Evenementen

Update Personen-, familie- en familieprocesrecht

Faculteit Recht & Criminologie Campus Aula - Auditorium F Universiteitstraat 4, Gent

Beschrijving De federale wetgever is sinds medio 2023 bijzonder actief geweest in het personenrecht, familierecht en familieprocesrecht. Belangrijke wijzigingen zijn het afgelopen jaar in werking getreden of zullen binnen afzienbare […]

€220

Vlofin congres Leuven

Leuven

VRIJDAG 24 MEI 08u00 Onthaal (Universiteitshallen) 09u00 Algemene vergadering VLOFIN 09u25 Start partneractiviteit 09u30 Welkomstwoord door organisator en door moderator Lien Van de Kelder 09u40 Dominique Deckmyn |  AI in actie: […]

Antimisbruikbepalingen: praktisch toegepast door en voor de fiscalist, 7e TBF-Forum

BNP Paribas Fortis Koningsstraat 20, Brussel, België

Jaarlijks TBF-FORUM 2024 – Antimisbruikbepalingen: praktisch toegepast door en voor de fiscalist Voorbehouden voor advocaten, bankiers, consultants, vermogensbeheerders, fiscalisten, estate planners en verzekeraars The editorial board of Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit/Revue Fiscalité des Placements is pleased to invite you to its annual forum. The seminar will be built around the decision of the Supreme Court of November 30, 2023 […]

€347

KNOPS X VLN Notarieel boekhouden (Arnaud Clybouw)

Notarishuis Koningin Elisabethlei 10, ANTWERPEN, België

Geachte leden, In samenwerking met KnopsPublishing organiseert het VLN een studienamiddag volgens het beproefde succesrecept van KnopsPublishing. Bedrijfsrevisor-Accountant Arnaud Clybouw bespreekt in deze opleiding de regels van de kunst van het notarieel boekhouden. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om kennis te maken met Notako, het online opleidingenplatform van KnopsPublishing. Deze opleiding wordt georganiseerd in beperkte groep.

Gratis

Tien jaar wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid

UAntwerpen Stadscampus Rodestraat 14, Antwerpen

Tien jaar geleden trad op 1 juni de wet van 17 maart 2013 in werking. Met als voornaamste uitgangspunt zeven uitgewerkte regimes en maatwerk door de vrederechter beoogde deze wet een grondige hervorming. Inmiddels ontstond heel wat rechtspraak die de knelpunten en uitdagingen blootlegt rond de buitengerechtelijke en rechterlijke bescherming, en ook rond de organisatie […]

€150

Actuele ontwikkelingen in het beslag- en executierecht

De Barrier Grote Baan 9, Houthalen, België

Seminarie enkel toegankelijk voor (stagiair- en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers In huidig seminarie zullen meester Stan Brijs en meester Karen Paridaen ingaan op belangrijke principes, actuele ontwikkelingen en interessante vraagstukken in het beslag- en executierecht, relevant voor de praktijk van de gerechtsdeurwaarder, met inbegrip van de impact van collectieve insolventieprocedures. Hierbij behandelen zij de […]

€349

Rechtskroniek voor het Notariaat 44

Faculteit Recht & Criminologie Campus Aula Universiteitstraat 4, Gent

Beschrijving Deze vierenveertigste Rechtskroniek voor het Notariaat heeft tot doel de kennis en het inzicht van de jurist, al dan niet werkzaam in het notariaat, omtrent drie interessante domeinen van het recht aan te scherpen. Vooreerst komt de nalatenschap met internationale elementen aan bod. Vervolgens wordt de recente evolutie van de rechtspraak m.b.t. het bewijs […]

€125

Krachtlijnen van Boek 6 BW inzake buitencontractuele aansprakelijkheid

Praktische info Voorzitter: Prof. R. De Wit (VUB) Academische organisatie: Prof. R. Feltkamp (VUB) en Prof. T. Tanghe (VUB) Praktische organisatie: JuriWise – Dhr. Steve Massagé (CEO – JuriWise) Locatie: Brussel – exacte locatie volgt Deelnameprijs: €175 (excl. BTW)  – voorintekenprijs geldig tot 26 maart 2024. Nadien: €225 (excl. BTW). Programma 12.00 u Ontvangst met […]

€175 – €225

Workshop Legal design: een creatieve intro

Huis van het Nederlands Philippe de Champagnestraat 23, Brussel

Duidelijk juridisch informeren? Dat kan u leren!  Welkom in onze workshop legal design. Met legal design: Zet u uw lezer of gebruiker centraal. Structureert en visualiseert u juridische informatie. Schrijft u vlot leesbare en juridisch nauwkeurige teksten. Wijst u uw lezer de weg naar de juiste actie. Voormiddag: na een introductie tot legal design thinking, stellen we u onze […]

€189

Verblijvings- en toekenningsbedingen in scheidingsstelsels: civiel en fiscaal doorgelicht (webinar) – EXTRA SESSIE

Opleiding enkel toegankelijk voor notarissen, kandidaat-notarissen, stagiairs en notariële medewerkers Hoewel het nieuwe huwelijksvermogensrecht in 2018 het bestaan van huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen wettelijk heeft verankerd, leidt het Kerstdecreet van 2017 ertoe dat (optionele) finale verrekenbedingen in Vlaanderen heel zwaar belast worden met erfbelasting. In de praktijk werd daarom gezocht naar alternatieve […]

€467

Opleidingsreeks strafrecht: De cruciale rol van het menselijk geheugen in strafzaken

Provinciehuis Leuven Provincieplein 1, Leuven

Tijdens deze studienamiddag brengen sprekers Lore Mergaerts en Henry Otgaar de intrigerende werking van het menselijk geheugen en het belang ervan in strafzaken in kaart. Het begrijpen van de nuances van het geheugenmechanisme zal u helpen bij het kritisch analyseren van getuigenverklaringen en het vormgeven van een overtuigende verdediging of aanklacht. Deze kennis zal niet […]

€165