Ventôsewet

Stappers Advocaten

Stappers Advocaten werd in 1948 opgericht door Mr. Jan Stappers.

In de eerste plaats zijn wij gespecialiseerd in alle juridische kwesties met betrekking tot het arbeidsrecht (waaronder individueel en collectief arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, sociaal strafrecht en internationaal sociaal recht).

Daarnaast heeft Stappers Advocaten ook een uitstekende expertise in het ondernemingsrecht (waaronder contracten en aanneming, aansprakelijkheid en verzekeringen, consumentenrecht, contracten, informatietechnologie, ondernemingen in moeilijkheden, onroerend goed, vennootschapsrecht en intellectuele eigendom).

Met 16 advocaten en 4 ondersteunde personeelsleden staan we zowel grote ondernemingen, kmo's als particulieren bij. Als onafhankelijk, middelgroot kantoor garanderen we een persoonlijke aanpak, het belang van de cliënt staat voor ons onvoorwaardelijk centraal.

Wij streven steeds naar concrete resultaten die voor de cliënt een meerwaarde betekenen.

Sedert 1 januari 2020 is ook op zogenaamde bestaande vennootschappen (lees: vennootschappen opgericht voor 1 mei 2019) het Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van toepassing.

Dit betekent concreet dat deze bestaande vennootschappen hun statuten in lijn zullen moeten brengen met het nieuwe wetboek, waarvoor zij tijd krijgen tot uiterlijk 1 januari 2024, met dien verstande dat de eerste statutenwijziging die plaatsvindt na 1 januari 2020 moet aangegrepen worden om de nodige aanpassingen aan het nieuwe wetboek door te voeren. De dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek gelden echter sowieso al vanaf 1 januari 2020 zelfs al zijn de statuten nog niet aangepast.

Onder deze dwingende bepalingen bevinden zich ook de nieuwe regels omtrent de benamingen van de rechtsvormen en de afkortingen ervan. Deze moeten derhalve vanaf 1 januari 2020 worden toegepast.

Nieuwe benamingen en afkortingen van rechtsvormen

Het voorgaande is met name van belang voor de ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ (BVBA) die vanaf 1 januari 2020 dient te worden aangeduid als ‘besloten vennootschap’ (BV) en de ‘coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ (CVBA) die vanaf 1 januari 2020 een ‘coöperatieve vennootschap’ (CV) wordt.

De benaming en afkorting van de naamloze vennootschap (NV) blijft ongewijzigd.

Ook bij de vennootschappen met zogeheten onvolkomen rechtspersoonlijkheid vinden er veranderingen plaats wat betreft de naam van de rechtsvorm en/of de afkorting ervan. Zo zal de ‘gewone commanditaire vennootschap’ (voorheen afgekort als ‘Comm.V.’) voortaan ‘commanditaire vennootschap’ heten (afgekort zonder puntjes als ‘CommV’). Ook de afkorting van de vennootschap onder firma (voorheen ‘V.O.F.’) wijzigt licht en wordt nu ‘VOF’.

Vermelding van de (aangepaste) benaming / afkorting van de rechtsvorm

Het WVV vereist (artikel 2:20 WVV) nog steeds dat alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van een rechtspersoon de volgende gegevens vermelden:

  1. de naam van de rechtspersoon;
  2. de rechtsvorm, voluit of afgekort;
  3. de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon;
  4. het ondernemingsnummer;
  5. het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’, gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon;
  6. in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon;
  7. in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.

Derhalve moet men erop toezien dat men de naam van de rechtsvorm reeds aanpast op o.a. de facturen uitgeschreven vanaf 1 januari 2020 en dat ondernemingen hun briefpapier ook al aanpassen zelfs al zijn de statuten nog niet aangepast.

Katrijn Van der Maat

Stappers Advocaten

Stappers Advocaten

Stappers Advocaten werd in 1948 opgericht door Mr. Jan Stappers.

In de eerste plaats zijn wij gespecialiseerd in alle juridische kwesties met betrekking tot het arbeidsrecht (waaronder individueel en collectief arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, sociaal strafrecht en internationaal sociaal recht).

Daarnaast heeft Stappers Advocaten ook een uitstekende expertise in het ondernemingsrecht (waaronder contracten en aanneming, aansprakelijkheid en verzekeringen, consumentenrecht, contracten, informatietechnologie, ondernemingen in moeilijkheden, onroerend goed, vennootschapsrecht en intellectuele eigendom).

Met 16 advocaten en 4 ondersteunde personeelsleden staan we zowel grote ondernemingen, kmo's als particulieren bij. Als onafhankelijk, middelgroot kantoor garanderen we een persoonlijke aanpak, het belang van de cliënt staat voor ons onvoorwaardelijk centraal.

Wij streven steeds naar concrete resultaten die voor de cliënt een meerwaarde betekenen.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.