Actualia Expertise

Is onze effectentaks ongrondwettelijk?

Avatar
Geschreven door Vandelanotte

Al van bij het begin van de invoering ligt de taks op effectenrekeningen sterk onder vuur. De taks is volgens het Grondwettelijk Hof namelijk strijdig met het gelijkheidsbeginsel, het non-discriminatiebeginsel én het beginsel van vrij diensten- en kapitaalverkeer. Maar wat betekent dat nu concreet?

Ongrondwettelijk?

Vorig jaar voerde de federale regering een effectentaks in van 0,15% op natuurlijke personen die titularis zijn van een of meer effectenrekeningen die gezamenlijk de grens van 500.000 euro overschrijden. Volgens het Hof is er echter geen geldige verklaring voor het onderscheid dat wordt gemaakt tussen de verschillende financiële instrumenten. Sommige instrumenten zoals aandelen zijn inbegrepen, andere instrumenten, denk maar aan opties, dan weer niet.

Vernietiging van effectentaks

Barst in rechtszekerheid

Dries Torreele & Bert Vandorpe

Vandelanotte

Meer lezen van deze auteur? Dat kan hier!

Opmerking plaatsen

Uw naam wordt privé weergegeven op de website en is niet zichtbaar voor anderen. Uw e-mailadres wordt opgeslagen maar niet gepubliceerd.