Cazimir

CAZIMIR is ons eigenzinnig en geïntegreerd team van gespecialiseerde advocaten dat vermogende families en ondernemers helpt met al hun juridische vragen en zorgen over hun vermogen.

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.

Begrafeniskosten bij aanwezigheid van een uitvaartverzekering

Zoals reeds vermeld in ons artikel van 8 februari 2017 wordt de erfbelasting berekend op het netto actief van de nalatenschap en is het aldus van belang om de begrafeniskosten en de schulden van de erflater correct aan te geven in het formulier van de aangifte van nalatenschap. De erfgenamen hebben hierbij de keuze om de werkelijke kosten aan te geven, dan wel een forfait toe te passen.

Het forfait van de schulden die de erflater op de dag van het overlijden heeft (huishoudelijke schulden, belastingschulden, kosten van de laatste ziekte etc.), werd voor het aanslagjaar 2017 bepaald op € 1.538,10. Was de erflater echter gehuwd onder een gemeenschapsstelsel, dan bedraagt het forfait van deze schulden € 3.076,20.

Het forfait van de begrafeniskosten bedraagt voor aanslagjaar 2017 € 6.152,40. Indien de erflater echter een uitvaartverzekering afsloot, voorziet de wet dat er geen gebruik kan gemaakt worden van dit forfait.

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) publiceerde hieromtrent in standpunt nr. 17060 d.d. 13 november 2017 dat de keuze voor het forfait begrafeniskosten inderdaad niet verenigbaar is met de aanwezigheid van een begrafenisverzekering.

Het standpunt bepaalt dat indien er oorspronkelijk voor het forfait werd gekozen (en ook werd toegepast):

  • en er nadien spontaan een begrafenisverzekering wordt aangegeven de verzekeringsuitkering bijkomend zal worden getaxeerd en het forfait begrafeniskosten zal worden geannuleerd;
  • en er een verzuim van de aangifte van een begrafenisverzekering wordt vastgesteld, de verzekeringsuitkering bijkomend ambtshalve wordt getaxeerd en het forfait begrafeniskosten zal worden geannuleerd. In dat geval wordt een belastingverhoging opgelegd wegens verzuim.

In beide situaties krijgt de aangever toch nog de kans om de werkelijke begrafeniskosten aan te tonen. De aangever heeft dus niet van deze laatste mogelijkheid gebruik gemaakt in de aangifte van nalatenschap, maar kan dus ook nog in de bijkomende aangifte kiezen voor de opgave van de werkelijke begrafeniskosten. Hierbij maakt Vlabel aldus een uitzondering op haar eerdere stellingname dat de keuze voor het forfait definitief vervalt bij de indiening van de aangifte van nalatenschap. Vlabel preciseert daarbij zelf dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de eerder ingenomen standpunten omdat de “keuze” voor het forfait van rechtswege vervalt als er een begrafenisverzekering werd gesloten door de erflater. Het forfait was immers nooit mogelijk in deze situatie, en dit op basis van een wettelijke regel waardoor de initiële keuze vervalt uit kracht van de wet.

Aanvullende aangifte met hoger actief en bijkomend passief

Vlabel verduidelijkt tevens in standpunt nr. 16034 d.d. 13/11/2017 dat – indien er na het verstrijken van de indieningstermijn een aanvullende aangifte van nalatenschap wordt ingediend waarin spontaan een hoger actief wordt aangegeven én waarbij tevens in de oorspronkelijke aangifte vergeten passief wordt aangegeven – er enkel rekening wordt gehouden met het vergeten passief ten belope van een nominaal bedrag dat maximaal gelijk is aan het aanvullend actief.

De (on)mogelijkheid tot het aangeven van vergeten passief is evenwel afhankelijk van de keuze die de aangevers in de oorspronkelijke aangifte hebben gemaakt. Indien immers werd geopteerd voor het forfait, zal dit passief niet meer aanvaard worden, gezien men het werkelijk passief niet meer kan aantonen. Hier is de keuze voor het forfait dus definitief.

De belastingverhoging wegens verzuim en/of tekortschatting wordt echter berekend zonder rekening te houden met het bijkomend passief.

Binnenkort verschijnt de meest recente update (2016/2) in onze oVER-reeks. Nu reeds in de winkel: OVER Vlaamse Erf- en Registratiebelasting – Update 2016/1 en Update 2015In deze unieke reeks, onder redactie van Cazimir Advocaten, worden alle beslissingen en standpunten van de VLABEL integraal en kritisch becommentarieerd. Ieder boek is bedoeld als praktische handleiding bij concrete situaties.

Cazimir Advocaten

Wenst u op de hoogte te blijven? Volg Cazimir op LinkedIn!

Lees hier meer recente artikels van Cazimir op Jubel.

Cazimir

CAZIMIR is ons eigenzinnig en geïntegreerd team van gespecialiseerde advocaten dat vermogende families en ondernemers helpt met al hun juridische vragen en zorgen over hun vermogen.

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.