boedel, zodoende dat het onderpand van de bijzonder bevoorrechte schuld niet te beurt valt aan de boedel, maar slechts aan de individuele schuldeiser-separatist. Dit onderpand maakt bijgevolg geen deel uit van de ereloonbasis in de zin van voormeld artikel 6 §1 KB dd. 26 april 2018.

Het mandaat cq. de lastgeving

Wat betreft de vraag of de curator krachtens een bijzonder mandaat van de bank tot inning van de schuldvordering van de gefailleerde bij de leverancier overging, komt het in principe aan de bank als schuldeiser-separatist zelf toe om tot inning daarvan over te gaan.

De bank staat in beginsel buiten de eigenlijke faillissementswerkzaamheden. Zij kan evenwel de taak van de verzilvering van haar onderpand overlaten aan de curator, doch daartoe is een minstens ondubbelzinnige impliciete opdracht van harentwege aan de curator vereist.

In het voorliggende geval waren er geen elementen voorhanden die toelaten te besluiten dat de kredietverschaffende bank de curator zou hebben gemandateerd om namens haar tot inning van de schuldvordering over te gaan, zelfs niet impliciet.

Besluit

Samengevat was er in de voorliggende zaak aldus geen reden voorhanden om het ereloon en de kosten van de curator ten laste van de bank cq. schuldeiser-separatist te leggen.

In het vonnis werd berust door de curator, zodat het thans definitief is.

Vragen?

In geval van vragen over deze materie helpt Schuermans advocaten U graag verder.

Mr. Ben De Groof

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen
Jurist
bestuursrecht internationaal recht Omgevingsrecht Publiek recht sociaal recht
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.