Portugal: afschaffing fiscaal gunstregime voor niet-Portugezen cover

31 okt 2023 | Tax & Private equity

Portugal: afschaffing fiscaal gunstregime voor niet-Portugezen

Door Cazimir

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Vorige maand kondigde de Portugese eerste minister, Antonio Costa, het einde aan van het Portugese fiscaal gunstregime voor niet-Portugezen (het “Non Habitual Residence Regime” of NHR-regime) en dit vanaf 1 januari 2024. Aan welke fiscale kan u zich verwachten als buitenlander in Portugal?

Intussen werd het begrotingsvoorstel van de Portugese regering gepubliceerd. Het voorstel introduceert zoals verwacht enkele significante wijzigingen op het vlak van de inkomstenbelasting en de toepassing van het NHR-regime. We lichten de meest relevante wijzigingen toe:

Afbouw van het fiscaal gunstregime (Non Habitual Residence Regime)

Zoals verwacht wordt de volledige afschaffing van het NHR regime bevestigd in het begrotingsvoorstel. Hiermee worden de belastingvoordelen die vele buitenlanders in Portugal genieten stelselmatig afgebouwd. Er worden evenwel overgangsmaatregelen vastgelegd waardoor het regime onder voorwaarden ook toepassing zal vinden na 31 december 2023:

 • Belastingplichtigen die vóór 1 januari 2024 genieten van het NHR-regime, kunnen van de regeling gebruik blijven maken tot het einde van hun tienjarige periode.
 • Belastingplichtigen die op 31 december 2023 voldoen aan de voorwaarden voor de toepassing van het NHR-regime en die op die datum in het bezit zijn van een geldig verblijfsvisum, moeten uiterlijk op 31 maart 2024 een aanvraag indienen voor de toepassing van het NHR-regime opdat ze er gebruik van kunnen maken voor de komende tien jaar.
 • Personen die slechts na 31 december 2023 verhuizen naar Portugal zullen niet langer kwalificeren voor het NHR-regime.

De NHR-regeling blijft ongewijzigd voor diegenen die reeds van het gunstregime genieten en degenen die op 31 december 2023 aan de voorwaarden voldoen. Op basis van deze maatregelen zal het regime vanaf 2034 volledig afgebouwd zijn.

Indien u overweegt om op korte termijn naar Portugal te verhuizen en u wenst gebruik te maken van het NHR-regime, dan zal u snel moeten schakelen en de emigratie bewerkstelligen voor het einde van dit jaar.

Het terugkeerprogramma (regressar program)

De Portugese regering voorzag in de periode 2019 – 2023 een voordelig belastingregime voor ex-inwoners van Portugal die na een verblijf in het buitenland terugkeerden naar hun thuisland. De hoop was dat deze fiscale voordelen een incentive zouden zijn om terug te keren.

Het begrotingsvoorstel voorziet nu dat dit voordelig regime van toepassing zal worden op belastingplichtigen die tussen nu en 2026 fiscaal resident worden van Portugal. Het regime impliceert dat gedurende een periode van vijf jaar, inkomsten uit werk en professionele activiteiten voor de helft worden vrijgesteld van inkomstenbelasting met een limiet van 250.000 euro.

De vereiste van een voorafgaand verblijf in Portugal is niet langer van toepassing om van deze regeling te kunnen genieten.

Wetenschappelijk onderzoek en innovatie

Het begrotingsvoorstel voorziet eveneens een bijzonder fiscaal regime dat erop gericht is om hooggeschoolde profielen aan te trekken en wetenschappelijk en industrieel onderzoek te promoten.

Om van het regime te kunnen genieten, moet de belastingplichtige aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Fiscaal inwoner van Portugal zijn.
 • In de voorbije vijf jaar geen resident van Portugal geweest zijn.
 • Geen gebruik gemaakt hebben van het NHR regime of het terugkeerprogramma.
 • Geen beroepsactiviteiten uitoefenen die ressorteren onder het steunprogramma voor investeringen (RFAI).

Het gunstregime impliceert:

 • Een vlak belastingtarief van 20% op inkomsten die hun oorsprong in Portugal hebben.
 • Een belastingvrijstelling voor inkomsten uit werk, business, kapitaal en vermogen met een oorsprong buiten Portugal.
 • Een vlak belastingtarief van 35% op inkomsten van niet Portugese bron die betaald worden door een buitenlandse vennootschap zonder vaste inrichting in Portugal, en die in het buitenland een meer voordelig fiscaal regime genieten.

Dit voordelige regime is enkel van toepassing op inkomsten die hun oorsprong vinden in één van de volgende activiteiten:

 • Carrières in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
 • Tewerkstellingen die kwalificeren onder de “contractuele voordelen voor productieve investeringen” zoals opgenomen in de Fiscale Code, d.w.z. investeringsprojecten op het vlak van, onder andere, industrie, toerisme en technologie.
 • R&D voor personeel met een minimum kwalificatie van niveau 8 van het National Qualifications Framework (overeenkomend met een PhD).

Incentives voor start-ups

Het begrotingsvoorstel voorziet eveneens een aantal fiscale maatregelen om investeringen in start-ups te faciliteren.

Zo zullen entiteiten die de status van startup krijgen, profiteren van een verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting van 12,5% op de eerste 50.000 euro aan belastbaar inkomen, waarbij het huidige tarief van 21% slechts wordt toegepast op het meerdere. Daarnaast zullen startups ook fiscaal interessante aandelenopties kunnen toekennen.

Met de publicatie van het begrotingsvoorstel is bevestigd dat het NHR-regime in zijn geheel tot een einde zal komen. Wie er nog van wenst te genieten, zal snel moeten schakelen. De overige regimes kunnen interessant zijn voor niet-Portugezen die actief zijn in één van de geviseerde sectoren, maar hebben een veel minder breed toepassingsgebied dan het regime zoals we het vandaag kennen.

Cazimir

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.