Tax shelter audiovisuele werken en podiumkunsten

1 okt 2021 | Tax & Private equity

Tax shelter audiovisuele werken en podiumkunsten

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 01/10/2021 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Via de tax shelter kunnen vennootschappen die in audiovisuele werken of podiumkunsten investeren, genieten van een fiscaal voordeel. Op een deel van hun winst betalen ze dan geen belastingen. De Belgische tax shelter-wetgeving is technisch en complex, daarom geven we hier enkel de hoofdlijnen weer.

Oorspronkelijk was de regeling bedoeld om investeringen in de Belgische film aan te zwengelen. Ondertussen werd het systeem ook uitgebreid naar investeringen in podiumkunsten. Om ervan te kunnen genieten moeten de betrokken vennootschappen wel heel wat voorwaarden vervullen. Omwille van corona heeft de overheid beslist enkele van de voorwaarden tijdelijk wat te versoepelen.

Wie kan investeren?

In principe komen alle binnenlandse vennootschappen en Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen als investeerder in aanmerking. Enige uitzondering geldt voor vennootschappen die al actief zijn in de sector. Worden daarom expliciet uitgesloten: de ondernemingen die als voornaamste doel de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken hebben (en ondernemingen die met dergelijke ondernemingen verbonden zijn) en de televisieomroepen.

Welke productiemaatschappijen doen mee?

De productievennootschap (i) mag een Belgische vennootschap zijn of een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap (ii) mag in principe geen televisieomroep zijn en (iii) moet door de minister van Financiën als zodanig erkend zijn (hier vindt u een lijst met erkende vennootschappen) en (iv) moet de productie van audiovisuele producties als voornaamste doel hebben.

Ook Belgische productievennootschappen met als voornaamste doel de productie en de ontwikkeling van nieuwe podiumproducties komen in aanmerking. Ook vzw’s die podiumproducties maken en andere rechtspersonen kunnen erkend worden. Zij zullen dan wel onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar verbonden aan een belastbaar tijdperk waarin ze een raamovereenkomst hebben gesloten, en voor de drie daaropvolgende aanslagjaren.

Raamovereenkomst

Een geïnteresseerde vennootschap moet in de eerste plaats een raamovereenkomst sluiten met een erkende productievennootschap, dat kan rechtstreeks of via een erkende tussenpersoon.

De tussenpersoon of de productievennootschap moet de raamovereenkomst binnen de maand volgend op haar ondertekening aanmelden bij de cel Tax Shelter van de FOD Financiën op het volgende adres: taxshelter@minfin.fed

De investerende vennootschap engageert zich op dat moment op een overeengekomen som (zoals vermeld in de raamovereenkomst) te storten aan de productievennootschap en dit binnen de drie maanden na de ondertekening van de raamovereenkomst. Tijdens de coronaperiode heeft de investerende vennootschap hiervoor drie extra maanden.

Welk voordeel?

In eerste instantie krijgt de investeerder een voorlopige vrijstelling van een gedeelte van zijn belastbare winst voor het belastbaar tijdperk waarin hij de raamovereenkomst heeft getekend in functie van het in de raamovereenkomst overeengekomen bedrag, als dat werkelijk gestort is binnen de drie maanden.

Welke producties komen in aanmerking?

De tax shelter werd in het leven geroepen om investeringen in audiovisuele producties, en later ook podiumkunsten, aantrekkelijk te maken. Het spreekt dan ook vanzelf dat de productievennootschap die de sommen ontvangt, deze moet gebruiken om haar productie- en exploitatie-uitgaven te financieren.

De volgende audiovisuele producties komen in aanmerking, als ze door de bevoegde instantie van één de Gemeenschappen zijn erkend als een Europees werk:

  • Een fictiefilm, een documentaire of een animatiefilm bestemd om in de bioscoop te worden vertoond.
  • Een kortfilm met uitzondering van de korte reclamefilms.
  • Een lange fictiefilm voor televisie, in voorkomend geval opgedeeld in afleveringen.
  • Een fictie- of animatieserie.
  • Kinder- en jeugdreeksen, zijnde fictiereeksen met een educatieve, culturele en informatieve inhoud voor een doelgroep van 0 tot 16-jarigen.
  • Een documentaire voor televisie.
  • Een webserie of een documentair web.
  • Films en documentaires gemaakt in ‘virtual reality’, bestemd voor cinematografische exploitatie in bioscopen.

Onder de noemer podiumkunsten valt een ruim scala aan producties: theater, circus, straattheater, opera, klassieke muziek, dans, en muziektheater, met inbegrip van musical en ballet, evenals de productie van een totaalspektakel.

Welke kosten komen in aanmerking?

Bij de kosten die de productiemaatschappij maakt komen zowel de rechtstreeks met de productie verbonden kosten (moeten minimaal 70 % van de uitgaven omvatten), als de onrechtstreekse kosten (mogen maximaal 30 % van de uitgaven betreffen) in aanmerking. De producent moet deze kosten maken binnen de achttien maanden na de ondertekening van de raamovereenkomst (voor animatiefilms wordt deze termijn met zes maanden verlengd). Voor podiumkunsten geldt een periode van vierentwintig maanden. Tijdens de coronaperiode kunnen deze termijn uitzonderlijk met twaalf maanden verlengd worden.

Bijkomende voorwaarde is dat 90 % van de uitgaven in België gebeuren.

Onder rechtstreeks met de productie verbonden kosten vallen: kosten met betrekking tot de artistieke rechten, personeelskosten (inclusief de sociale lasten), vergoedingen van zelfstandige medewerkers, kosten van decors, rekwisieten, kostuums, vervoer, kosten van technisch materiaal, labo-kosten, verzekering en promotie.

Onder de kosten die niet rechtstreeks met de productie verbonden zijn, vallen administratiekosten, kosten in verband met de financiering en distributiekosten.

Controle door de cel Tax Shelter

De cel Tax Shelter gaat na of alle voorwaarden werden nageleefd en levert uiterlijk op 31 december van het vierde jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst werd ondertekend het Tax Shelter-attest af. Met dit attest op zak wordt de voorlopige vrijstelling van de vennootschap een definitieve vrijstelling.

Wat te doen als de Tax Shelter Cel niet akkoord is? Zie: Een negatieve beslissing van de Tax Shelter Cel?

Wat als de voorwaarden niet worden gerespecteerd?

Als de vennootschap de voorwaarden niet (langer) respecteert, heeft ze geen recht meer op de vrijstelling en moeten ze alsnog belastingen betalen op die winst. De vennootschap is dan het belastingtarief verschuldigd dat van toepassing was tijdens het aanslagjaar waarin ze de vrijstelling voor het eerst aanvroeg. Concreet betekent dat ze wordt belast aan 33,99 % (oude tarief, aanslagjaar 2018 en eerder), 29,58 % (aanslagjaar 2019 en 2020) of 25 % (aanslagjaar 2021). Met ieder percentage correspondeert een code in de aangifte: code 1473, 1477 of 1478.

Meer weten over de aangifte vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2021)?

Wil u meer weten over de Tax Shelter? U vindt alle relevante regelgeving (wet en KB’s) in Wetgevingsbundel Fiscaal Recht (geüpdatet tot augustus 2021).

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.