DELBOO

Als onafhankelijk advocatenkantoor zijn wij gespecialiseerd in de begeleiding van vermogende particulieren. Daarbij zoeken wij steeds naar een cliëntgerichte oplossing voor de meest complexe juridische zaken. Eenvoudige oplossingen waar mogelijk, meer uitgekiende oplossingen indien vereist.

Ons team van advocaten ontmoet u graag in onze vestigingen in Brussel, Waregem, Sint-Martens-Latem en Zandhoven.

Welkom bij DELBOO.

De indieningstermijnen voor de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022) verschillen niet meer naargelang de aangifte al dan niet door een mandataris wordt ingediend. De indieningstermijnen zijn voortaan gebaseerd op een nieuw criterium: de aard van de aan te geven inkomsten en de complexiteit van de aangifte.

Nieuw criterium

Voor de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2023 (inkomsten van 2022) wordt een nieuw onderscheid gemaakt tussen ‘eenvoudige’ en ‘complexe’ aangiften. Indien een aangifte als ‘complex’ wordt beschouwd, beschikt u over een langere aangiftetermijn. Een aangifte is complex indien ze één of meer van de volgende inkomsten bevat:

  • winsten en/of baten;
  • bezoldigingen bedrijfsleiders;
  • bezoldigingen van meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden);
  • buitenlandse beroepsinkomsten.

Indieningsdata inkomstenjaar 2022

De indieningsdata van toepassing voor inkomstenjaar 2022 – zoals bekendgemaakt door de FOD Financiën – zijn de volgende:

Eenvoudige aangifte (algemeen principe)

  • Papieren aangifte: uiterlijk op 30 juni 2023
  • Aangifte via MyMinfin (Tax-on-web): uiterlijk op 15 juli 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen)

Complexe aangifte

  • Papieren aangifte: uiterlijk op 30 juni 2023
  • Aangifte via MyMinfin (Tax-on-web): uiterlijk op 18 oktober 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen)

Complexe aangiften die vóór 31 augustus 2023 worden ingediend, zullen volgens de fiscus genieten van een snellere terugbetaling of een latere datum voor de betaling van de personenbelasting.

Wijziging van een voorstel van vereenvoudigde aangifte

De termijnen voor het wijzigen van een voorstel van vereenvoudigde aangifte zijn gelijklopend met het algemeen principe, zijnde:

  • Papieren antwoordformulier: uiterlijk op 30 juni 2023
  • Via MyMinfin (Tax-on-web): uiterlijk op 15 juli 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen)

Als de vereenvoudigde aangifte gewijzigd moet worden met toevoeging van de inkomsten die als ‘complex’ worden beschouwd, moet de belastingplichtige of mandataris ten laatste op 15 juli 2023 een verlenging van de wijzigingstermijn aanvragen. Ten laatste 18 oktober 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen) zal via MyMinfin (Tax-on-web) ingediend kunnen worden.

Van belang is om na te gaan onder welke categorie uw aangifte valt en de corresponderende indieningstermijn te respecteren. Als mandataris of belastingplichtige kan er slechts uitstel worden gevraagd om ernstige redenen of overmacht. U kan ons uiteraard steeds contacteren om u bij te staan bij de voorbereiding en indiening van uw aangifte in de personenbelasting.

DELBOO

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.