Uitbreiding van de registratie in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten

Door Cazimir

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 04/12/2018 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten (CRH)

Het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten werd opgericht als een centrale gegevensdatabank voor alle huwelijksovereenkomsten. Dit register vormt een aanvulling op het Centraal Register van Testamenten (CRT), de databank voor alle geregistreerde testamenten en andere beschikking die hun uitwerking hebben na overlijden.

In het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten worden verplicht reeds enkele zaken ingeschreven:

  • huwelijkscontracten en wijzigingsakten gesloten tussen gehuwden;
  • samenlevingsovereenkomsten gesloten tussen wettelijk samenwonenden;
  • de vonnissen en arresten die een wijziging inhouden van bovenstaande overeenkomsten, voor zover in het beschikkend gedeelte wordt vastgesteld dat het vonnis of arrest onder de toepassing van de bepalingen valt die de registratie in het CRH voorschrijven.

Melding ontneming bestuursbevoegdheden in CRH

Intussen werd het KB van 25 september 2016 houdende het beheer van het CRT en CRH gewijzigd door het KB van 21 oktober 2018. Dit heeft tot gevolg dat vanaf 1 januari 2019 in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten melding moet worden gemaakt van elk vonnis of arrest dat de bestuursbevoegdheden aan één van de echtgenoten ontneemt of teruggeeft.

De familierechtbank kan, op vraag van één van de echtgenoten, de andere echtgenoot zijn bestuursbevoegdheden ontnemen wanneer blijkt dat deze ongeschikt is om zijn eigen vermogen dan wel het gemeenschappelijk vermogen te beheren of wanneer deze de belangen van het gezin in gevaar brengt. De familierechtbank kan het bestuur opdragen aan de andere echtgenoot of een derde. Nadien is ook het omgekeerde mogelijk, namelijk de rechterlijke beslissing tot teruggave van bestuursbevoegdheden. Van deze rechterlijke beslissing moet vanaf 1 januari 2019 melding worden gemaakt in het CRH.

Deze inschrijvingsverplichting rust op de griffier en moet gebeuren binnen de vijftien dagen na de uitspraak. Niet de inhoud, maar wel de gegevens die toelaten om de rechterlijke beslissing terug te vinden worden vermeld in het CRH.

Melding verklaring anticipatieve inbreng in CRH

Daarnaast creëert de hervorming van het huwelijksvermogensrecht de mogelijkheid om een verklaring van anticipatieve inbreng af te leggen. Een ongehuwd koppel kan sedert 1 september 2018 in de akte van eigendomsverkrijging verklaren dat het (elk voor de helft verworven) onroerend goed deel zal uitmaken van de huwgemeenschap zodra zij huwen. Zolang het koppel niet huwt, blijft het gemeen recht van toepassing op deze onverdeeldheid. Zodra het koppel huwt (onder een gemeenschapsstelsel) zal het goed deel uitmaken van de huwgemeenschap en aan de specifieke regels van het huwelijksvermogensrecht worden onderworpen. Het koppel kan op het ogenblik dat zij huwen op deze anticipatieve inbreng terugkomen (via huwelijkscontract) wanneer zij niet langer wensen dat het onroerend goed deel zal uitmaken van de huwgemeenschap.

Wanneer een verklaring van anticipatieve inbreng wordt opgenomen in de akte van eigendomsverkrijging van het onroerend goed, zal deze ook geregistreerd moeten worden in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

De wijze waarop deze inschrijving moet gebeuren, moet nog worden geregeld door een uitvoeringsbesluit. Uit het persbericht van de ministerraad van 19 oktober 2018 blijkt dat de notaris in dat geval zal instaan voor de inschrijving in het CRH. Ook hier zou een termijn van 15 dagen gelden.

Wenst u meer informatie te bekomen over huwelijkscontracten, samenlevingsovereenkomsten, bestuursbevoegdheden van echtgenoten of een verklaring van anticipatieve inbreng, kan u steeds beroep doen op onze specialisten ter zake.

Zie hieromtrent ook: Een huwelijk voorafgegaan door de aankoop van een onroerend goed: hoe belandt dit onroerend goed in de huwgemeenschap?

Wenst u op de hoogte te blijven? Volg Cazimir op LinkedIn!

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

1 Reacties

1 Reactie

  1. Morel Christian

    wat is de waarde van een handgeschreven en geregistreerd testament, als het na het overlijden niet gerespecteerd wordt. Een gescheiden stervende moeder met twee jonge kinderen koos voor die veiligstelling van haar persoonlijk vermogen door de raad van notaris en advocaat aangereikt, om haar jonge kinderen voor de inhaligheid van hun vader te beschermen. Zelfs een huwelijk dag op dag 7 dagen voor het overlijden om zeker te zijn dat de kinderen een startkapitaaltje zouden krijgen van ‘mama’ als ze volwassen zijn, wordt een win win voor de twee inhalige mannen die als ‘vrienden’ voor de vrederechter het kapitaaltje verdelen…

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.