Is onze effectentaks ongrondwettelijk?

Is onze effectentaks ongrondwettelijk?

Al van bij het begin van de invoering ligt de taks op effectenrekeningen sterk onder vuur. De taks is volgens het Grondwettelijk Hof namelijk strijdig met het gelijkheidsbeginsel, het non-discriminatiebeginsel én het beginsel van vrij diensten- en kapitaalverkeer....