14 okt 2020 | Tax & Private equity

Deadline aangifte vennootschapsbelasting komt naderbij

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 14/10/2020 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

De deadline voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting komt naderbij. U heeft nog tot 16 november nu de minister van Financiën de deadline nog eens heeft opgeschoven. We gaan nog één keer kort in op twee van de meest in het oog springende nieuwigheden in de aangifte van dit jaar: het tijdelijk carry back-systeem en de weerslag van de nieuwe groepsbijdrage.

Deadline

De algemene regel is dat de aangiftetermijn loopt tot zeven maanden na het afsluiten van het boekjaar, ongeacht wanneer de algemene vergadering van de vennootschap plaatsvindt.

Als de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, verschuift de deadline naar de eerste werkdag na die datum. De fiscus biedt regelmatig wel uitstel. Dit jaar is de uiterste deadline verschoven naar 16 november. Dit uitstel geldt voor al wie een aangifte moet indienen in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de BNI- vennootschappen (de belasting niet-inwoners voor niet ingezeten vennootschappen).

Voor vennootschappen die hun boekjaar niet afsluiten op 31 december, gelden er andere deadlines. Voor het gemak heeft de fiscus een overzichtstabel gemaakt, wanneer die vennootschappen hun aangifte moeten indienen.

Elektronisch indienen

De aangifte in de vennootschapsbelasting gebeurt al enkele jaren verplicht elektronisch, via BizTax. Enkel in het uitzonderlijke geval dat u of uw mandataris niet over de nodige informaticasystemen beschikt om een elektronische aangifte te doen, is een papieren aangifte nog toegestaan. In dat geval moet u een papieren aangifte aanvragen. U moet daarvoor trouwens elk jaar opnieuw een schriftelijke verklaring invullen.

Enkele nieuwigheden

Groepsbijdrage

Een belangrijke nieuwigheid is de groepsbijdrage. Deze groepsbijdrage is een beperkte vorm van fiscale consolidatie, waardoor binnen een vennootschapsgroep winsten van de ene naar de andere groepsvennootschap kunnen worden verschoven. Een winstgevend groepslid betaalt dan een groepsbijdrage aan een verlieslatend groepslid. Let op: dit is een pure fiscale verrichting. De winst van de winstgevende vennootschap wordt lager zodat die ook minder vennootschapsbelasting zal moeten betalen. Daarnaast vergoedt de winstgevende vennootschap de verlieslatende vennootschap omdat ze dankzij de groepsbijdrage belasting heeft kunnen besparen. Beide vennootschappen leggen deze afspraken vast in een groepsbijdrage-overeenkomst.

Lees meer over de groepsbijdrage.

In aanslagjaar 2020 heeft deze nieuwe mogelijkheid voor het eerst ook een weerslag op de aangifte.

De verlieslatende vennootschap die de groepsbijdrage en de vergoeding ontvangt:

 • vult de ontvangen groepsbijdrage in de nieuwe rubriek 1067 in, in het vak Belastbare Gereserveerde Winst;
 • geeft in rubriek 1062 van hetzelfde vak de vergoeding aan die ze gekregen heeft in het kader van de groepsbijdrage-overeenkomst. De ontvangen vergoeding is vrijgesteld van vennootschapsbelasting;
 • geeft in het vak ‘Uiteenzetting van de winst’ het gedeelte van de groepsbijdrage aan dat haar ‘negatief resultaat’ overschrijdt (in rubriek 1426).

De winstgevende vennootschap die de groepsbijdrage en de vergoeding betaalt:

 • vult in het vak Verworpen Uitgaven, de nieuwe rubriek 1264 in ‘Vergoedingen betaald in uitvoering van een groepsbijdrage-overeenkomst’. De vennootschap mag deze kost niet aftrekken;
 • doet de aftrek van de groepsbijdrage in de rubriek 1445 van het vak ‘Uiteenzetting van de winst’.

Ten slotte moeten ze in een nieuw vak ‘Groepsbijdrage-overeenkomsten’ de ondernemingsnummers vermelden van de vennootschappen waarmee ze een groepsbijdrage-overeenkomst hebben afgesloten en een bijkomend formulier 275 CTIG invullen.

Carry back

De carry back­ van verliezen is een maatregel die specifiek is ingevoerd omwille van Corona. In principe kan een vennootschap in België verliezen alleen afzetten tegen latere winsten (carry forward). Dankzij deze maatregel (194septies/1 WIB92) kunnen vennootschappen hun verliezen versneld verrekenen met de verschuldigde belasting van een voorafgaand boekjaar.

Meer specifiek krijgen vennootschappen een eenmalige tijdelijke vrijgestelde reserve in het belastbare tijdperk dat afsluit tussen 13 maart 2019 en 31 juli 2020. Vennootschappen die hun boekjaar afsloten op 31 december 2019, mogen er dus nu al gebruik van maken en kunnen bijvoorbeeld de verliezen van aanslagjaar 2021 (boekjaar 2020) al in de aangifte van 2020 aftrekken.

De vrijstelling is maar ‘tijdelijk’. Dat wil zeggen dat de vrijgestelde reserve volgend jaar moet worden teruggenomen. In feite krijgt de vennootschap dus enkel een soort uitstel van betaling van de belasting.

De vennootschap is niet verplicht om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Wie dat wil, kan dus ook het gewone systeem toepassen en de verliezen afzetten tegen de verwachte toekomstige winsten (de gewone carry forward). Lees hier meer over dit systeem.

De aangifte voorziet een nieuwe rubriek 1128: ‘Reserve ter versterking van de solvabiliteit en het eigen vermogen ten gevolge van de COVID-19-pandemie’. De vennootschap moet ook formulier 275 COV indienen. Als de vennootschap al een aangifte heeft ingediend, heeft ze nog de tijd om tegen uiterlijk 30 november 2020 dit formulier alsnog in te dienen.

Een fout gemaakt?

Net zoals in de personenbelasting, kunt u ook een fout in de aangifte VenB één keer rechtzetten. Dat moet dan wel gebeuren voordat de deadline van 16 november verstreken is.


Nood aan relevante wetgeving die het invullen van de aangifte VenB vereenvoudigt? KnopsPublishing biedt u het Wetboek Inkomstenbelastingen en het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen nu samen aan tegen een voordeelprijs van 99,00 (incl. btw, excl. verzendkost).

Bestel ze hier!

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

2 Reacties

2 Reacties

 1. Nick Magerman

  De deadline is uitgesteld tem 16 november 2020 sinds maandag 12.10.2020

  Antwoord
  • Philippe CALLAERT

   Beste,
   De deadline is utgesteld tem 16 november 2020.
   Is de datum in de laatste paragraaf “Een fout gemaakt” dan nog wel juist?

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.